Aartsengel Gabriel Angst is het tegenovergestelde van LIEFDE / 21 juli 2019/ via Martha Krul

Aartsengel Gabriel
Angst is het tegenovergestelde van LIEFDE
21 juli 2019/ via Martha Krul

Velen voelen zich verdrietig en weten niet waarom.
Er is zo veel aan het veranderen.
Het is moeilijk om als mens daar de vinger op te leggen en te begrijpen.
De veranderingen gaan in hoog tempo.

De mens verandert zelf.
Zijn energie is al lang niet meer van weleer.
Dit geldt niet alleen voor de mens die bewust is van deze transformatie.
Een ieder is onderhevig aan deze veranderde trilling op aarde.
Het licht doet letterlijk de mens alles in ander daglicht zien.

Daardoor formeren zich ook nieuwe “vrienden-groepen”.
Ieder mens is met zijn eigen opdracht naar de aarde gekomen.
Ieder mens transformeert op zijn eigen tempo.
Mensen met hoge trilling kunnen wel samen zijn met mensen met lage trilling.
Maar de mens met de lage trilling kan moeilijk samen zijn met de mens met de hoge trilling.

Het is aan de mens met de hoge trilling hoe daar mee om te gaan.
De mens van de hoge trilling kan zich aanpassen in energie.
De mens van de lage trilling kan zich moeilijk in energie aanpassen aan de mens van de hoge trilling.
Het is dus aan de mens met de hoge trilling, hoe hier mee om te gaan.

Dit is niet altijd een even gemakkelijk proces.
Lijnen lijken te verbreken, maar lieve mens weet dat die lijnen die ooit een verbinding waren, die lijnen gaan nooit verloren. Er is misschien een andere kijk op elkaar.
Maar de verbindingen zijn voor altijd aanwezig.

Het is voor de mens een zwaar proces.
Maar niet voor niets zijn de zielen die op aarde aanwezig zijn, zorgvuldig “uitgezocht”.
De zielen die op aarde zijn, hebben heel veel ervaring opgebouwd uit verschillende levens.
Veel meer levens dan die mens zich kan indenken.
Het is aan de mens zich met die kennis te verbinden.
De zielen die nu op aarde zijn, hebben alle antwoorden in hun hart.
Wanneer de mens zich verbindt met zijn hart en dan de verbinding voelt met zijn hogere zelf, zullen alle antwoorden gegeven worden.
Geen vraag blijft onbeantwoord.

Die stilte voor de transformerende mens is belangrijk.
Dit is ook een reden van afzondering.
De aandacht van de mens richt zich naar binnen, naar zijn hart.
Dat is een hele grote verandering die op aarde plaats vindt.
De mens weet dat de antwoorden op zijn vragen in zichzelf zitten.
De antwoorden komen niet meer door te praten met de ander…….

Dit is maar tijdelijk.
De transformerende mens zal weer nieuwe groepen gaan vormen.
Die groepen communiceren op een totaal andere manier met elkaar.
Die verandering is nu gaande.
De mens heeft grote stappen gezet, en zal nog grote stappen zetten.

Wij willen daarom nogmaals zeggen dat wij heel trots op die transformerende mens op aarde zijn.
De mens komt steeds meer los van zijn angst omdat hij zich sterker verbindt met het licht.
Angst is het tegenovergestelde van LIEFDE.
Doordat de nieuwe mens, een mens van liefde is, is er geen plek voor de oude angsten.
Het zware werk is voorbij.
De mens zal steeds meer het mooie van deze periode gaan ervaren.

Het licht is volledig doorgebroken.
Het licht stroomt in volle vaart over de mens en over onze geliefde aarde.

Niet al het werk is gedaan, maar ook daar zal nu meer balans in gaan ontstaan.