Aartsengel Ezekiël: – Licht aan het einde van de tunnel – 21 februari 2020 / Via Martha Krul.

Aartsengel Ezekiël:
– Licht aan het einde van de tunnel –
21 februari 2020 / Via Martha Krul.
Het is een ingewikkeld en bijzonder proces.
Wanneer de mens naar zichzelf kijkt, ziet de mens maar een heel klein deel van het unieke transformatie proces.
De mens herkent dat hij/zij veel sterker is geworden.
De fysieke pijnen worden bij uitstek gevoeld.
Daardoor verandert de kijk op dit bijzondere proces.
De fysieke pijnen maken de mens “pijnlijk” bewust van deze transformatie.
De mens kijkt nog steeds met een blik vanuit de lagere dimensies naar zichzelf.
Nog steeds vanuit het aards perspectief.
Dan is maar een klein deel van dit proces te zien.
Dan is het moeilijk om overzicht te krijgen van het universele proces waarin de mens bezig is.
Dit transformatie proces heeft veel aan de mens op aarde toegevoegd.
Beter gezegd, de mens is veel sterker bewust verbonden geraakt met de hogere delen van zichzelf.

Er is nu bewust contact met de eigen ziel mogelijk.

Het is mogelijk te schouwen in vorige levens.
Het is mogelijk om contact te maken met de eigen hogere zelf.
De mens is getransformeerd van een fysiek “aarde-mens” naar een energie die op aarde woont en leeft.
Terwijl nog vaak gekeken wordt vanuit het eigen fysieke wezen.
De fysieke ogen zien maar een klein gedeelte van dit bijzondere proces.
Het omvat veel meer dan het fysieke lichaam.
Doordat de mens vooral werkt vanuit het fysieke lichaam ontgaat hem/ haar, een belangrijk deel van dit proces.
De mens is veel transparanter in energie geworden.
De mens staat open voor veel meer inzichten omtrent het eigen pad, via het hogere zelf.
Er komt meer diepgang vanwege het contact met de ziel.
De mens kan nu terug gaan naar vorige levens.
De mens zal ervaren dat hij/zij een onderdeel is van het universele proces.
De mens is sterk onderhevig aan die processen.
Vroeger kwam dat tot uiting in bijvoorbeeld het volgen van de maanstanden,
die verbinding ligt nu veel universeler.
De mens is door zijn transparantie gevoeliger voor de standen van de planeten.
Die hun eigen onderdeel van dit proces zijn.
Het is sterk voelbaar nu Mercurius Retrograde gaat en wat daar de sterke invloed van is.
Het transformatie proces bestaat uit verschillende processen tegelijk, die elkaar ondersteunen.
De mens is niet alleen maar een fysiek lichaam.
De mens is een universele energie geworden.
Uw wereld is niet alleen maar het aardse veld.
Door vanuit het lagere naar dit proces te kijken ziet de mens maar een klein deel.
Daardoor is het moeilijk te begrijpen wat er allemaal gebeurt.
Door vanuit het hogere te kijken komt er meer overzicht en begrip voor dit proces.
Dan kan de mens zijn eigen levensboek te lezen.
Daarmee komt hij/zij veel meer over zichzelf te weten.
Dan ziet de mens zichzelf niet als een kleine mens op aarde, maar als een grote energie die leeft vanuit de invloeden van het universum.
Het is zo’n een bijzonder proces.
Probeer het grote overzicht te zien.
De mens zal in contact komen met zielen waar al vele levens mee samen is geleefd.
De zielen leven in groepen.
Alles is verbonden.
Er zijn vele contracten gesloten voor deze bijzondere periode op aarde.
Dit geldt niet alleen de tweeling-zielen, maar ook voor grote groepen zielen die met elkaar verbonden zijn en die elkaar nu terug vinden.
Het is zo mooi.
Kijk van boven naar beneden op uw proces.
Dan is de vrijheid voelbaar.
Net als de universele liefde.
Dan zal het licht van de mens versterken
Dan kan de mens volledig verbinding maken met zijn/haar eigen universele kracht.
Dan komt de getransformeerde mens volledig tot leven.
Lieve mens, beperk uzelf niet.
Kijk vanuit het hogere.
Schrijf of schilder over hetgeen u te zien krijgt.
Misschien kunt u uw eigen lied zingen…….
Ieder heeft immers zijn eigen toon.
Dit zal de mens sterk doen veranderen.
Dit was aartsengel Ezekiël