Aartsengel Edzekiël – Het licht zet de mens in zijn kracht – 27 Februari 2020 / Via Martha Krul

Aartsengel Edzekiël
– Het licht zet de mens in zijn kracht –
27 Februari 2020 / Via Martha Krul
Alles gaat in een stroomversnelling.
De mens heeft het gevoel nergens meer bij te behoren.
Veel contacten zijn los.
Ieder ging zijn/haar eigen kant uit.
Dat klopt.
Door deze transformatie is de mens zich veel meer bewust van zichzelf geworden.
In de lagere dimensies vond de mens het heerlijk onderdeel van een hechte groep te zijn.
Gewoon zijn en opgaan in de groep.
Het voelde veilig en beschermd.
Dat is volledig veranderd.
De mens ontdekte zijn/haar eigen uniekheid.
Voelde dat hij/zij alleen in eigen uniekheid in zijn/ haar kracht kon gaan staan.

De mens wilde stralen.
Zich zichtbaar maken.
De eigen kracht werd gevoeld en dat wilde men aan de ander tonen.
De persoonlijkheid ging van binnen naar buiten.
Door een sterke innerlijke persoonlijkheid, kan de mens uiterlijk stralen.
De eigen kracht werd gevoeld.

De mens wilde geen vast onderdeel van de groep meer uitmaken.

Daar kwam de uniekheid van de mens in gedrang.
De mens steeg letterlijk boven zichzelf uit.
De mens ging zijn eigen pad bewandelen.
Niet meer volgend, maar eigen initiatief.
Er kwam een volledige doorbraak.
De mens kent zijn/ haar waarde nu.
Begint eindelijk zichzelf op waarde te schatten.
De mens voelt dat hij/ zij uniek is.
Daardoor vielen oude groepen uiteen, om straks weer nieuwe te formeren.
Nieuwe groepen die gebaseerd zijn op de uniekheid van de mens.
De mens gaat in zijn eigen kracht staan om zo weer met de ander te kunnen verbinden.
Samenwerking zal op basis van wederzijds respect zijn.
Ieder zal zien dat de ander ook uniek is.
Dat gaat een mooie sterke verbinding vormen.
De “oude” groepen vallen uiteen, om straks voor een deel weer samen te komen.
Dit is een proces van persoon tot persoon.
Diamanten kunnen alleen schitteren wanneer het licht en ruimte kan opvangen.
Ieder mens is een unieke diamant met al haar facetten.
Nu zal de mens begrijpen waarom hij/zij zich wilde losmaken van de oude, gevormde groepen.
Die waren op een heel andere basis geformeerd.
Wanneer de mens zich voldoende heeft ONT-dekt, dan komt er een verbinding naar nieuwe, grotere groepen. In groepen zal iedereen zijn “eigenheid” blijven behouden.
Groepen waarin iedereen de uniekheid van de ander op juiste waarde weet te schatten.
Oude groepen zijn door het proces uiteen gevallen.
Door de transformatie heen zal de mens bewust op zoek gaan naar gelijk gestemden.
Dan worden er geheel nieuwe groepen gevormd in respect en ondersteuning.
Daar komen hele nieuwe verbindingen tot stand.
De mens zit nu weer in een overgangsperiode.
In deze periode zullen de gebruiken en eigenschappen vanuit de lagere dimensies volledig worden losgelaten. Wordt er overgeschakeld van hoofd naar hart.
Leert de mens leven van moment naar moment.
Gisteren is geweest, morgen is er niet……
Wanneer de mens door dit deel is gegaan, komen er andere mensen op zijn/haar pad.
Mensen waar u mee zult resoneren.
Waar u zich in liefde en licht mee wil verbinden.
Mensen die u eigenheid en uniekheid zullen herkennen en erkennen.
Net als u dat bij hen zal gaan doen.
De leefomstandigheden gaan door een soortgelijke transformatie als de mens ondergaat.
De mens is de basis van deze samenleving.
De mens is de verbinding tussen Moeder Aarde en het universum.
De mens is de motor waarop de samenleving steunt.
Daarom is het noodzakelijk dat eerst de mens transformeert naar de nieuwe mens.
Daarna kan de nieuwe mens de handen ineen slaan en zich verbinden met alle ontwaakte mensen die zo aan de basis staan voor een nieuwe samenleving op de nieuwe aarde.
Al het oude zal uiteenvallen.
Veel valt al uiteen.
Alles wat uiteen valt, zal vanuit de nieuwe energie worden getransformeerd.
De mens is gekomen om dit grote werk tot uitvoering te brengen.
De mens kent nu zijn kracht en kan zodoende aan het volgende gedeelte van het lichtwerk op aarde beginnen.
De mens voelt het.
De mens weet het.
Het is een heftig stuk in de transformatie.
U kunt het aan.
Uw dienaar in de energie Aartsengel Edzekiël