Onethisch kapitalisme en de duistere heer Sauron: hulp van een vlinder

Onethisch kapitalisme en de duistere heer Sauron: hulp van een vlinder

 september 2021 / Door Marlon Wong-Sioe

Je kent ze wel. Politieke partijen die er prat op gaan dat zij de economie zullen redden. Hoe dit vaak wordt opgevat, is dat deze politieke partijen ‘je wel even zullen helpen om je financiële zaken op orde te krijgen zodat je zorgeloos je leven kunt leiden’… Waar zitten we met ons hoofd als we dit geloven?

Vaak is het zo dat partijen die zeggen de economie te zullen herstellen of te zullen versterken enkel gericht zijn op het versterken van de financiële positie van enkelen. Bijvoorbeeld CEO’s van grote multinationals. Hoe halen we het in ons hoofd dat kleine bedrijven en middelgrote bedrijven gebaat zijn bij het stemmen op politieke partijen die multinationals allemaal belastingvoordelen geven? Alsof die multinationals zo niet meer de gelegenheid wordt geboden om kleine en middelgrote bedrijven plat te walsen.

Verschillende ringen van macht werden gecreëerd waarvan er negen aan de mensheid werden gegeven, wordt er gezegd in de film The Lord of the Rings.  Ondertussen smeedt de duistere heer Sauron echter een ‘master ring’. Een ring om alles en iedereen te vinden, te overheersen en in het duister te binden.

Terwijl we onze levens leiden saboteert het ego, dat deel van ons dat angstig is en zich afgescheiden voelt van het geheel, ons. Het doet dit vaak heel stiekem. Marianne Williamson zegt dat het ego is als zelfhaat, dat doet alsof het zelf liefde is. Zelf liefde is goed, zeker, maar het is niet onszelf een breedbeeld t.v. gunnen maar denken dat we deze niet kunnen krijgen door alle vluchtelingen die het land binnen komen, na al hun spaargeld te hebben opgemaakt en hun leven (meerder malen) te hebben gewaagd om aan geweld te ontkomen. Nee, dit soort denken is niet wat gezond voor ons is. Zelfliefde is niet het steeds maar kopen van producten die je tijdelijk wat plezier bezorgen terwijl je weet dat ze slecht zijn voor je gezondheid en je omgeving. Wat zelfliefde wel inhoudt, is het volgen van je Hart. Het is het naar beste kunnen goed voor jezelf zorgen bijvoorbeeld door producten te kopen die gezond zijn en het milieu niet schaden. Zelfliefde is het vergeven van jezelf als je hier niet perfect in bent…evenals het vergeven van anderen als zij hier niet perfect in zijn. Zelfliefde is niet iets dat is afgescheiden van het liefhebben van anderen. We zijn allemaal verbonden met elkaar. Als we weigeren anderen te vergeven en lief te hebben, dan zullen we niet in staat zijn onszelf werkelijk te vergeven en lief te hebben. Het is zeker goed jezelf te vergeven, maar als je niet bereidt bent de liefde die dit je zal schenken met anderen te delen, dan zul je niet werkelijk kunnen vergeven.

Stiekem probeert het ego ons te overheersen. Het probeert je aan banden te leggen. Eerst zoekt het naar iets wat niet goed zou zijn in jou of in een ander. Vervolgens zegt het dat jij dit bent of dat de ander dit is. Dat deze ‘fout’ jouw ware ik is of die van een ander. Als aan dit idee wordt toegegeven, laat je het ego je overheersen. Je laat het je in duisternis binden. Ja, het ego is gestoord. Het brengt verwoesting. Het is een fout in het denken die graag heeft dat je op een foutieve wijze blijft denken. Dit wil zeggen dat je jezelf en anderen verkeerd blijft waarnemen. Je identificeert anderen en jezelf met gemaakte ‘fouten’. Telkens als dit gebeurt, wordt het ego sterker. Geef je jezelf of een ander op de kop? Het ego voelt zich dan steeds weer gesterkt.

Meer lezen >>>