Niveaus van zingeving: het toestaan van het diepste Zelf

Niveaus van zingeving: het toestaan van het diepste Zelf

Juli 2021 / Door Marlon Wong-Sioe

Wat is zingeving? We hebben er allemaal behoefte aan. Zingeving heeft van doen met aandacht besteden aan wat het leven zin geeft. Wat geeft ons leven zin?

Sommige mensen zullen zeggen dat ze echt zin ervaren als ze bijvoorbeeld een lekkere taart eten. Anderen zullen vooral de ervaring hebben dat het leven zin heeft als ze een wandeling maken door het bos, als ze aan het picknicken zijn, aan het werk zijn, een drankje doen op het terras of als ze aan het schilderen zijn…Het is een lange lijst van wat ons ‘de ervaring van zin’ kan geven.

Er wordt op verschillende wijzen getracht onze ervaringen van zin overzichtelijk in te delen. Dit kan helpen om beter over zingeving te kunnen communiceren en onze ervaring van zin in het leven zo optimaal mogelijk te maken. Ruard Ganzevoort, Hoogleraar praktische Theologie aan de VU en 1e kamerlid spreekt over 5 niveaus van zingeving:

1e laag: zintuigelijke waarneming.

2e laag: vitaliteit

3e laag: samenhang

4e laag: betekenis

5e laag: levensbeschouwing, transcendente verhalen en religieuze tradities

Over zijn indeling is meer over te lezen in zijn artikel: We hebben behoefte aan een nieuw groot verhaal. Wat ik erg kan waarderen aan de tekst is dat erin duidelijk wordt gemaakt dat wanneer er gesproken wordt over zingeving, dit een heel breed scala aan onderwerpen kan betreffen. Zeker ook onderwerpen waar we in het dagelijks leven mee van doen (kunnen) hebben.

Zoals het woord zingeving, bijvoorbeeld door Ganzevoort wordt gebruikt, is het niet iets om je slechts een keer in het jaar – bijvoorbeeld met kerst– mee bezig te houden. Aandacht voor zingeving verdient een belangrijke, veel meer centrale, plaats in de samenleving. Dat wil zeggen dat aandacht voor zingeving – bijvoorbeeld door de vraag ‘hoe ervaar ik zoveel mogelijk zin in mijn hele leven?’ te stellen en zo goed mogelijk te beantwoorden – dagelijkse aandacht verdient van iedereen!

Meer lezen >>>