Een spirituele maatschappij: over de waarde van spiritualiteit voor maatschappelijke transformatie

Een spirituele maatschappij: over de waarde van spiritualiteit voor maatschappelijke transformatie

juli 2021 / Door Marlon Wong-Sioe

Wat is een spirituele maatschappij? Het is een samenleving waarin de diepere waarde die ieder mens van zichzelf heeft – wat deze persoon ook heeft gedaan en hoe deze persoon er ook aan toe is – wordt erkend. Ook wordt de waarde van die dieren en de natuur van zichzelf hebben erkend. Ongeacht het nut dat ze wel of niet hebben.

Hoe komen we tot een dergelijke samenleving? Een dergelijke samenleving komt dichterbij met ieder individu dat er voor zichzelf voor kiest om een pad van innerlijke bewustwording te bewandelen. Het is een pad van volstrekte eerlijkheid naar jezelf over wat je denkt, voelt en wat je wilt. Het houdt in dat wat je in jezelf tegen komt, of je dit nu leuk vindt of verschrikkelijk, erkent. De meest lichte en zoete en de meest zware en kwade gedachten.

De volgende stap is dat je bereid bent alles er te laten zijn. Dit betekent niet dat je moet handelen afgaande op wat er allemaal in je naar boven komt. Handelen dienen we altijd zoveel mogelijk vanuit ons geweten te doen – dat deel dat het beste met mensen, dieren en de natuur voorheeft. Door volstrekt eerlijk te zijn over wat er in ons speelt en daar ruimte aan te geven, zijn innerlijke veranderingen mogelijk.

Het kan helpen om voor jezelf toe te geven dat je niks kan, met alle innerlijke ‘rotzooi’ die je misschien ervaart. Vraag dan gerust om hulp aan een hogere macht of hoe je het noemen wilt – misschien wel gewoon vrede of liefde. Wees bereid om dingen anders te zien. Wees bereid om een diepere onschuld te zien in jezelf en anderen en al je zorgen te laten oplossen – een onschuld die er altijd is zoals de zon altijd straalt achter de wolken. Een dergelijke houding helpt om nog meer in contact te komen met je geweten en daar meer automatisch vanuit te handelen. Hoe meer mensen – dagelijks – een dergelijke houding hebben, hoe sneller we een samenleving hebben die we spiritueel kunnen noemen. Een spirituele maatschappij!

Meer lezen >>>