Architecten van een Nieuwe Wereld: hoe bouwen we een fantastische maatschappij?

Architecten van een Nieuwe Wereld: hoe bouwen we een fantastische maatschappij?

Januari 2024 / Door Marlon Wong-Sioe

Net zoals deze samenleving architecten nodig heeft om veilige, duurzame en het liefst ook hele mooie nieuwe gebouwen te ontwerpen, zo heeft ze ook architecten nodig om de samenleving in het algemeen vorm te geven. Laat ik het even de architecten van een nieuwe wereld noemen. Wat doet zo’n architect dan precies? Wat zijn zijn/haar eigenschappen?

Een architect van een nieuwe samenleving is een geïnspireerd denker. Hij/zij denkt in overeenstemming met de liefde in zijn/haar hart. Zo ontstaan heel mooie heldere gedachtepatronen. Deze prachtige patronen kunnen met prachtige patronen van anderen samengaan. Ze vormen een dynamisch geheel. Dit geheel van prachtige gedachtepatronen vormt als het ware een soort van inspirerende bouwtekening voor een nieuwe samenleving. Elke architect van een nieuwe samenleving deelt, waar hij/zij dat als juist ervaart, zijn/haar ideeën. Op deze manier verspreiden de ideeën zich. Ze vormen steeds meer een soort van netwerk van licht, liefde en vrede dat zich uitspreidt over de hele planeet.

Deze ideeën kunnen over van alles gaan. Bijvoorbeeld over de gezondheidszorg, economie, wetenschap, politiek, media, het onderwijs, religie, ecologie, infrastructuur en kunst! Ze kunnen betrekking hebben op micro, meso en macro niveau. Dus ze kunnen ‘enkel’ betrekking hebben op het leven van een individu en zijn/haar directe omgeving, ze kunnen betrekken hebben op hele groepen – bijvoorbeeld instituties – maar ook op de samenleving als geheel. Op elk van deze zogenaamde niveaus (die natuurlijk allemaal met elkaar in interactie staan) zijn heldere liefdevolle ideeën van waarde! Van het idee van 1 persoon om afval te scheiden tot het idee van gemeenteraadsleden om afvalcontainers in de wijk toegankelijker te maken tot een landelijk plan om afval nog veel efficiënter te recyclen en zo het milieu – onze leefomgeving – zoveel mogelijk te sparen op een manier waarbij burgers die geen gigantische bergen geld hebben financieel ontzien worden. Heldere, liefdevolle ideeën zijn op alle schalen van de maatschappij nodig!

Heel logisch eigenlijk toch? Waarom zou je op persoonlijk niveau wel liefde nodig hebben om goed te functioneren en op een breder maatschappelijk niveau niet? Het is denk ik een beetje een vergeten aandachtspunt geworden van onder andere veel in spiritualiteit geïnteresseerde mensen. Er mag wel worden geschreven over relaties maar doe dat maar niet in relatie tot de samenleving als geheel. ‘Want dat vinden mensen te confronterend’, zoals mij eens werd gezegd. Het mag gaan over hoe de samenleving door de stand van hemellichamen zal ontwaken – over hoe de aarde spontaan haar vibratie zal verhogen en zal opstijgen – maar het lijkt erop dat het vanuit een spiritueel standpunt benoemen van bepaalde problemen in de samenleving om vervolgens te wijzen op wat we kunnen doen om deze problemen op te lossen niet altijd wordt toegejuicht.

Aan de “andere kant” heb je helaas weer mensen bij wie je over de maatschappij kunt schrijven maar bij wie alles wat naar het spirituele neigt al snel in het verdomhoekje ‘zweverig en daarom niet de moeite waard’ wordt geplaatst. Ook heel jammer! Waarom? Omdat we ook hiermee onszelf tekort doen.

Als we een nieuwe wereld willen, hebben we baat bij een zo volledig mogelijke bouwtekening. Eén gemaakt met als doel een samenleving te creëren waarin alle mensen werkelijk welzijn ervaren. Om deze bouwtekening te maken is het handig om zowel te kijken naar wat goed is voor welzijn op persoonlijk niveau, niveau van instituties als de samenleving als geheel. Hiervoor is het behulpzaam op elk niveau aandacht te besteden aan zowel de fysieke, emotionele, mentale, relationele en spirituele aspecten van het mens zijn. Al deze aspecten van het menszijn hangen met elkaar samen, ze beïnvloeden elkaar. Laten we dat erkennen!

Architecten van een nieuwe wereld bouwen mooie bruggen tussen werelden. Ze bouwen bijvoorbeeld bruggen tussen de wereld van wetenschap en spiritualiteit. Ze bouwen bruggen tussen de wereld van de kunst en de politiek. Ze bouwen bruggen tussen de complementaire en de reguliere zorg. Bruggen van deze wereld naar de meest liefdevolle wereld die er kan zijn! Die er zal zijn wanneer we daar massaal voor kiezen!

Waar het om gaat, is het bewandelen van het pad van het hart. Het is het zoeken naar innerlijke immateriële waarde. Het is het bewandelen van een pad van innerlijke overgave aan een dieper immaterieel stralend goud – het vormloze Zijn – dat eeuwig is en dat de architect van de nieuwe samenleving grenzeloos veel inspiratie verschaft. Het gaat om het handelen vanuit deze inspiratie. Ook aangaande maatschappelijke thema’s die misschien niet zo populair zijn om te bespreken.

Laten we hier niet mee wachten. Laten we in onszelf dagelijks eraan toewijden om architecten van een nieuwe wereld te zijn. Ik heb wel eens gedacht ‘waar is de toewijding in deze samenleving gebleven?’ Dan heb ik het over toewijding aan een liefde zo groot dat ze ons persoonlijk leven ver overstijgt. Het is deze – alleen deze – toewijding die samenlevingen redt van rampspoed. Het is een omkijken naar elkaar, die muren van angst doet omvallen. Het is het in de ogen zien van angst om zo de collectieve angst die heerst beetje bij beetje meer en meer terug te dringen. Ja, dat kan confronterend zijn, maar liever de angst vanuit je veilige stoel in de met een kaarsje verlichte woonkamer in de ogen zien dan wanneer je huis overstroomt door een orkaan, toch? Kennelijk wachten sommige mensen liever tot we geconfronteerd worden met meer natuurrampen, nucleaire rampen of weet ik veel wat. Laten we daar niet op wachten!

Laten we, ook al kan dat heel lastig zijn, vergeven, onszelf en anderen en gezonde grenzen stellen. We kunnen door ons innerlijke Licht meer en meer te ontdekken en vanuit liefdevolle inspiratie te handelen allemaal architecten zijn van een nieuwe wereld. De vreedzame Liefde die opborrelt vanuit ons diepste wezen is de duurzame grondstof en brandstof waarmee we een werkelijk mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving kunnen creëren.

Samen kunnen we bouwen aan een fantastische maatschappij! Doe je mee?

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2024