Synchroniciteit

Synchroniciteit
Door Marcelius
Synchroniciteit is een bijzonder verschijnsel. Veel mensen hebben er ervaring mee. Er gebeurt iets waarvan je denkt “dit is wel apart of heel bijzonder” of “dit kan geen toeval zijn”. Het gaat om gebeurtenissen die een bijzondere betekenis hebben en die je vaak het gevoel kunnen geven dat je op de goede weg zit.

Het lijkt een soort teken, een richtingaanwijzer. De kunst is om deze tekens te herkennen en om er ook niet in door te schieten en overal een ‘teken’ in te zien. Hoezeer alles ook met alles verbonden is, je moet wel je gevoel volgen. Als je synchroniciteit op een te rationele manier benadert, dan kan je er heel erg in doorschieten. Dat is nu eenmaal wat ratio kan doen. Synchroniciteit is niet iets van de ratio, het hoort thuis in de wereld van het onverwachte en het onderbewuste.

De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung heeft het begrip synchroniciteit voor het eerst echt fundamenteel verdiept, onderzocht en op de kaart gezet. Hij zag synchroniciteit als een verschijnsel dat nauw verbonden is met het collectief onbewuste. Hij heeft er ook een boek over geschreven met de titel “Synchroniciteit – een beginsel van a-causale verbondenheid”.

Een boek dat in Nederland voor veel belangstelling heeft gezorgd en ook voor de nodige ophef en enthousiasme, is het boek “Synchroniciteit – de innerlijke weg naar leiderschap”, door Joseph Jaworski. Jaworski heeft het voorheen vaag spirituele en ongrijpbare begrip synchroniciteit tastbaar gemaakt voor de wereld van de organisaties en het leiderschap. Hiermee is het in één klap uit de zweverige hoek getrokken en zelfs een instrument van het management geworden. Of liever gezegd: een instrument van de zichzelf respecterende managementconsultant.

De gemiddelde burger weet het begrip intussen ook te plaatsen. De meeste mensen kennen het of hebben er van gehoord. In het verlengde van synchroniciteit zijn er de begrippen flow, de wet van aantrekking en the Secret.

Synchroniciteit doorgronden vraagt om de nodige levenservaring en kennis van kosmische principes. Het is een Groots begrip. Jaworski zegt ergens in een interview “this is all about love”. En dat klopt. Net zo goed als dat je niet moet praten over de liefde maar deze moet LEVEN, geldt dat ook voor de synchroniciteit. En als je dat doet dan kom je in de flow, dan gaan de dingen als bijna vanzelf.

Dan is het net alsof alles in je omgeving jou helpt om te bereiken wat je voor ogen hebt. Maar de vraag is hoe je dat dan doet.
Het herkennen van de tekens van synchroniciteit is slechts een begin. Om echt in de flow te komen moet je leren om synchroniciteit te leven.

MARCELIUS MEDIUM HEALER

Vak literatuur