De Lucide Droom. / Door Marcelius

De Lucide room.
Door Marcelius

Ik had een droom een lucide (heldere) droom.
Het leek een beetje onwerkelijk net alsof je even in niemandsland kwam.
Ineens stond ik voor een deur, de omgevingsfactor leek op een kristalachtige mistige
en onbekende vorm deze was rondom 
 de deur als nevelachtig.
Er bekroop mij een onbestendig vreemd gevoel maar voelde
als het ware dat ik deze deur
moest openen.
Nadat ik de moed had opgebracht om deze te openen ging deze deur spontaan vanzelf open.
Ik werd uitgenodigd om binnen te treden en hieraan gaf ik gehoor,
het licht daarbinnen was diffuus aangenaam en warm een totaal
andere omgevingsfactor zoals wij hier op aarde kennen.
Blijkbaar was ik uitgenodigd en wist men van mijn komst.

De spreker was niet zichtbaar maar wel in een etherische vorm aanwezig

Een telepathisch contact werd gelegd en vertelde mij dat ik astraal was gereisd
om informatie te verkrijgen met 
boodschappen voor de ontwaakte mensen.
Men is op de hoogte van het wel en wee op de aarde in 3D.
Er zijn namelijk
grote verschillen in het mens en het niet menselijk zijn.
De aarde in hetgeen zoals jullie het ervaren is niet wat het moet 
zijn.
Er waren andere plannen maar deze zijn tegengewerkt door een ander ras
en zij willen de aarde confisceren en 
daarbij is de mens niet of nauwelijks meer nodig.
Natuurlijk probeert de ingezette gevestigde orde hier weerstand en
onderdrukking in te bieden.
Hiervoor gebruikt men het ego van de psychopaten die hiervoor zijn aangesteld.

Maar laat mij U vertellen dat dit absoluut niet de bedoeling is en was.
Ik ga u zeggen wat ik mocht aanschouwen.
Ons wordt de mogelijkheid geboden om in de nieuwe werkelijkheid te treden,
dat betekent een totaal nieuwe ervaring 
in hoe het werkelijk moet zijn.
Wij kunnen binnenstappen in de nieuwe vorm (lees wereld) van de waarheid en echtheid.
Daar waar wij horen te zijn in liefde en compassie en deze deur opent de nieuwe wereld
naar creativiteit in saamhorigheid.
Het definiëren van het werkelijke leven.
Samen werken, voor elkaar zorgen om deze nieuwe wereld te creëren.
Ik hoor de vraag, wanneer en hoe.
Een simpel antwoord wanneer jullie er echt voor klaar zijn en geen twijfel meer hebben.

Feitelijk heet dit proces Loslaten en Lef hebben!
En zij die deze uitleg hebben gegeven zullen ons bijstaan.

Hoe gaat dat dan? 

Wat ik heb begrepen is dat zij met, ik noem het maar subtiele verschuivingen
van de tijdsspanne in
frequenties gaan verhogen.
Dus een geleidelijk proces wat al in werking is.

Deze energie is al langer voelbaar voor de wakkere mensen.

Vanuit het licht, de Liefde, in Moed en kracht.

Marcelius

Marcelius Medium Healer