De Hersenhelften: Ga jij op je gevoel af, of beredeneer je alles?

De Hersenhelften: Ga jij op je gevoel af, of beredeneer je alles?
Door Marcelius

De meeste mensen denken dat je twee hersenhelften precies gelijk aan elkaar zijn. Dat is echter zeker niet zo. Behalve een verschil in functie en ze zien er niet eens hetzelfde uit! 

Wanneer je iets nieuws leert, kan je rechterhelft dat snel verwerken. Immers, er zijn vele verbindingswegen die ook makkelijk en snel op nieuwe plekken aanknopen aan andere zenuwen. Dit is feitelijk wat iets nieuws leren inhoudt.

Op het moment dat je vertrouwd raakt met de leerstof of vaardigheid en deze vaak herhaalt, zal er een verschuiving plaatsvinden naar je linker hersenhelft. Die slaat alles uiteindelijk op en werkt het geleerde materiaal uit. Wanneer je dus 1x je woordjes voor een taal hebt geleerd en ze een paar weken later weer verdwenen lijken uit je geheugen, is dat dus zo gek nog niet. Er waren wel een paar prille verbindingen aan de rechterkant, maar door te weinig herhaling en aanknopingspunten aan andere stof hebben ze de sprong naar links niet gemaakt.

Door de grotere flexibiliteit van de rechterhelft, kan deze ook beter met hersenbeschadigingen overweg. 

Hier zie je een aantal typische linkse en rechtse kenmerken.

links
rechts
denken Rechtlijnig, abstract, analyserend Toegepast maar toch overizcht houdend.
kennis Rationeel, logisch Intuïtief, artistiek
taal Veel woordkennis, goede grammatica. Geen grammatica maar beeldspraak.
tijdsbesef Geordend, ‘zoveel seconden’ ‘voelt’ hoe lang iets duurt.
specialisatie Rekenen, lezen, schrijven, bewegen en voelen. Muziek, dromen, fantasie, goede herkenning van gezichten en emoties
ruimtelijke oriëntatie Nogal slecht Heel goed, ook bij 3d-vormen.

Patiënten die lijden aan een ernstige vorm van epilepsie kunnen een stuk normaler leven leiden als alle zenuwverbindingen tussen hun linker en rechter hersenhelft doorgesneden worden. Bij normale omgang is vaak niks te merken, maar met specifieke tests is juist bij deze patiënten met een gespleten brein goed te constateren wat de verschillen zijn tussen de linker en rechter helft.

Hoe even in gedachten dat de linker helft van je lichaam (ook na een dergelijke operatie) verbonden is met de rechter hersenhelft, en omgekeerd. 

Links en rechtshandig
De linker hersenhelft is meestal dominant. In verband met de kruisingen is het dus niet zo vreemd dat meer dan 90% van alle mensen rechtshandig is. Als iemand linkshandig is, moet de rechterhelft wel het meest ontwikkeld zijn. Als heel wat geleerden hebben gevochten over de vraag of ‘lefties’ nou creatiever zijn of niet. Hoe dan ook, je bevindt bij een linkshandige in goed gezelschap.
Zowel Leonardo da Vinci als Michelangelo gebruikten hun linkerhand. De componist Beethoven was linkshandig, net als Kurt Cobain en Paul McCartney. Wat wetenschap betreft kun je Benjamin Franklin, Isaac Newton, en Albert Einstein noemen. En in de filmwereld: Tom Cruise, Keanu Reeves en zelfs muppet-man Jim Henson. Als bouwers van deze site hebben we ook een linkshandige in ons midden, Wouter.

School
Misschien viel het je al op: bijna alles wat je op school leert, hoort in je linker hersenhelft thuis. Deels is hierdoor te verklaren waardoor zoveel kunstenaar, musici en andere creatieve personen hun school niet afmaakten: het interesseerde ze niet, ze konden het niet of ze zaten te dagdromen. In je latere leven zijn ook de functies van je rechterhelft van belang, kijk maar eens naar alle vormen van intelligentie. 

Het vak wiskunde is overigens niet zo bijzonder als je zou denken. Je hebt vaak ruimtelijk inzicht nodig, en om een probleem helemaal te kunnen bevatten moet je de vaardigheid hebben om het geheel te kunnen blijven overzien. Deze 2 mogelijkheden liggen beide in je rechterhelft.

Hou goed in gedachten dat deze theorieën, evenals de bovenstaande links-rechts kenmerken, lang niet allemaal even goed onderbouwd zijn. Dat links taliger is en rechts ruimtelijk, dat is voor alle wetenschappers wel duidelijk. Maar of je nou een ander tijdsbesef hebt afhankelijk van je overheersende hersenhelft?

Linker of rechter hersenhelft
Ga jij op je gevoel af? Of beredeneer je alles? 
Functies van de linker hersenhelft:
 Gebruikt logica
  Oriënteert zich op details
  Feiten regeren
  Woorden en taal
  Heden en verleden
  Wiskunde en natuurkunde
  Kan doorgronden/bevatten
  Weet/ weten 
  Erkent/bevestigt
  Ziet patronen en ordent
  Kent de naam van een object
  Staat in de realiteit
  Ontwikkelt strategieën
  Praktisch
  Veilig
Functies van de rechter hersenhelft:
  
Gebruikt gevoel
  Oriënteert zich op het grote plaatje
  Verbeelding regeert
  Symbolen en plaatjes
  Heden en toekomst
  Filosofie en religie
  Heeft zaken door
  Gelooft
  Waardeert
  Ruimtelijk inzicht
  Kent de functie van een object
  Fantasie is de basis
  Presenteert mogelijkheden
  Impulsief/onstuimig
  Neemt risico

Marcelius
Vakliteratuur