De grote zuivering / Tineke van der Giessen

DE GROTE ZUIVERING.
16 oktober 2018 / Tineke van der Giessen

 

De grote zuivering is ingezet.

Dwars door ons heen stralen grote golven wit licht, het licht van Shamballa.. Nu we in een hogere frequentie zijn aangekomen en we vanuit de drie heilige centra meer licht aanmaken, straalt er vanuit onze kernessentie meer licht op in ons wezen. En vooral in de ruggengraat. Dankzij de aanmaak van de nieuwe stroom, die vanuit de buikkern en de hartskern voortdurend de energiestromen in de ruggengraat beïnvloedt.. Vanaf begin oktober is er een witte energiestroom in ons kernkanaal aanwezig. Deze wordt gevoed door de energie vanuit de kosmos, de energie vanuit de aarde en vanuit onze eigen kern. Het is een mix van drie stromen, die intens diep in onze cellen doordringt. Vanaf 10-10-2018 zijn deze drie stromen samengesmolten in Eenheid. Vanuit deze Eenheid wordt er diep ingewerkt op de voorouderenergielijnen. De witte energie vult alle meridianen, chakra’s, cellen op. En zoekt hierin de aanhechtingspunten die verbonden zijn geweest met voorouderenergie.

Door de zielenwerkers van deze tijd heen gebeurt er een magnifiek wonder.

Zij hebben eerst de diepe lagen van de voorouderenergie naar zich toegetrokken en getransformeerd.  Toen kwam er een tijd van ompoling, besefvorming en vooral omzetting van de energiestromen naar een hoger niveau.

Nu stroomt het witte licht door de voorouderlijnen heen en spoelt  dit met grote krachten de DNA-poorten door.

Terug in de tijd, naar waar de genetische “fouten” ontstaan zijn, geslachten terug, vaak tot diep in de Atlantistijd

Het witte licht zuivert niet alleen, het trekt ook de koorden los die nog in deze energetische tijden aangehecht waren.

Met andere woorden: de wortelverbindingen schieten los tot ver in de oudheid, de koorden zweven nu los door de ruimte en worden langzaam maar zeker ingetrokken. Oude familiewaardes, sterke verbanden tussen oude families, de dogmatiek hierin,  de illusie oftewel  in bijbelse termen: de zgn. zonden die ontstaan zijn vanuit dit punt zijn ingelost. Ze zijn vergeven. Omgezet, kwijtgescholden. We hebben er 2000 jaar hard aan gewerkt om tot dit punt te komen. Leven na leven opnieuw hebben we HET Moment klaar gezet en nu is dit Moment daar.

De contracten, verbondjes en grote verbonden vallen uiteen.

Astrale werelden heffen zichzelf op. Dat betekent dat er een gevaarlijke verschuiving plaats vindt in het bewustzijn van de aarde.

De astrale lagen die verbonden waren met dit zgn. karmatrajekt lossen op. Er vallen daardoor gaten in de aura van onze planeet.  Belangrijke karmapoorten die met dit traject verbonden zijn, ontmantelen zich. De energie van oordeel, schuld en boete en het daarmee samenvallende beleid dat je hiermee zielen kan manipuleren en controleren wankelt op zijn grondvesten.

Natuurlijk is het nog niet helemaal voorbij op aarde, daar speelt dit alles zich nog uit.

Maar duizenden zielen kunnen als ze sterven niet meer terug getrokken worden naar deze angstvelden, waar zoveel macht is opgebouwd.

Het is ongelooflijk.

Wat hebben we hard gewerkt en wat hebben we veel bereikt.

Laat je niet foppen door wat je ogen zien en je oren horen, er zijn immense verschuivingen gaande.

De aarde schudt en beeft en moet zijn logische ordening hervinden.

Daar staat een grote begeleiding op vanuit de Kosmos.

De aarde bevrijdt zich van de  energie uit duistere kloven en spelonken en ja dan verandert er voelbaar iets in de fysieke materie ook. Wees niet bang,  we zitten nu uitgelijnd op een luwe plek, waar de verschuivingen wel energetisch door ons begeleid worden, maar waarbij we niet in de turbulentie  betrokken hoeven te worden.

Natuurlijk voelen we schokken, de tijdsgolven klotsen door elkaar heen.

Oud en nieuw loopt door elkaar heen, we schudden heen en weer alsof we in een kermisattractie zitten.

Dat schudt automatisch de oude patronen los in ons. We worden aangetrild door het witte licht, er vinden verschuivingen plaats. We incarneren dieper.  Daar kunnen we weer ziek van worden, op borstkern- niveau of /en buikkern-niveau.

Het is een grote kunst om alle energiepoorten samen te laten vallen NU in een prachtige lichtverbinding. Een tweede geboorte. Het Yinvat draait overuren. Het moet op zoveel lagen nieuw geboortelicht produceren.

Blijf er rustig onder.

Neem geen grote besluiten nu.

Maak plannen voor later en blijf rustig zitten waar je zit.

We zijn bezig de tijd om te bouwen, binnenstebuiten te keren, het stof er uit te kloppen.

Stap in gedachten uit je familielijnen,  met een sterke beweging. Een flits, een knal.

Zie jezelf er wit en glorieus naast staan. Je bent vrij.

De familielijnen worden ontbonden op het niveau van karma en zonde. Denk hier niet te veel over na. Voel de bevrijding en ervaar hoe vele zielen los schieten uit deze velden en direct omhoog getrokken worden naar de lichtvelden van Shamballa. De Stad van de Hemelse Vrede.

Ze zijn in verwarring, schreeuwen het uit soms, zijn boos , maar wij stappen opzij. En zien grote stromen van vastgezette zielen omhoog zweven naar het licht.

Daar in het licht van hun eeuwig Zijn kunnen ze herbezien wat er was, is en gaat komen.

Niet onze verantwoordelijkheid.

Zij zullen later vanzelf nieuwe levens op aarde kiezen en nieuwe familielijnen bouwen, vanuit een ander perspectief.

Wij staan op in licht en kracht en beginnen te bouwen aan de matrix van het eeuwige licht op aarde. Er moet nog veel hersteld worden, er is nog genoeg werk te doen.

We zijn nog lang niet klaar. We zijn toekomstvoorbereiders, zoals altijd, maar nu op een andere manier.

Spaar je energie en kracht de komende maanden, zodat we hier naar toe kunnen groeien.

Je raakt niets kwijt, je hebt nog niet veel gevonden misschien, maar JIJ staat overeind in de witte waardigheid van je ZieleZelfzijn en zal verderop in het verhaal gaan voelen waar je nodig bent en wat je kan doen. Nog even geduld. Geloof in jezelf.

Wees alert op het oude patroon van drama en hectiek, flits er uit weg en los op wat er in de weg staat om jouw doel te bereiken. Velen van ons zijn niet meer verbonden nu met de oude wereld. Daardoor moet je op een ander niveau gaan denken, wat werk betreft, wat aansluiting naar jezelf en anderen betreft. Je moet jezelf een beetje opnieuw uitvinden. Wat fijn, wat leuk, het avontuur is begonnen. Het zou jammer zijn als je nu niet zou geloven in de witte waardigheid van jezelf en het besef dat je vanzelf geroepen wordt, naar daar waar jij nodig bent op aarde en op welke manier.

Er worden straks nieuwe helingstechnieken ontwikkelt, andere mogelijkheden komen er aan. Blijf niet hangen in wat je kent. Wij zijn passanten in de tijd.  We boren voortdurend nieuwe mogelijkheden en energievelden aan. We moeten doorgaan. Niet meer wachten op als en ja-maar. Kom sta op en loop met stralend hart en helder licht de oude tijdspoorten voorbij en integreer in het veld dat NU geboren wordt. In jou, door jou, door ons samen, in harmonie en Eenheid verbonden met het licht.

Ik groet jullie vanuit De Bron die Liefde heet.

https://www.centerofthesoul.nl/