3 goede manieren om je intuïtie te verwaarlozen / Tamara van de Beek

3 goede manieren om je intuïtie te verwaarlozen
26  februari 2018 / Tamara van de Beek
Men zegt vaak dat intuïtie de hoogste vorm van intelligentie is. Hoe komt het dan dat de meesten van ons massaal deze vorm van intelligentie negeren of niet meer herkennen? Laten we eerst kijken naar wat intuïtie is. Intuïtie is “weten” zonder dat je weet hoe je het weet…. Met andere woorden, weten zonder tussenkomst van het “normale denken”. Zonder tussenkomst van je brein.  Het onderbuikgevoel of soms ook zesde zintuig genoemd. Dit weten is een veld van oneindige intelligentie en iedereen heeft toegang tot deze intelligentie. Zie het maar als een ingebouwd navigatiesysteem dat feilloos werkt maar dan moet je wel bereid zijn om te luisteren. 
Wat zorgt er nu voor dat jij die innerlijke stem niet meer herkent?

Druk, druk, druk
Je bent alle dagen druk. Je aandacht wordt volledig in beslag genomen door het vele moeten en willen en wellicht de “fear of missing out”. Er is zelden een moment van vertragen, verstillen en even gewoon Zijn. Niets doen. Je staat ingesteld op snel, sneller snelst. Je hebt het gewoonweg te druk om de subtiele aanwijzingen vanuit intuïtie op te merken.

Leven vanuit je “hoofd”
En als je het zo druk hebt dan is de kans groot dat je hoofd overvol zit. Zonder dat je het in de gaten hebt leef je steeds meer vanuit je hoofd. Bij alles wat je doet is er een stemmetje in je hoofd dat overal commentaar op heeft. Een stemmetje dat al je ervaringen inkleurt en een lading mee geeft. Van helder waarnemen is geen sprake meer. Zoals ik zei, intuïtie is helder weten zonder tussenkomst van je brein. Als je voornamelijk leeft vanuit je hoofd dan heb je heel sterk de neiging om bij alles wat je voelt te gaan nadenken. Dus het voelen is nu een impuls geworden om het denken te activeren. Dit is killing als je werkelijk je intuïtie wilt leren herkennen.

Angst
Dit is een van de sterkste triggers om niet te luisteren naar je intuïtie! Want als je werkelijk luistert naar je intuïtie betekent dit vaak een beslissing nemen of een keuze maken en dat kan (onbewust) angst triggeren. Zoals de angst om controle te verliezen. Of een gebrek aan zelfvertrouwen. Angst voor de consequenties als je inderdaad een keuze maakt. Maar de meesten zijn ontkracht op het vertrouwen van hun intuïtie. Zij vertrouwen eigenlijk zichzelf niet meer. Het is hen afgeleerd. Angst kan er ook voor zorgen dat sterk geladen emoties en gedachten het over nemen van de directe ervaring. Het zuivere voelen. En dan ga je weer richting het denken…

Ik ben nog nooit iemand tegen gekomen die het prettig vind om altijd druk te zijn, veel te piekeren en te twijfelen, onrustig te zijn en nooit eens echt kan ontspannen en genieten. In mijn praktijk kom ik het zo vaak tegen. En ook in de trainingen Intuïtieve Ontwikkeling de valkuilen die ik hier beschrijf. In de training komen er nog meer (onverwachte en niet voor de hand liggende) valkuilen aan bod en hoe je ze kunt tackelen. Ik noem het een training, maar dat is het eigenlijk niet. Het is de weg wijzen. De weg wijzen naar intuïtie en dat dan zelf ontdekken en ervaren. Het is de weg wijzen terug naar je hart. Dat vertrouwen, die keuze is aan jou.

© De Wijsheid van het Hart

https://dewijsheidvanhethart.nl/