Ware heling

Ware heling

Tuesday, April 5, 2016 /Lichtkind
geplaatst 18 april 2016

Enkel door het herkennen van je innerlijke wonden, veelal ontstaan in je kindertijd, kan heling van je ware Zelf plaatsvinden. 
Veel mensen reageren als volwassene vanuit hun innerlijke kind pijn. Dit is het kind in ons dat niet gezien werd, onvoldoende aandacht kreeg van de ouders en niet erkend werd in zijn eigen goddelijkheid.
Alice Miller noemt dit fenomeen: “Het drama van het begaafde kind”. 
Want elk kind is goddelijk en begaafd. Uniek in Zijn. Precies goed zoals het is.
En toch is er in elke opvoeding het nodige mis gegaan, werden niet die behoeftes erkend die het kind van binnen nodig had. 
Geen enkele volwassene is aan dit “geweld van de opvoeding” ontkomen. En hoe gevoeliger het kind – hoe desastreuzer de gevolgen voor de volwassene kunnen zijn.
Hoe goed je ouders het ook bedoelden: je ware behoeftes zijn nooit helemaal vervuld zoals jij eigenlijk nodig had…..

De volwassene zoekt nog steeds naar dit ongeheelde kind in zichzelf. Het ongeheelde innerlijke klnd wat zich heeft teruggetrokken, baldadig is gaan gedragen, druk gedrag is gaan vertonen of juist heel stilletjes is geworden. Diep weggedoken in de volwassene die het nu is geworden.

Een wezenlijk stukje van wie je werkelijk was en nog steeds bent. Maar niet meer laat zien.
Omdat het teveel is gekwetst, teveel pijn heeft geleden en teveel is teleurgesteld in de volwassenen om hem heen.
Wie ben jij?
Hoe gaat het met jouw innerlijke kind?
Hoe voelt het zich?
 Want de trieste conclusie moeten we helaas toch trekken:
Hoe meer jij jouw innerlijke kind(pijn) hebt weggedrukt – hoe meer jouw kinderen nu, dit aan jou terug spiegelen. Hoe? In hun gedrag of gezondheid (problemen).
En zijn het niet jouw kinderen die spiegelen, dan is daar altijd nog je familie, collega’s of stief / adoptie kinderen, die jouw innerlijke kind uitdagen zijn eigen pijn (alsnog) te verwerken!
Ware heling komt van je innerlijke kind. Want zoals een bekende journaliste en auteur ooit al benoemde:
Only through recognising and accepting our inner wounds, can we find true healing!
Zoek je innerlijke kind en heel het! Je zult zien dat jouw kinderen en alle mensen om je heen, je minder zullen spiegelen en triggeren!
En dat maakt het leven toch wel een heel stuk makkelijker!
Door Helma Broekman