New Dawn message of Light

New Dawn message of Light

19 februari 2021 / Door Lichtkind / Helma Broekman

Het spel wordt ingenieus gespeeld

Er kan niet meer ontkend worden dat het duistere spel wat over de hoofden van de mensheid en onze planeet wordt gespeeld, een zeer ingenieus en geavanceerd spel is.

Niet langer staat de mensheid aan de zijlijn, maar dient zij actie te ondernemen in zichzelf, om niet langer gevangen te zijn. En als een speelbal van het duister te blijven functioneren.

Hoe bizar dat juist degenen die wakker zijn, zich massaal gevangen laten zetten in de intelligente spelletjes van het duister!

De overheid gebruikt dranghekken om onze vrijheid in te perken. Dit kan omdat er enerzijds een onzichtbare vijand is gecreëerd en anderzijds de mensheid bang is gemaakt.

Het duister gebruikt infiltratielijnen om onze goddelijkheid in te perken. Dit kan omdat er enerzijds een onzichtbare vijand is gecreëerd en anderzijds de mensheid bang is gemaakt.

Natuurlijk bevindt zich onze planeet en haar bewoners in een mega ascensie proces.

Waarbij de onderste steen boven zal komen en het duister ontmaskerd wordt. De machthebbers zullen hoe dan ook, ooit hun verantwoording moeten afleggen aan het Licht Gods en hierbij zal dan geen enkele escape meer mogelijk zijn.

Maar…zover is het allemaal nog niet.

De weg ernaar toe is nog lang.

The Great Reset vindt niet enkel plaats tussen de machthebbers en hun onderdanige volk, maar tevens in de matrix schepping zelf.

De matrix waar binnen ons zonnestelsel functioneert, is onderdeel van een groter intelligenter plan, waarbij het grootste doel is om God zelf na te streven en de onsterfelijkheid te evenaren.

De über matrix die gecreëerd werd in de eerste reflectie van het organische Licht universum, bevatte alle technologieën, kennis en wijsheden die alle volkeren ooit zouden nodig zijn om hun leefwereld te creëren.
De tijdszones werkten actief zodra de leefwerelden vanuit het plastische veld, in de stoffelijke werelden manifest werden.

Dit was het belangrijkste doel van de Demiurg:

Zijn eigen technologische schepping maken, met daarbij het speelveld van alle volkeren der aarde, als experiment om zijn doel te verfijnen en vervolmaken.

The Great Reset van de Demiurg zelf, zullen we maar zeggen.

Er geldt voor het duister: hoe lichter de ziel is, hoe liever het deze ziel in bezit heeft.
Ken je het niet van vroeger? Hoe meer dat ene cadeau verboden was, hoe liever je het had.
Hoe onbereikbaarder je grote liefde was, hoe meer je ernaar verlangde.

Aan de natuurwetten kan ook het duister niet ontsnappen.

Hoewel de natuur wet binnen de matrix geldt als recht van de sterkste, is er toch sprake van een zekere rechtmatigheid.
Het prooidier wordt opgegeten door het roofdier, hoe zielig ook.
Het prooidier is slimmer om zichzelf in veiligheid te brengen dan welk roofdier ook.

Buiten de wetten van de matrix gelden dezelfde natuur wetten, doch zonder overlevingsdrift van het recht van de sterkste.

De natuurwetten Gods zijn: leven en laten leven.

AL wat leeft, heeft hetzelfde bestaansrecht. Het één is net zo waardevol als het ander.
Zo ook jij.
En ik.
En wij.

Maar het duister is voorlopig aan zet. Zo is het ooit in de kronieken beschreven. Het grote collectief van alle bewustzijnsvormen en alle humanoïde zielen.

In aanloop van de grote overgang naar de Nieuwe Aarde en het enorme ascensie proces van de aarde, zal het duister eerst nog zijn “Great Reset” uitvoeren.

Dat betekent voor elke individuele ziel, dat zijn Bewustzijn al dan niet in de derde bewustzijnsval terecht zal komen.
De val naar het transhumanisme.
Ofwel: een technologische bewustzijn, volledig gecodeerd door de geavanceerde aansturing van een mechanisch bewustzijn. Het duister zelf.
Het duister heeft zijn helpers. Die zijn zeer intelligent. Daarover in een volgende nieuwsbrief meer.

Juist de wakkere zielen zijn aantrekkelijk om te coderen. Te vangen in een technologische bewustzijn.

Zodra dit gebeurt, is het duister aan zet. Want de Goddelijkheid wordt dan niet meer geleefd, gevoeld en ervaren.

Hoe vang je de wakkere ziel?

Simpel.

Zorg ervoor dat andere zielen gevangen raken in een verhaal, een afbeelding of een charismatisch persoon.
Welke moeilijke taal en veel woorden of prachtige afbeeldingen gebruikt.
Bombardeer de zielen met vele berichten en vuur de nodige informatie op hen af.
Zonder dat je het dan bewust bent, wordt je mentaal gevangen. Heel subtiel. Heel geleidelijk.
Je hebt het niet door.

Zodra je mentale bewustzijn volledig is opgegaan in de matrixlijnen van die ander, vindt er een technologische inprenting in jouw bewustzijn plaats.

De hunkering naar meer informatie en de gretigheid om de aandacht van “jouw leider” te trekken, is geplaatst.
Vanaf dat moment ben jij jezelf al verloren en is je binnenwereld al niet meer volledig vrij.

Nu wil je nog maar 1 ding: meer informatie en meer artikelen en meer verzadiging om jouw zogenaamde “open” bewustzijn wakker te houden.

Jammer, maar helaas.

Je bent al gevangen. In het spel van die ander. Die zelf ook gemanipuleerd wordt, zonder dit wellicht te beseffen.

Want in tegenstelling tot de wereldleiders en overheid, die doelbewust met mentale inprenting werken, gaat het binnen de wakkere spirituele wereld, heel subtiel.

De Waarheid Gods is simpel:

Complexe materie wordt eenvoudig gebracht.
Met integriteit en menselijke liefde.
Waarbij het hart wijd open staat.
Uit mededogen, compassie en een onnoemlijke liefde, voor de mensheid en de aarde.

Er wordt niet gewerkt aan een mooie buitenkant, omdat de schoonheid zich binnenin bevindt.

De parel Gods komt niet zomaar. Jij moet het zoeken.
Met liefde, geduld en je eigen diepe innerlijke gevoel als enige leidraad.

Maar onthoud: het Goddelijke werkt met VRIJHEID.

Na alles wat je tot je neemt vandaag de dag, zul je rust en vrijheid moeten blijven ervaren.
Ten allen tijde.
Want vrijheid en innerlijke rust, zijn de liefdevolle wapens waarmee het Goddelijke, zijn volk herkent…

Oh ja…en let op de signalen uit de natuur. Zij spreken altijd de waarheid. Misschien wel als enige momenteel in deze chaotische, over elkaar heen bulderende mensheid.

http://www.nieuwedageraad.nl/

http://www.lichtkind.nl/