New Dawn message of Light / Channeling: De onzichtbare vijand

New Dawn message of Light  Channeling: De onzichtbare vijand

Door Lichtkind / Helma Broekman


Channeling: De onzichtbare vijand

Al vaker heb ik benoemd hoe we in de tijd leven van het boek Openbaringen. Het is niet voor niets dat in onze huidige tijd, zoveel mensen in een hoger bewustzijn wakker worden, waarbij hun bestaande overtuigingen volledig op de kop komen te staan.

De mensheid strijdt niet alleen tegen de duistere krachten van de elite of de Deep State, maar hoofdzakelijk tegen de grote duistere astrale krachten!

Deze grote astrale krachten, welke puur duister zijn, hebben al eeuwen geleden een groot deel van de mensheid overgenomen, om zodoende de totale heerschappij over planeet aarde te verkrijgen.

Dit grootste vooropgezette plan van het duister, heeft gemaakt dat niet alleen het verschil tussen arm en rijk steeds groter is geworden, maar tevens dat de mens vergeven is van een strijdkracht in zichzelf, welke gericht is tegen een holografische projectie.

Deze holografische projectie was in de vorige eeuw een jacht op de Godzielen van Israël, welke zich over heel de wereld verspreid hadden.

Met name in China, grote delen van Afrika en West Europa, hadden deze zielen zich gebundeld. Intuïtief wetende dat het Goddelijke Christuszaad veiliger zou zijn, indien de kracht van de lichtbundeling in werking zou treden.

Met andere woorden: de lichtzielen bundelden zich in woon-, en leefomstandigheden, om zodoende sterker te staan tegen de zeer gevaarlijke donkere astrale krachten die in het plan des Duister werkzaam zijn.

De holografische projectie had tot verschrikkelijke uitwerking dat de moord op vele joden (lees: het volk van Israël) zogenaamd rechtvaardigt was.

Door het immense lijden en de blinde woede die dit teweeg bracht onder de mensheid, werd het astrale veld nog krachtiger. Nog machtiger en nog intelligenter.

Vele zielen werden gedwongen na hun overlijden om zich aan te sluiten bij de grote duistere hoofdkracht in het astrale veld, om zodoende het eigen lijden enigszins dragelijker te maken.

Het was als een zogenaamde duivelskus:

Voor enige verlichting na het overlijden, had je enkel de keus om voor het duister zelf te kiezen.

De vele zielen werden telkens opnieuw in hun wedergeboorte, tijdens hun aardse leven, op het spoor van het duister gezet, waarbij hun gedachten, verlangens en geweten, loodrecht naar donkerte geleid werden.

Alles ten leste om zichzelf, ook tijdens het aardse leven, het gemakkelijker en vooral wat lichter te maken.

Belangrijke astrale poorten werden afgesloten, ten einde om de zielen in het rad van wedergeboorte te houden. Maar van oorsprong, heeft elke ziel de Goddelijkheid in zich. Dat betekent dat van nature elke ziel de Goddelijke ontwikkelingsweg dient te gaan.

Hoe houd je dan toch de zielen gevangen in het astrale veld?

Daartoe werden twee grootste kosmische acties in voorbereid:

De eerste was om het licht van Alcyone te vangen in een schaduwbeeld. Dit werd het licht van

Sirius B.

Door een schaduwlicht te creëren , zou elke ziel tijdelijk in verwarring zijn en naarstig op zoek gaan tijdens en na zijn aardse leven, naar het echte Goddelijke universele licht.

De dwaaltocht van elke ziel werd hiermee in werking gezet. Elke ziel zou honderden levens, zo niet, duizenden levens nodig zijn om het spel van het schaduwlicht te doorzien om de weg terug naar God te kunnen vinden. De wanhoop, maar ook moedeloosheid zou gaandeweg meer en meer toeslaan bij alle zielen. Met andere woorden, elke ziel zou afgezwakt worden in zijn levenskracht.

De tweede was om de grootste astrale poort, gelegen in het Orionstelsel, af te sluiten. Het draconische ras van Orion, kon zodoende zelf mee re-incarneren in het astrale/aardse spel van wedergeboorte.

Hierdoor werd het mogelijk om vanuit de ruimte, op planeet aarde te incarneren, met een lichaam welke half menselijk DNA bevatte en half reptiliaanse DNA.

Zoals gezegd, boek Openbaringen vertelt dit kosmische en astrale verhaal. Vers 13 van het boek, geeft ons aan hoe het Beest zich nu in elk mens openbaart.

Om het menselijke aspect te vernietigen moet je beginnen met de eerste stap:

1.      De mensheid in een illusie plaatsen. (het holografische beeld)

2.      Denkbeeldige vijand illustreren. (oorlogen, terrorisme, killervirus enzovoort)

3.      De grote indoctrinatie van angst kan dan beginnen.

4.      Een angstig mens geeft vrijwillig zijn innerlijke vrijheid op, om te overleven.

5.      Zodra de individuele vrijheid vrijwillig is weggeven, is er alle toegang om de ziel volledig in het duister op te nemen! Met andere woorden: de ziel is verkocht aan de duivel/satan.

6.      De laatste stap is dat de duivel de ziel volledig kan inzetten in het holografische geheel, om zodoende zijn eigen imperium op te bouwen.

Boek 14 van het boek Openbaringen vertelt ons hoe de 144.000 Goddelijke zielen, zich verenigingen ten einde raad om het duister ofwel de duivel te verslaan.

De duivel is niets anders dan de verzamelnaam van geïnfiltreerde kosmische medebewoners die uit zeer duistere stelsels, het menselijke DNA tot hun beschikking willen hebben.

Iedereen die zich enkel op het Licht richt en het duister ontkent, is in gevaar. Hun ziel krijgt namelijk de holografische illusie van licht en sterk zijn, voorgespiegeld. Maar met hun ziel wordt evengoed gespeeld, alleen zijn ze zich dit niet bewust.

In een projectie van een vals zogenaamd “zuiver licht”, dragen zij dit licht nietsvermoedend uit.

Het duister zal verslagen worden. De weg er naar toe is immens en het gaat om het grootste machtsspel in het astrale veld ooit!

Alle zielen zijn ermee gemoeid en niemand ontkomt eraan.

Vers 15 van het boek Openbaringen vertelt ons dat het mogelijk is zodra wij met ons bewustzijn een gigantische upgrade gaan maken, om het duister te verslaan.

Het Goddelijke Licht, het echte licht via de Centrale zon Alcyone, zal middels 7 nabije sterrenstelsels, ons helpen in onze Goddelijke taak.

Dit is nu al merkbaar in de gigantische zonnevlammen die niet alleen in onze zon plaatsvinden, maar in duizenden andere zonnen binnen onze Melkweg.

We zullen als overwinnaars uit de strijd komen, maar velen zullen omvallen. Vele zielen zullen voorgoed gevangen zijn en opgebruikt door het duister, indien ze niet voortijdig ontwaken. Hun bewustzijn zal in plaats van ascenderen, juist descenderen en gekoppeld worden in een ander zielsbewustzijn, welke niet meer van menselijke aard is.

Er is niets om te vrezen, doch we dienen wel wakker te worden en het duister serieus te nemen.

Maar zodra we ons vertrouwen in handen leggen van God en onze onvoorwaardelijke liefde voor elkaar laten stromen, zowel voor de levende zielen op aarde, als ook voor de zielen na hun aardse overgang, zullen we van binnenuit voelen waar en hoe we onszelf en onze medemens, in veiligheid en vrijheid kunnen brengen.

Wees gegroet jullie allen,

Het Licht via Alcyone

https://doedelsander.wixsite.com/lichtkind-actueel