Kies voor doorgang of ondergang!

Kies voor doorgang of ondergang!
Wednesday, March 22, 2017 / Lichtkind
 
Christus zei: “Wie niet voor mij is – is tegen mij”
Hij bedoelde: wie niet voor zijn eigen innerlijke Christus Licht  kiest, is in de macht van de antichrist!

Kies elke dag voor je Innerlijke Christus Bewustzijn door:

·         Laat je niet afleiden door meningen, mails en berichten van anderen
·         Voel elke keer opnieuw in je lichaam en in jezelf wat daar gebeurt.
·         Verwarring, onzekerheid, je groots voelen, moeheid, misselijkheid, buikpijn of hoofdpijn zijn tekenen van het valse licht wat je aura binnendringt!
·         Elke klacht = een uitnodiging van je ziel om je Ware Zelf te vinden.
·         Je Ware Zelf komt alleen te voorschijn in verstilling en rust.
·         Laat je ware gezicht zien!
·         Zie je schaduwkanten onder ogen!
·         Weerstand = een poging van je persoonlijke (ego) zelf om je Ware Zelf te laten verdwijnen.
·         Stap niet in de verleiding om alsmaar spiritueel te blijven zoeken! Je raakt hierdoor meer verstrikt in de archontisch aangestuurde schepping.
·         Het Ware Licht = je Ware Zelf = eenvoud, rust, stilte, geen uiterlijk vertoon.
·         De Ware Lichtmeester is de gelijke onder de mensen.
·         Als het Ware Licht praat / schrijft of handelt ervaar je innerlijke rust.
·         Hoe meer je ego / uiterlijke zelf in opstand komt – hoe verder je afraakt van het Ware Licht.
Onthoud:
·         Het smalle pad = afdalen IN jezelf en Je Zelf ontmoeten en onder ogen zien. Of het nu positieve of negatieve aspecten van jezelf zijn.
·         Het brede pad = zoeken naar oplossingen en kennis buiten jezelf, vol met afleiding en telkens in de verleiding stappen om iets buiten jezelf te zoeken / te ervaren.
Het smalle pad leidt naar de Christusaarde = de bevrijding van je lichaam, geest & ziel.

Het brede pad leidt naar de volgende evolutiestap op de huidige aarde = een volgende reïncarnatieronde ergens binnen de schepping

KIJK VOORAL OP WWW.NIEUWEDAGERAAD.NL HET NIEUWSTE BLOG!!!