Medeleven, medelijden.

Medeleven, medelijden.

Door lichtflits

Mee leven, mee lijden.
Wees je bewust van wat je doet,
op welke energie je aanhaakt.

Als je meelijdt met een ander
bevestig je een energie
bij de ander,
doe je er een schepje
bovenop.

Stel je het lijden centraal
en is er geen ruimte
voor het begrijpen
van de les.
En is er ook geen ruimte
om te helen.

Als je mee leeft,
erken je dat er
iets aan de hand is
maar geef je het leven de ruimte
om de les duidelijk
te maken.
En erken je dat er meer
in het leven is dan
het probleem dat er nu speelt.
Dan ontstaat er ruimte
voor het helen.

Dit verhaal geldt
ook voor jezelf.

Met zelfmedelijden
zet je jezelf vast.
Met zelfmedeleven erken
je wat er aan de hand is,
maar besef je ook dat
alles zijn reden heeft en
dat die reden je op
een of andere manier
wel duidelijk zal worden.

De trilling van de energie
verschilt.
En daardoor zal de uitkomst
ook verschillen.

Lichtflits
https://www.lichtflits.com/

Uit het boek;
 Open deuren