Zelfoverstijging

 

Zelfoverstijging

Door: Kenneth Schmitt – 1 Juni 2023

Zolang we in een dimensie van beperkingen leven, hebben we geen hogere leiding, tenzij we die zoeken. Dit geldt vooral voor beperkingen voor onszelf. Beperkingen worden in ons bewustzijn vastgehouden door angst. Zonder angst zijn we onbegrensd. Het realiseren van onze oneindige essentie gebeurt op een natuurlijke manier als we in elk moment transformeren van angst naar dankbaarheid en vreugde. Dit is een pad dat veel oefening en positieve intentie vereist. Hoewel we ons bewustzijn van de energetische expressie van het bewustzijn van ons hart hebben beperkt, zendt het altijd alleen maar oneindige liefde en levensverbetering uit en weet het alles over onze psyche en elke cel in ons lichaam.

Zelfs beseffen wat onze overtuigingen zijn kan een uitdaging zijn. Hun wortels liggen diep in onze psyche en ze hebben ons eeuwenlang van Zelfrealisatie afgehouden. Alles wat te maken heeft met het ego is een afleiding van het kennen van onszelf. Elke beslissing van het ego-bewustzijn is gebaseerd op een verkeerd begrip van de werkelijkheid, gecreëerd met angst. Het ego beseft niet dat zijn engagement met angst levensverkortend en zelfdestructief is. De oplossing is zelftranscendentie voorbij egobewustzijn door intentioneel bewustzijn van en afstemming op het hart van ons Zijn.

Door ons te concentreren op een dankbaar, mededogend en vreugdevol gevoel, kunnen we ons openen voor ons hartbewustzijn. Op dit trillingsniveau kunnen we ons scherp bewust zijn van onze intuïtie, die ons gevoelens en weten ingeeft die verder gaan dan de realisatie van ons egobewustzijn. Zodra we de frequentieniveaus van ons hart absorberen en ons erop afstemmen, overstijgen we het egobewustzijn. We kunnen de intuïtieve gevoeligheid ontwikkelen om van binnenuit te weten wat op elk moment waar is.

Vanuit het huidige menselijke perspectief is het onmogelijk om de grenzeloze grootsheid van onze eigen essentie te realiseren. Om dat te doen, moeten we het egobewustzijn overstijgen, met zijn angst en twijfel. Als we ons daarvan bewust worden, kunnen we onze beperkende overtuigingen oplossen. Als we ze begrijpen vanuit ons hartbewustzijn, worden ze ongelooflijk en lossen ze op uit ons bewustzijn.

Onszelf bevrijden van onze beperkende overtuigingen is een pad naar het kennen en zijn van ons oneindige Zelf. Door in dankbaarheid, compassie en vreugde te zijn, kunnen we ons beginnen af te stemmen op de trillingen van de intuïtieve expressies van ons hartbewustzijn. Dit opent ons voor de realisatie van onze eeuwige aanwezigheid van bewustzijn met oneindige vermogens, die door ons hartbewustzijn in elke cel van ons lichaam stroomt, alleen beperkt door onze overtuigingen over onszelf.

Kenneth Schmitt

Vertaling: wakkeremensen.org