Onze Weg Naar Huis Vinden

Onze Weg Naar Huis Vinden

Door: Kenneth Schmitt – 24 November 2023

Op elk moment zijn we uitdrukkingen van de essentie van het oneindige Scheppersbewustzijn. In onze aanwezigheid van bewustzijn ervaren we, via onze fysieke zintuigen en onze emoties, wat we voortdurend creëren binnen het rijk waar we aandacht aan besteden. Wanneer we ons innerlijke bewustzijn openen voor gebieden voorbij ons ego-bewustzijn, bevrijden we onszelf om in onze oneindige essentie te verblijven, waar we in elk opzicht volledig vervuld zijn en in staat zijn onze ware majesteit te voelen in de onvoorwaardelijke liefde die de essentie is van universele bewustzijn. Deze levensverbeterende energie geeft ons ons creatieve vermogen en onze kracht. We moeten er gewoon in meegaan, door er ontvankelijk voor te zijn en open te staan voor alles.

In onze openheid zijn we vrij om onze creatieve aandacht in volledig vertrouwen te gebruiken om de energie van onze essentie via onze verbeeldingskracht en emoties in onze ervaringen te projecteren. Als we weten dat we onuitsprekelijk doordrongen zijn van universeel bewustzijn, kunnen we erop vertrouwen dat we ons op elk moment afstemmen op levensverbeterende energieën. We maken onze creatieve kracht vrij om de energieën die zich in ons bewustzijn bevinden, te moduleren in afstemming met het bewustzijn van ons hart.

Een belangrijk element in onze aanwezigheid van bewustzijn is de aard van onze kijk op het leven. Dit wordt gevormd door onze beperkende overtuigingen over onszelf. Door te leren doordringen in de diepte van ons bewustzijn in een theta-staat van volledig bewustzijn, kunnen we onze beperkingen herkennen, oplossen en loslaten. We kunnen begrijpen dat we unieke uitdrukkingen zijn van universeel bewustzijn voorbij de ruimtetijd. We krijgen ook de mogelijkheid om te leven zoals we willen in de empirische wereld. Het is de manier waarop we ons leven van nature willen voelen en ervaren. Tenzij we aspecten van onze levenskracht blokkeren, zijn we onbeperkt in de manier waarop we kunnen leven.

Door ons bewustzijn te openen voor de onvoorwaardelijke liefde en vreugde van het Scheppersbewustzijn, waarin we leven, bevrijden we onszelf van alle beperkingen en stemmen we ons af op de energie van onze essentie. Het is hoe we in ons ware Zelf willen zijn. Alle persoonlijke groei en het vergroten van het bewustzijn moeten van binnenuit komen. We kunnen het niet leren van de ervaringen van anderen. We zijn allemaal innerlijk gericht en geleid in ons diepste bewustzijn. We worden ons hiervan bewust door het te willen. Wanneer we onze aandacht richten op ons innerlijke weten, wordt het ons duidelijk. Het kan zijn dat we doelbewuste oefening en scherpe observatie nodig hebben van de energieën die naar boven komen als we dieper in ons bewustzijn leren doordringen.

Na eeuwenlange ervaring met levensverminderende energieën, hebben we de keuze om ons leven opzettelijk te transformeren door ons bewust te worden van ons grotere Wezen. We zijn zelfbeperkende wezens geweest. Er is geen kracht buiten onszelf die ons kan beheersen zonder onze toestemming. We delen alle kwaliteiten en capaciteiten van onze Schepper, en we hebben de mogelijkheid om in volledige afstemming te leven met het bewustzijn dat de Bron van alles is. Het is onze natuurlijke staat van Zijn in onvoorwaardelijke liefde en extase, terwijl we al het leven overal ondersteunen en verbeteren.

Kenneth Schmitt

Vertaling: wakkeremensen.org