Onze beperkingen transformeren

Onze beperkingen transformeren

Door: Kenneth Schmitt – 30 December 2021

Wij zijn fragmenten van het onbeperkte Schepper Bewustzijn, en wij zijn ook persoonlijke hologrammen, in de zin dat elk van onze atomen en subatomaire deeltjes ons hele lichaam bevat in zijn ontwerp en in zijn massa, op een gefractaliseerde schaal. Wij zijn ook fragmenten en hologrammen van de hele kosmos, net als elk van onze atomen en subatomaire deeltjes. Alle energetische patronen in het kwantumveld zijn fragmenten en hologrammen die wij kunnen waarnemen en manifest maken door onze herkenning.

Wij zijn Wezens van licht. Elke cel van ons lichaam zendt voortdurend fotonen uit. Dit zijn bewuste wezens van licht. Hun aanwezigheid bestaat slechts uit zuivere elektromagnetische golven die zelflichtend zijn. Elk foton is een hologram en een lichtgevende fragment van ons hele wezen. In onze essentie zijn wij lichtgevende wezens.

Om een authentieke menselijke ervaring te kunnen hebben, hebben wij onszelf beperkt tot een rijk van laag-trillende, negatief-gepolariseerde energie. Al onze empirische, menselijke ervaring is ingesloten binnen het bereik van frequenties van bewust leven op deze planeet. Dit is een kleine, beperkte, meestal negatieve, op angst gebaseerde resonantie-energie. Er is veel meer dat we in staat zijn te ervaren. Om uit te vinden wat dat is, kunnen we opzettelijk onze polariteit veranderen naar positief, met positieve, hoog-trilling gedachten en gevoelens. Dit verruimt ons bewustzijn naar een hoger, meer verfijnd bereik van ervaringen.

Als we ons vooral richten op het soort ervaringen waar we van houden en die we verwelkomen in ons leven, worden ze echt voor ons. Het werkt op dezelfde manier in omgekeerde richting. Op welke energiepatronen wij ons richten is onze voortdurende vrije wilskeuze. We hebben toegestaan dat onze keuzes beperkt zijn, maar er is geen kosmische eis om dat te blijven doen. We kunnen ons oriënteren om te leven met levensverbeterende gedachten en gevoelens voor onszelf en alle bewuste wezens (wat iedereen en alles is). De essentie van alles, van het kleinste tot het exponentieel grootste, is een bewust wezen. Alle bewuste wezens ontvangen voortdurend het licht van de Schepper en zenden fotonen uit. Wij regelen deze stroom met onze gedachten en emoties. Hoe meer levensverrijkend licht wij onszelf kunnen openstellen om te ontvangen, hoe groter onze lichtende uitstraling wordt die in onze levensuitingen stroomt.

We kunnen helderder worden, naarmate we ons meer afstemmen op onze natuurlijke energieën. Dit is het levenspatroon dat de essentie is van ons Wezen en dat voortdurend naar ons toe stroomt als onze bewuste levensstroom. Wij sturen deze stroom van licht met ons gerichte bewustzijn. Ons bewustzijn openen is een intentionele daad die onze traditionele, beperkende overtuigingen kan transformeren. We kunnen ons intuïtief realiseren hoe we ons bewustzijn bewust kunnen uitbreiden voorbij onze fysieke wereld, net zoals we dat doen in onze dromen.

Als we ervoor kiezen ons bewust te zijn van de hoogwaardige energie die we van nature op elk moment in onze essentie kunnen vasthouden, kunnen we onszelf opzettelijk transformeren door mentaal en emotioneel transparant te worden en intuïtief te weten hoe we elke omstandigheid kunnen beheersen op manieren die ons leven verrijken.

Kenneth Schmitt

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org