Ons Openstellen voor Onze Intuïtie

Ons Openstellen voor Onze Intuïtie

Kenneth Schmitt – 7 Juni 2022

Zodra we besluiten ons open te stellen voor ons intuïtief weten, staan we voor de grote uitdaging ons egobewustzijn te overstijgen, waarmee we ons ons hele leven al vereenzelvigd hebben. Wanneer we bekritiseerd of gekleineerd worden door anderen, voelen we ons beschaamd en zwak. Wanneer we geprezen en beloond worden, voelen we ons trots en sterk. In werkelijkheid maken deze gevoelens deel uit van ons ego, niet van ons ware Zelf. Intuïtie komt van ons hoger bewustzijn en is altijd op de achtergrond van ons bewustzijn.

In grote liefde en mededogen komt het intuïtieve weten van een Bron voorbij tijd en ruimte die ons intiem kent en altijd het beste voor ons wil. Met een gevoel van uitgestrektheid en kalme sereniteit, kan het vergezeld gaan van wonderen wanneer dat nodig is. Wanneer we ervoor openstaan en leren ervan afhankelijk te zijn, kan onze intuïtie niet door omstandigheden worden verslagen. Ze verschaft de ervaringen die we het hardst nodig hebben en die we diep verlangen om ons levensplan te vervullen.

In de wereld van het ego-bewustzijn is intuïtief weten niet geloofwaardig, omdat het geen basis heeft in de empirische werkelijkheid, die het enige trillingsniveau is waarop het ego opereert. Zolang we geloven dat we eindige wezens zijn, afgescheiden van alle anderen en van onze Schepper, kunnen we ons intuïtieve weten, dat voortkomt uit onze oneindige eenheid met alle bewuste wezens binnen het universele bewustzijn, niet accepteren. Ons ego-bewustzijn houdt ons beperkt, omdat we dit nodig hebben om het volledige spectrum van de menselijke ervaring te ervaren.

Het is pas wanneer we klaar zijn om terug te ascenderen naar ons onbeperkte, oneindige Zelf, dat we besluiten om het ego te overstijgen. We kunnen dit proces beginnen door in onszelf te bidden en in elke situatie om onze innerlijke leiding te vragen. We kunnen ons voorstellen en voelen dat we goddelijk geïnspireerd zijn om zoveel mogelijk de positieve, hoogfrequente vibraties van liefde, dankbaarheid en vreugde te belichamen. Als wij ons bewustzijn voor deze gevoelens openen, beginnen wij te weten hoe wij in elke situatie moeten zijn.

Als we ons blijven voorstellen dat we elk een aspect zijn van het goddelijke Ene, kunnen we onze verbindingen met elkaar en andere wezens voelen op manieren die het hele leven ondersteunen en versterken. We delen allemaal hetzelfde Wezen op onze eigen unieke manieren, en we dragen allemaal bij aan de uitdrukkingen van het Ene in het universele bewustzijn. Als we onze innerlijke afstemming op het goddelijke beoefenen, wordt ons weten onbegrensd waar we onze aandacht ook maar op richten, en worden onze levens uitdrukkingen van liefde, overvloed en vrijheid, ongeacht wat er in de wereld om ons heen gebeurt.

Kenneth Schmitt

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien