Ons Innerlijk Licht Volgen

 

Ons Innerlijk Licht Volgen

Door: Kenneth Schmitt – 8 Januari 2023

Op de innerlijke reis kunnen we veel moeilijke obstakels tegenkomen om onszelf te bevrijden van de angst om het egobewustzijn voorbij het lichaam te overstijgen. Wanneer we ons ware Zelf willen kennen en beseffen wie we zijn, kan onze zoektocht in onszelf zijn naar wat we werkelijk weten zonder te weten hoe we dat weten. We kunnen onze eigen essentie voorbij tijd/ruimte realiseren. We kunnen ons bewust zijn van onszelf als onze aanwezigheid van bewustzijn met creatieve mentale en emotionele vermogens. We kunnen deze vermogens gezaghebbend controleren in overeenstemming met de gevoelens die uit ons hart komen. Als we leven in bewustzijn van deze vibraties, kunnen we vertrouwen hebben in dit soort weten voorbij het ego-bewustzijn en verwachten dat ons uiterlijke leven in overeenstemming zal komen met ons innerlijke weten.

Alles wat in ons leven gebeurt, is het resultaat van onze mentale en emotionele creaties. We drukken vibrationeel uit wat we voelen en denken. Zo zijn we ontworpen. De vibraties die we uitdrukken zijn onze persoonlijke energetische handtekening. De resonantie van onze energie trekt situaties en mensen aan die passen bij onze mentale en emotionele toestand.

We kunnen leren ons af te stemmen op de positieve, hoge trillingen van onze intuïtie en ons innerlijk weten. Door onze aandacht te veranderen, van met angst getinte gedachten en gevoelens, naar hun transformatie in vreugde, veranderen we onze toestand en ervaringen.

Wat ons vasthoudt in het rijk van de dualiteit is angst in alle vormen van zijn energetisch spectrum. Angst kan worden geneutraliseerd door onze essentie voorbij het lichaam te realiseren. De dreiging van het verlaten van het lichaam is zinloos. We verlaten ons lichaamsbewustzijn de hele tijd in dagdromen, nachtelijke dromen en misschien in het besef dat we nergens zijn. In het lichaam zijn is een virtuele ervaring die wij als werkelijkheid hebben geperfectioneerd. In wezen bestaat de fysieke wereld uit elektromagnetische golfbanden van frequenties waarmee we ons in ons bewustzijn afstemmen, waarbij we de polariteit en trillingen interpreteren als stimulering van onze zintuigen en vaste stoffen, vloeistoffen en gassen lijken te zijn.

Door op negatieve ontmoetingen te reageren met compassievol begrip en bewust bewustzijn van het licht in iedereen en alles, transformeren we onze situaties in ervaringen van dankbaarheid en vreugde. Dit is onze natuurlijke staat van Zijn, wanneer we onze beperkende overtuigingen over onszelf hebben opgelost en overstegen. Ons hart leidt ons om onvoorwaardelijke liefde te denken en te voelen als onze natuurlijke staat van Zijn, samen met prachtige visioenen hoe we willen leven. Door ons voor te stellen te leven in het bewustzijn dat deze energieën uitdrukt, creëren we hun werkelijkheid voor onszelf door te beseffen wat ze zijn.

Kennteh Schmitt

Vertaling: wakkeremensen.org