Onderzoek naar de Zin Van Het Leven

Onderzoek naar de Zin Van Het Leven

Door: Kenneth Schmitt 13 Mei 2024

In een verlangen om de zin van het leven te doorgronden, kunnen we ons bewustzijn openen van de creatieve realiteit van ons eigen perspectief. Hoe we over alles en iedereen denken en voelen, is hoe we onze eigen energiesignatuur creëren, wat de vibrerende aanwezigheid is die we door ons hele wezen projecteren. De trillingskwaliteit van deze energie wordt in onze ervaringen aan ons teruggegeven via de energetische patronen die we aantrekken. Deze patronen worden in ons onderbewustzijn vastgehouden in lijn met ons overheersende perspectief.

Ieder van ons heeft een telepathische manier om ons voor te stellen wat echt voor ons is. Onze ingebeelde deelname aan scenario’s creëert ervaringen die worden gedefinieerd door onze persoonlijke perspectieven op gekozen trillingsfrequenties en polariteit. We creëren onze eigen realisatie van wat voor ons echt is. Realisatie kan het gevolg zijn van het oplossen en loslaten van angst die vastzit in onze beperkende overtuigingen over onszelf. Door onze angsten te beseffen, te accepteren, los te laten en te overstijgen, krijgen we meer duidelijkheid en begrip. Het opent ons bewustzijn voor grotere werkelijkheden. In deze vibrerende omgeving kunnen we een nieuw pad van grotere vitaliteit en creatieve kracht betreden.

Onze trillingsomgeving heeft zijn eigen spectrum van trillingen waarin wij leven. Wanneer we ermee gesynchroniseerd zijn, hebben we een sterkere aanwezigheid en uitstraling van onze essentie. Als we het contact met onze essentie verliezen, worden we angstiger, omdat meer van het leven onbekend wordt. We worden ons niet bewust van onze innerlijke leiding. Als we dit voelen, is het tijd om een eerlijke evaluatie te maken van onze kijk op het leven. Alle gedachten en gevoelens die vitaliteit en vreugde wegnemen, zijn gebaseerd op angst en zijn negatief. Wij kunnen deze energie voelen en weten wat het is.

Levend in een plasma-omgeving van uitdrukkingen van oneindig bewustzijn, kunnen we ons bewustzijn openen voor zover we bereid zijn te gaan. Als er sprake is van resterende negativiteit, wordt dit bekend en kunnen we het oplossen. Als mensen zijn we ons niet bewust van deze energie en haar kwaliteiten, maar ze bevindt zich in en om ons heen, en we kunnen ons openstellen voor het bewustzijn ervan. Het communiceert via het hart van ons wezen. Dit is waar we onbevreesd zijn en vervuld van dankbaarheid en vreugde. Het is waar we liefde, mededogen en de verbetering van al het leven ervaren. Zonder enige vorm van angst kunnen we onze natuurlijke staat van zijn en de substantie van het energetische rijk waarin we leven kennen en realiseren. Dit is het begin van het kennen van de zin van ons leven.

Kenneth Schmitt

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org

 

♥ ♥ ♥ ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien