Leven Voorbij Angst

Leven Voorbij Angst

Door: Kenneth Schmitt – 4 februari 2023

Wanneer ons bewustzijn zich uitbreidt voorbij tijd/ruimte en dualiteit naar een rijk voorbij polariteit, is alles aanwezig waar we onze aandacht ook op richten. Onbekenden en mysteries kunnen worden opgelost door multidimensionale kwantumenergetica, die we intuïtief kunnen kennen. Het doel is onze gevoeligheid en ontvankelijkheid voor de energie van ons hartbewustzijn te wekken. Wij kunnen dit bewustzijn kennen aan zijn vibratiekwaliteiten, die altijd levensbevorderend zijn voor iedereen.

Wanneer één persoon iets ontvangt, worden de energiepatronen ervan beschikbaar voor iedereen, omdat allen deelnemen aan het universele bewustzijn. We hebben allemaal de vrijheid om te herkennen wat iets is en te beseffen of het echt is voor ons. Wij kunnen ervoor kiezen ons af te stemmen op de trillingen ervan. Wij kunnen de kwaliteit van onze werkelijkheid kiezen door ons perspectief, onze verbeelding en onze emoties. Door deze vermogens moduleren en vormen wij de energetische patronen van onze energiesignatuur. Dit is onze persoonlijke uitstraling en is de kwaliteit die het kwantumveld in onze ervaring manifesteert.

Onze werkelijkheid verschuift voortdurend naargelang de vormen en zintuiglijke prikkels die we voelen en ons voorstellen. We hebben denkbeeldige visioenen en gevoelens die voortkomen uit energetische patronen waarvoor we ontvankelijk zijn in het kwantumveld van alle potentialiteiten. Als we ons openstellen voor positieve, hoogvibrerende gedachten en emoties, zoals mededogen, schoonheid en vreugde, stemmen we ons af op ons hartbewustzijn. Door te kiezen voor een positieve resonantie met het hartbewustzijn worden we in helderheid en vertrouwen door ons leven geleid.

Wanneer we ontwaken tot oneindige liefde en vreugde, stemmen we ons perfect af op ons hartbewustzijn. Dit is onze natuurlijke staat van Zijn. Als onze eeuwige aanwezigheid van bewustzijn in afstemming op ons hartbewustzijn, ontstaan we in het bewustzijn van de Schepper van alles. Het is een bewustzijn van liefde, vreugde, extase en soevereiniteit in de verbetering van al het leven.

Zolang ons bewustzijn beperkt is tot het fysieke lichaam in tijd/ruimte, stemmen we ons af op angst voor fysiek lijden en beëindiging. Door ons bewustzijn voorbij tijd/ruimte te openen, kunnen we angst overstijgen en vervangen door vertrouwen in de leiding van ons hartbewustzijn en hogere etherische energiecentra. We worden onbereikbaar voor negatieve vibraties door alleen aandacht te schenken aan scenario’s waarvan we houden en die we kunnen aantrekken om ons op één lijn te brengen. Door onze verlichte dankbaarheid en liefde kunnen we leven in de trillingen die al het leven versterken en op elke manier voldoening brengen.

Kenneth Schmitt

Vertaling: wakkeremensen.org