Leven Buiten Onze Geaccepteerde Grenzen

Leven Buiten Onze Geaccepteerde Grenzen

Door: Kenneth Schmitt – 3 December 2023

Kwantumfysici hebben ontdekt dat alle subatomaire entiteiten wervelende lichtpatronen zijn en bewust zijn, in de zin dat ze een onbeperkt bewustzijn lijken te hebben van hun omgeving en van elkaar. Ze trillen en draaien zo snel dat ze ruimte in beslag nemen en voor ons solide lijken. Het zijn uitdrukkingen van universeel bewustzijn, van pure levende essentie voorbij alle dimensies, onbegrensd door ruimte en tijd.

Met de ontdekking van tijdkristallen hebben natuurkundigen een vierde dimensie ontdekt die nauw verbonden is met de drie dimensies van de ruimte. We hebben nu ruimtetijd. De volgende stap is het realiseren van kristallijne tijd. Dit vereist het herkennen van onze persoonlijke beperkende overtuigingen over onszelf, het accepteren ervan, het bedanken voor onze menselijke ervaring van leven in beperking, en het loslaten ervan. Dit zal ons uit de lineaire tijd halen en naar het altijd aanwezige moment brengen, in lijn met ons grotere bewustzijn. Leven in 4-, 5- of 6-dimensionale ruimte-tijd is nog steeds een empirische ervaring, maar met een sterk uitgebreid bewustzijn en begrip. Al onze DNA-moleculen zijn op een rij in wiskundige symmetrie, tot stand gebracht door ons diepere bewustzijn voorbij het ego, waardoor we in uitlijning met tijdkristallen kunnen leven in een enorm uitgebreid besef van de werkelijkheid.

Naast de ruimtetijd zijn er nog andere energetische dimensies waarvoor we ons bewustzijn kunnen openen. Deze dimensies worden gevoeld in onze emoties en intuïtief voorgesteld, maar niet wiskundig berekend. Buiten de empirische wereld ervaren we een niet-gelokaliseerde aanwezigheid van bewustzijn met verbeterde emotionele intelligentie en intuïtief weten. Onze mentale processen worden acuut en ze worden gebruikt onder leiding van ons intuïtieve weten en onze emotionele intelligentie.

Deze hele transformatie is een reis naar binnen, waarin we onze realisatie openen voor de essentie van ons Wezen, samen met onze verborgen vermogens van creatief genie. Wanneer we onze vibraties afstemmen op een beperkt spectrum van energieën, zoals de empirische wereld, wordt het werkelijkheid voor ons. Naarmate we onze mentale en emotionele processen verder ontwikkelen dan beperkingen, worden we vrij om te leven zoals we willen, en kunnen we experimenteren met onze staat van zijn.

Wanneer we ons creatieve vermogen realiseren, worden we vrij om de vibraties van het hart van ons Wezen tot uitdrukking te brengen. Deze kwaliteit van energie wordt dan ook onze empirische ervaring. In de kristallijne tijd leeft onze menselijke persoon in de ruimtetijd, maar in ons bewustzijn zijn we onbeperkt in wat we kunnen doen met onze aandacht en emoties bij het kiezen van kwaliteiten van ervaringen. Terwijl we door onze intuïtie leren leven in resonantie met het bewustzijn van ons hart, openen we ons bewustzijn voor de grootsheid van wie we zijn als persoonlijke uitingen van oneindig bewustzijn.

Bron

Vertaling: wakkeremensen.org