Kwantum-energetica en Spiritualiteit: Afstemmen op Universeel Bewustzijn.

Leven in de Grootste Liefde en Compassie

Door: Kenneth Schmitt – 23 Juni 2023

De eerste reactie van onze ego-geest als we worden aangevallen door negatieve energie is een poging om ons op één lijn te brengen met krachtige negatief-destructieve energie. Het is op onze beurt aanvallen, waarbij we onze levenskracht op een krachtige manier gebruiken. De kracht van onze reactie heeft een sterk effect op onze energetische identiteit. We hebben een vrije wil om te reageren op elke manier die we willen. Het is mogelijk dat een verlicht Wezen anders op dezelfde situatie reageert. In plaats van ons te concentreren op de negatieve energie, zouden we ervoor kunnen kiezen ons te concentreren op liefde en mededogen voor degenen die ervoor kiezen zich op het negatieve te concentreren, en we kunnen de krachtige energie die we genereren gebruiken om ons innerlijke licht uit te breiden, zodat we een positieve energie uitstralen. krachtige aanwezigheid van dankbaarheid en vreugde. Terwijl we ons blijven concentreren op de energieën die al het leven verbeteren, ongeacht de situatie waarmee we worden geconfronteerd, worden we krachtigere lichtzenders.

Naarmate ons innerlijke licht levendiger wordt, stemmen onze lichamen zich af op het hogere bewustzijn. Als we dit proces toestaan, beginnen we onbeperkt te regenereren. Door oefening kunnen we de amplitude van onze energetische signatuur vergroten, zodat we magnetisch stralend genoeg worden om alle negatieve energie af te weren. Voor dit proces kunnen we ons concentreren op levensverbetering in elk aspect van ons wezen, in onze gedachten, gevoelens, woorden en daden. Dit brengt ons op één lijn met de vibrerende aanwezigheid van het Scheppersbewustzijn. In deze staat van zijn kunnen we, afgezien van de ego-geest, niet geïntimideerd of bedreigd worden. We kunnen beseffen dat we onze eeuwige aanwezigheid van bewustzijn zijn. We zijn niet gelokaliseerd in ons bewustzijn, en we bestaan buiten ruimte en tijd.

Naarmate we onze identiteit met ons lichaam en de fysieke wereld hebben gerealiseerd, zijn we zo in beslag genomen door de energetische patronen ervan, dat we het besef van onze ware identiteit zijn kwijtgeraakt. Om dit te herwinnen is het nodig dat we onze greep op de dualistische wereld, waarvan wij geloven dat deze werkelijkheid is, losmaken om een grotere realiteit van schoonheid, waarheid, liefde en vreugde te realiseren. Dit betekent dat we in elke situatie opzettelijk onze aandacht moeten richten op datgene waar we het meest van houden. Het afstemmen op de energetische kwaliteit van de hoogste trillingen brengt ons naar een uitgebreid niveau van bewust bewustzijn.

Ons vermogen om te realiseren is wat onze realiteit creëert. Realisatie stuurt onze overtuigingen en neutraliseert levensminimaliserende energie door onze aandacht te verleggen. De gedachten en gevoelens die voortkomen uit onze aandacht vormen de basis van ons perspectief, dat als filter voor ons bewustzijn fungeert. Door een perspectief te hebben dat is afgestemd op dankbaarheid, mededogen, liefde en vreugde, besteden we van nature aandacht aan de energetische patronen die ze aantrekken. Dit wordt onze levenservaring, en dat is wat we ons realiseren.

Terwijl we leven in de energetische uitingen van levensverbetering, ervaren we de liefde en vreugde die we diep nodig hebben en waarnaar we verlangen. Ze maken deel uit van onze essentie en moeten in onze bewuste ervaring aanwezig zijn. Trouwens, vanuit het perspectief van onze energiesignatuur trekken en ervaren we resonerende energieën die elk aspect van ons leven rechtstreeks beïnvloeden. Terwijl we aandacht blijven schenken aan ons innerlijke licht van liefde en mededogen, verenigen we ons met onze oneindige essentie van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie op elk moment van het moment. Dit wordt de basis van onze realiteit.

Kenneth Schmitt

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org