Een Aanwezigheid Van Liefde Creëren

 

Een Aanwezigheid Van Liefde Creëren

Door: Kenneth Schmitt – 1 Maart 2023

We delen allemaal het verlangen om te overleven en te gedijen, maar ons ego-bewustzijn is gebaseerd op het geloof dat we afzonderlijke entiteiten zijn en dat we kunnen lijden en sterven. Hoewel ervaringen buiten het lichaam de onvermijdelijkheid hiervan hebben weerlegd, blijft het vasthouden aan deze overtuigingen de schijnbare werkelijkheid van ons slachtofferschap en onze sterfelijkheid creëren. Misschien kunnen we ons herinneren dat we angst hebben ontwikkeld, en dat we bewust of onbewust het verlangen of de antipathie hebben geleverd om deze overtuigingen te creëren.

We hebben de keuze om overtuigingen te vormen en vast te houden over alles wat we ons kunnen voorstellen, en we kunnen leren onze keuzes te richten op de gevoelens waar we van houden. Hoewel er sociale druk is om dezelfde overtuigingen te creëren die iedereen om ons heen deelt, vooral degenen die we aardig vinden, wat is dan de basis voor deze overtuigingen? Onze overtuigingen maken de empirische wereld tot onze volledige werkelijkheid. In potentie is al het andere fantasie. Als we de fysieke wereld onderzoeken en haar schijnbare werkelijkheid doorgronden tot in haar kleinste samenstellende delen, zien we dat de atomen en hun onderdelen wervelende patronen van elektromagnetische golven zijn. Elk daarvan heeft een identiteit die wij voor onszelf reëel maken door onze herkenning en realisatie. Deze verzamelingen energetische patronen hebben een bewuste groepsaanwezigheid, die ook ons lichaam omvat. Wij drukken onze perspectieven en overtuigingen over onze persoonlijkheid en fysieke aanwezigheid uit binnen het trillingsbereik van empirische energieën.

Onze technologie heeft een rijkdom aan energetische patronen buiten onze fysieke waarneming herkend, maar zij heeft ons niet hun gevoelens over zichzelf gegeven. Via onze intuïtie kunnen we deze gevoelens kennen. Onze emoties en onze intuïtie worden niet beheerst door onze beperkende overtuigingen. Via intuïtie kunnen we ons bewust worden van rijken voorbij het energetisch dichte rijk van ruimte/tijd, door ons open te stellen voor grotere liefde en licht, en onze aandacht af te stemmen op gevoelens van dankbaarheid, vreugde en soevereiniteit.

Het universum bestaat uit fracties van universeel bewustzijn. Dit betekent dat alles en iedereen een bewustzijn heeft dat bij hen past. Zonder onze negatieve overtuigingen over onszelf is ons bewustzijn onbegrensd. Onze essentie is onze persoonlijke eeuwige aanwezigheid van bewustzijn, in en buiten onszelf. We kunnen ons bewustzijn openen voor de bron van onze bewuste levenskracht. Hoewel deze zich bevindt in een dimensie voorbij woorden, kunnen we haar kennen wanneer we haar onze aandacht geven en haar trillingen voelen.

Als we eenmaal consequent onze aandacht kunnen richten op de uitingen en manifestaties van liefde en vreugde, hoeven we niet langer aandacht te besteden aan alles wat minder wenselijk is. Onze aandacht en energetische afstemming vormen onze persoonlijke energiehandtekening, die levensbevorderende ervaringen voor ons aantrekt en onze creatieve energieën uitstraalt via onze aura en daarbuiten.

Kenneth Schmitt

Vertaling: wakkeremensen.org

   

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien