De Verlichtende Rol van De Negatieve Elite

De Verlichtende Rol van De Negatieve Elite

Door: Kenneth Schmitt – 8 juli 2024

Waarom zijn er psychopaten in ons leven? Waarom moeten we menselijke slavernij in al zijn vormen ervaren? Hoe werkt dit vanuit een hoger perspectief?

Eenvoudig gezegd zijn ze hier om ons diepere liefde en mededogen te leren, die we leren van lijden en tragedie. We kunnen dit alleen realiseren als we afgestemd zijn op het verruimde bewustzijn van ons hart.

We zijn getraind om negatief te reageren op degenen die ons bedriegen en voorliegen, vooral op degenen die werkelijk kwaadaardig zijn, en vooral op kinderen. We zijn hier om elke vorm van energie te ervaren die we in ons leven hebben geroepen. Als we op alles letten, vooral op onze meest subtiele gevoelens, zijn we in staat om elke omstandigheid te transformeren in een wonder van liefde en vreugde.

Om dit proces te beginnen, moeten we op elk niveau helder worden. We moeten alle diepgewortelde trauma’s en angsten loslaten waarvan we waarschijnlijk niet eens weten dat ze in onze psyche bestaan. We ontmoeten ze wanneer een afwijkende drang onder onze aandacht komt en we herkennen dat deze niet compatibel is met energie van een hogere frequentie. Wanneer we onwaar zijn, al is het maar een beetje, hebben we een zweem van diepe angst en schaamte die ontstaat omdat we ons bedreigd voelen door transparantie. Angst wil ons beschermen tegen elke vorm van pijn of trauma. Angst kan ons ertoe aanzetten iemand te haten, vooral iemand aan wie we gezag over ons hebben gegeven en we geloven dat dat gezag wordt misbruikt, vooral als we geloven dat we er niets aan kunnen doen.

We zijn soevereine wezens en geen enkele andere entiteit kan ons zonder onze toestemming mishandelen, hoewel we kunnen worden misleid om onze toestemming te geven zonder dat we ons daar bewust van zijn. Dit is waar we onszelf aan hebben onderworpen. We hebben ermee ingestemd deze ervaringen te ondergaan om te leren hoe we ze kunnen transformeren. Als de lessen gemakkelijk zouden zijn, zouden we niet de bekwaamheid kunnen verwerven die we wensen.

De wereld waarin we leven lijkt echt te zijn, maar het is allemaal een complexe configuratie van energieën, die trillen binnen een beperkt spectrum van frequenties, die onze zintuigen waarnemen als empirisch. Door ons persoonlijk perspectief binnen het bewustzijn van de mensheid creëren we de kwaliteit van onze ervaringen. Bij niet-ontwaakte wezens is elke ervaring het resultaat van een emotionele toestand die ingebeelde scènes uit het verleden of de toekomstKenneth Schmitt oproept. Een ontwaakt wezen leeft in bewustzijn binnen het huidige moment, bewegend op het ritme van het diepste weten. Er zijn geen angsten of verwachtingen – alleen de verlangens van het hart die zich manifesteren door liefde en vreugde.

Het natuurlijke pad naar verruimd bewustzijn resulteert in het overspoelen van liefde, mededogen en vreugde op iedereen die in ons bewustzijn komt. We erkennen dat we in ons diepste bewustzijn allemaal hetzelfde Wezen zijn. In ons hart zijn we allemaal vonken van licht. De bewusten houden van, zingen en dansen de onontwaakten naar hoger bewustzijn en diepste liefde, terwijl we weten dat we oneindig krachtige scheppers zijn van de verlangens van ons hart. We kunnen onkwetsbaar zijn voor het lagere spectrum van frequenties die al zoveel eonen op de Aarde resoneren. Met een verruimend bewustzijn transformeren we de lagere frequenties in een hogere dimensionale wereld van positiviteit.

Kenneth Schmitt

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org