De Kracht Van Stralende Liefde

De Kracht Van Stralende Liefde

Door: Kenneth Schmitt – 10 december 2021

Wij leven in een uitgestrekte zee van trillingen van elektromagnetische golfpatronen. Het spectrum van herkenning in onze menselijke belichaming is miniem, vergeleken met de uitgestrektheid van het kwantumveld van alle potentialiteiten, maar toch leven wij in ons bewustzijn binnen dit frequentiebereik dat wij in onze waarnemingen vasthouden, alsof wij gevangen zitten binnen een afgebakende sfeer van bewustzijn. Wij ervaren dit gebied met onze eigen instemming, omdat wij in ons ware Wezen in alle opzichten soeverein en vrij zijn.

In onze ware essentie zijn wij onbeperkt en kunnen wij de totaliteit van het kosmisch bewustzijn realiseren. Om dit te kunnen doen, moeten wij de grenzen en beperkingen doorbreken die wij onszelf hebben opgelegd om in de menselijke dimensie te kunnen leven. In dit tijdperk van overgang naar verruimd bewustzijn zijn al onze persoonlijke drama’s en zorgen over onze relaties en levenssituaties afleidingen van het realiseren van wie we werkelijk zijn. We hebben het geschenk gekregen van potentiële persoonlijke transformatie door middel van opsluiting en ontbering om ons gebruikelijke streven om te overleven en te gedijen als mensen in een negatief gepolariseerde omgeving te overstijgen.

Door in ons eigen Wezen te zoeken, kunnen we weten dat het bewustzijn waaraan we deelnemen onbegrensd is. Onze verbeelding kan de hele kosmos omvatten, en onze emoties kunnen de diepten van wanhoop tot de hoogten van extase uitdrukken. We weten misschien niet eens hoe ver we kunnen gaan met onze realisaties. Ieder van ons is een potentieel menselijk wonderkind en genie in onze verbeelding en emoties. Wij kunnen elk een unieke uitdrukking van onze creatieve vermogens hebben op positieve, levensverbeterende manieren in afstemming op het intuïtieve weten dat tot ons komt via het hart van ons Wezen.

Wij ontvangen voortdurend een stroom van bewuste levenskracht die onbeperkt is, stromend uit het universele bewustzijn van de Schepper Al dat is. Door ons open te stellen voor positieve, levensverbeterende visioenen en gevoelens, kunnen we het bewustzijn van de Schepper binnengaan. Wij kunnen onze eeuwige aanwezigheid van bewustzijn realiseren, stromend in onvoorwaardelijke liefde in eenheid met alle bewuste wezens, inclusief degenen die op vernietiging uit zijn. Zij zijn afwijkende uitdrukkingen van ons, en zij ontvangen ook goddelijke levenskracht. Met gerichte intentie, voorbij onze zelfopgelegde persoonlijke overtuigingen en beperkingen, kunnen we het onbeperkte bewustzijn realiseren dat onze natuurlijke staat van Zijn is.

Met dit besef, terwijl wij een positieve, hoogfrequente staat van zijn handhaven, kunnen wij elke situatie binnen het menselijke spectrum van beperkt bewustzijn de baas worden.

Kenneth Schmitt

Meer over de Auteur

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien