De Evolutie Van Het Menselijk Bewustzijn

 

De Evolutie Van Het Menselijk Bewustzijn

Door Kenneth Schmitt – 5 februari 2023

In het rijk van de dualiteit moet er evenwicht zijn tussen positiviteit en negativiteit. Dit is alleen mogelijk als de mensheid in evenwicht is. Als de mensheid te helder wordt, verdwijnt het negatieve in een andere dimensie. Als de mensheid te tiranniek en geknecht wordt, vermindert haar levenskracht tot zij geen creatieve energie meer kan uitdrukken, en treedt ontbinding op in een lagere levensvorm met minder creatief vermogen. Eeuwenlang heeft de mensheid ervoor gekozen de nadruk te leggen op negativiteit en destructieve energie. Door leugens, bedrog en elke vorm van mentale en emotionele inmenging en beheersing zijn we getraind om te geloven in sterfelijkheid en angst. Deze staat van zijn biedt geen begrip van onvoorwaardelijke liefde, en is zelfvernietigend door entropie, evenals onze polariteit en vibraties.

Maar nu verschuift de energie naar positiviteit en helderheid. Sterfelijkheid, als in beëindiging van bewustzijn en lichamelijkheid, wordt ongeloofwaardig voor allen die uittredingservaringen hebben gehad. Deze groep mensen heeft het weten vastgesteld van onze eeuwige aanwezigheid van bewustzijn voorbij het lichaam en de empirische wereld. Dit weten zit al in het bewustzijn van de mensheid. Nu kan de rest van ons zich openstellen voor ons intuïtief weten van de essentie van wie wij zijn. We hoeven het alleen maar te herkennen en te beseffen wat het is. Het komt tot ons door onze afstemming op de energetica van ons hartbewustzijn in de versterking van al het leven. Het is het trillingsspectrum van onvoorwaardelijke liefde en oneindige scheppingskracht. Deze energie kan niet worden beschreven in menselijke taal, maar woorden kunnen ons een hint geven van wat het is. Het is de realisatie van onze werkelijkheid, de essentie van wie we zijn en wat we kunnen doen.

Er zijn een paar vereisten waaraan onderweg moet worden voldaan. Mentale en emotionele helderheid zijn nodig om elke situatie en elk scenario te begrijpen. Dit betekent dat we onze beperkende overtuigingen over onszelf en ons leven voorbij tijd/ruimte moeten oplossen. Al deze processen werken samen in overeenstemming met onze intenties en ons vermogen om onze aandacht te richten. Wanneer we ons kunnen richten op mededogen, dankbaarheid, liefde en vreugde, stemmen we ons af op ons hartbewustzijn. Dit soort aandacht van ons helpt ons te openen voor onze eeuwige aanwezigheid van bewustzijn voorbij het lichaam. Omdat dit onze natuurlijke staat van zijn is, en deze energie krijgt van allen die bewustzijn hebben voorbij het lichaam, kunnen we deze energie gemakkelijker herkennen en beseffen dat ze in onze ervaring ontstaat. Wij evolueren voorbij de dualiteit en naar een hogere dimensie van wat wij als echt herkennen.

Kenneth Schmitt

Vertaling: wakkeremensen.org