De Essentie Van Onze Creatieve Natuur

De Essentie Van Onze Creatieve Natuur

Door: kenneth Schmitt – 10 Mei 2022

Wat we ervaren is waar we ons energetisch op hebben afgestemd. Elk mogelijk scenario bestaat in het kwantumveld als een verzameling van energieën met specifieke polariteit en frequentiepatronen. Hoewel wij geloven dat wij solide fysieke wezens zijn die in een solide empirische wereld leven, is onze lichamelijkheid in feite onze bewuste waarneming en interpretatie van ronddraaiende energetische draaikolken van identificeerbare energetische patronen die materieel worden wanneer wij ze herkennen. Wij herkennen ze wanneer wij ons afstemmen op hun trillingen in ons aangeboren wezen. In ons bewustzijn betekent dit dat wij hun trillingen voelen en ons hun verschijning voorstellen.

Wij hebben de keuze om ons af te stemmen op elke energetica in elke dimensie waartoe wij ons aangetrokken voelen. Door als mens op deze planeet te incarneren, hebben wij ermee ingestemd ons bewustzijn te compartimenteren binnen het empirische spectrum van energetica in een rijk van dualiteit. Om dit te doen, moeten wij ons onbewust zijn van ons grotere Zelf, maar wij verliezen niet onze verbinding met ons ware Wezen. Deze verbinding blijft bestaan als onze intuïtie in de energetische uitdrukking van het hart van ons Wezen.

In onze ware natuur zijn we multidimensionaal en zijn we in alle opzichten onbegrensd. Wij zijn van nature creatief in al onze gedachten en emoties, en wij kunnen leren deze aspecten van onszelf te beheersen en te sturen om opzettelijk creatief te leven. Om de verlangens van ons hart te creëren, moeten we onze beperkende overtuigingen over onszelf overstijgen en volledig vertrouwen krijgen in onze emotionele en mentale afstemming op de energetische expressie die we wensen te ervaren.

Omdat alles wat we verlangen al bestaat in het universele bewustzijn, trekken we het aan in onze ervaring door de aanwezigheid ervan in ons leven te voelen en ons voor te stellen hoe we ervan genieten, totdat we de realiteit ervan herkennen in onze persoonlijke ervaring. Dit vereist geen inspanning. Wij hoeven niets te bevelen. Het vereist alleen onze dankbaarheid en ons vertrouwen in haar werkelijkheid in onze ervaring voorbij de dualiteit. Als we volledig positief kunnen blijven in het vertrouwen op ons scheppend vermogen, kunnen we alles creëren wat we wensen via de energie van ons hart.

Kenneth Schmitt

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥ 

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien