Zielen Contract

Zielen Contract

Door: Judith Kusel – 16 Februari 2021

Aangezien dit een tijd van ontwaken voor jullie is, en voor vele andere zielen, zijn jullie zielen geheugenbanken druk bezig met triggeren en deze lezing zal nog meer triggeren naarmate sleutels en codes in jullie worden opgewekt.

Voordat jullie geboren werden, zaten jullie met jullie hogere gidsen en de intergalactische raadgevers en degenen die toezicht houden op de incarnaties van zielen op deze planeet, en jullie stelden een zielencontract op.

In dit contract is een masterplan opgenomen. Want jullie kwamen in de eerste plaats om te dienen, en jullie kwamen om door bepaalde negatieve karmische patronen te werken die jullie tijdens andere levens met andere zielen op de planeet aarde hebben gecreëerd.

Toelichting Planeet Aarde.

Echter, sommige zielen werken kosmisch samen, en galactisch, en zij zullen vaak samen incarneren, om SPECIFIEK werk te doen. In jullie geval is dat zo. De zielen zullen dan afspreken elkaar op bepaalde tijdstippen tijdens hun leven te ontmoeten, en er zal een gevoel van vertrouwdheid zijn, ja, herkenning, wanneer zij elkaar ontmoeten.

Zij kennen elkaar via de OGEN, die de vensters naar de ziel zijn. Soms zal er een gevoel van déjà vu zijn – we zijn hier eerder geweest, of we hebben hier eerder aan gewerkt, of we hebben eerder lief gehad, of we zijn eerder samen geweest.

Dat is natuurlijk. Zulke zielen zullen elkaar ontmoeten – er is geen manier, dat ze elkaar niet ontmoeten. Het is allemaal voorbestemd. Sommigen noemen het het lot. Hoe dan ook, als ze voorbestemd zijn elkaar te ontmoeten en samen te werken, zullen ze altijd weer naar elkaar toegetrokken worden, zelfs als de één niet wakker is en de ander wel. Ze zullen normaal gesproken iets in de ander teweegbrengen en hen helpen zich te herinneren.

De planeet Aarde is in werkelijkheid een EXPERIMENT en de zielen die hier komen hebben gevraagd dat zij vrije wil en keuze mogen ervaren.

In het begin herinnerden zij zich wie en wat zij waren, op zielsniveau en waarom zij hier kwamen, maar toen Atlantis zichzelf moedwillig vernietigde, en de mensheid in de Zeeën van Vergetelheid viel en de Sluiers van Geheugenverlies naar beneden kwamen, vergaten zij dit alles. Zelfs nu nog worden veel zielen nooit wakker, ook al zullen er gedurende zo’n leven herhaaldelijk oproepen tot ontwaken worden gedaan.

Wanneer zielen die een contract hebben om elkaar te ontmoeten, elkaar ontmoeten, zal de keuze van de vrije wil, en de manier waarop zij ervoor gekozen hebben hun leven te leiden, de uitkomst bepalen.

Sommigen zullen ervoor kiezen om niet samen te zijn, anderen zullen ervoor kiezen om dit te negeren.

Soms raken zij betrokken bij andere zielen waarvoor zij geen contract hadden en gaan relaties aan vanwege hun dierlijke aard en niet vanwege hun hogere geest en zielen. Dit leidt er vaak toe dat zij trouwen met zielen die niet geordineerd zijn om bij hen te zijn.

Maar uiteindelijk dient alles. Als twee zielen werkelijk bestemd zijn om samen te zijn, zullen zij, zoals eerder gezegd, altijd weer naar elkaar toe getrokken worden.

Onthoud dat de ziel niet verbonden is aan de fysieke vorm.

Zielen kunnen samensmelten zonder het fysieke lichaam nodig te hebben. Inderdaad, de seksuele energie is ook niet verbonden aan de fysieke vorm. Het zijn de mensen die de waarheid zijn vergeten.

Je kunt ervoor kiezen om bij iemand te zijn.

Of je kunt ervoor kiezen dat niet te doen.

De Goddelijke Wetten zijn echter exact. Je zaait wat je oogst. Wat je ook kiest om te doen of niet te doen, het heeft gevolgen. Hier komt de Wet van Verantwoordelijkheid om de hoek kijken – verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt, wetende dat elke keuze een rimpeleffect heeft.

Judith Kusel

https://tinyurl.com/ycgchy4q

Vertaling: Martien