Verschillende Vormen

Verschillende Vormen

Door: Judith Kusel – 28 September 2021

Het Oneindige Wezen en alle kosmische bestaan zijn in verscheidene vormen, in octaven van bestaan en dimensies bestaan gelijktijdig.

Het is in ingewikkelde meesterlijke beweging van gelijktijdig bestaan, in één enkele eeuwige dans van volmaaktheid, en geen enkel radertje in de reusachtige spiralende draaikolk van de Schepping is misplaatst of niet-functioneel – de schepping bestaat altijd in volmaaktheid.

Toch breidt het zich voortdurend uit naar zichzelf. Niets is ooit statisch. De wetten van dood en wedergeboorte zijn één voortdurende cyclus want niets dat stilstaat kan uiteindelijk de grotere spiraalvormige flux versterken en daarom zal het op een gegeven moment in zijn stilstand desintegreren.

Wat ik heb ontdekt in de laatste jaren van mijn aardse en kosmische reizen, toen ik begon in te tappen op de verschillende dimensies en de Superbewustzijn Energievelden, is dat het leven op deze planeet niet alleen bestaat in de al te vertrouwde 3D-wereld. Daarom kunnen we het leven of levensvormen, of welke vorm van bestaan dan ook, echt niet meten aan de fysieke wereld alleen.

Er zijn OCTAVES van gelijktijdige bestaansvormen die allemaal samenwerken ALS EEN ENKELE EENHEID, EEN ENERGIEVELD – maar in verschillende dimensionale staten en dan in een soort time-warp mechanisme, waar men de hogere octaven van co-existentie niet kan aanboren, als men er niet klaar voor is om erin te stappen.

Voor mij is dit een immense innerlijke reis geweest om de fundamentele concepten die hier een rol spelen te beginnen begrijpen en ik vind dit fascinerend: = de meeste wetenschappers en mensen bestaan alleen in de zeer dichte en lage/langzame dichtheid van de 3D wereld. Voor hen is dit waar de werkelijkheid om draait, en dan de totale ketening hieraan, de angst om voorbij de norm te verkennen – voorbij het fysieke en zich te bewegen in dat wat niet-fysiek is, maar wel bestaat. Het wordt door de beperkingen van de menselijke geest waargenomen als niet-fysiek, terwijl het in werkelijkheid net zo fysiek is, maar in een andere octaaf van Zijn/bestaan!

Wat wij vaak zien als niet-fysiek is eigenlijk FYSIEK en in het Fysieke BESTAAN in een andere dimensionale vorm en hogere frequentievelden. Het is net zo ECHT als de fysieke vormen en het fysieke bestaan in de dichte 3D wereld en het beweegt zich in de hogere octaven van energieën en energievelden, die trillen op een veel hogere frequentieband.

Nu, als je in de 7de dimensionale staat zou stappen, met je zeer dichte fysieke lichaam, met zeer lage en trage mechanismen die het samenhouden in die staat, zou je desintegreren. Jouw fysieke vorm zou niet in staat zijn om de lage frequentieband vast te houden en kan daarom geen vorm houden in de 7de dimensionale staat of hoger.

Je kunt echter toegang krijgen tot de 7e dimensionale staat via jouw ziel (en de ziel staat in directe verbinding met de hartenergieën) die oneindig verbonden is en bestaat in meerdere dimensionale, parallelle levens en Universa, in andere melkwegstelsels, TEGELIJKERTIJD!

Het is helemaal niet gebonden aan de fysieke vorm en je kunt op elk moment je hogere ziels-frequentie-banden aanboren en je dan afstemmen op de andere dimensies en de Super-bewustzijnsenergie-velden.

Jouw ziel is door niets gebonden. Ze kan zich daarom bewegen in de oneindige kosmische ruimten van alle bestaansvormen, zodra je je herinnert hoe je je daarop kunt afstemmen.

Het is wanneer je van televisiekanaal wilt veranderen – sommige kanalen kun je alleen bereiken met de juiste satellietmechanismen en technologie. De betaalkanalen zullen je bijvoorbeeld verbieden om gewoon hun verbindingen te gebruiken, en dan hebben andere instellingen ook nog beveiligingssystemen, zodat persona non-grata hier geen toegang toe kunnen krijgen.

Dezelfde basisprincipes gelden voor de Superbewustzijn Energievelden die worden vastgehouden in de collectieve 12 Centrale Zonnen en vervolgens die van elk van hen.

Het heeft ook zijn eigen veiligheidssystemen, mechanismen die iedereen de toegang ontzeggen die niet de juiste intentie heeft, noch de juiste decoderingssystemen.

Er zijn plaatsen op de planeet Aarde waar diezelfde energievelden zorgvuldig zijn verborgen en waar de mens al miljarden jaren geen toegang toe heeft gehad, totdat hij ze eindelijk kan betreden met de juiste sleutels en codes. Deze zijn echter zo zorgvuldig geprogrammeerd en daarom zo ingewikkeld gecodeerd dat alleen degenen met de juiste ZIEL INTEGRITEIT en ZUIVERHEID VAN INTENTIE ooit in staat zullen zijn er toegang toe te krijgen op dit moment.

Het Kernpunt ligt in de mensheid en hun onvermogen om hun eigen integriteit, waarheid en hogere staten van Bewustzijn te bewaren, zonder op een bepaald moment hun toevlucht te nemen tot zelfvernietiging en daarmee dan de zee van vergeetachtigheid. De grootste les die de collectieve mensheid zich eigen moet maken is de WET VAN MACHT EN VERANTWOORDELIJKHEID. Het gebruik van macht, met integriteit en binnen kosmische Wetten – nooit om te vernietigen, om tegen elkaar te gebruiken, maar om te gebruiken voor het grotere goed van allen, en voor de versterking van wat elders in de kosmos reeds bestaat.

Wat ik de laatste weken en maanden heb meegemaakt, heeft me soms aan het wankelen gebracht. Ik heb me gestaag voorbereid op dit enorme energiewerk sinds 2004, toen ik door een totaal afsterven van de oude ik ging, met als hoogtepunt 2008, toen ik eindelijk het lef had om gehoor te geven aan de oproep, en toe te staan dat mijn oude Eva desintegreerde en ik mezelf reinigde, opruimde, opknapte, en systematisch opwaardeerde voor dit werk.

Daarbij moest ik alle beperkende denkwijzen, geloofssystemen, en alle ideeën over wat ik dacht dat fysiek was en wat ik dacht dat niet-fysiek was, loslaten. Ik moest letterlijk vaak volledig desintegreren en mezelf toestaan te desintegreren – voordat ik toegang kon krijgen tot wat ik moest ophalen, en mezelf vervolgens toestaan me te herinneren hoe ik moest ‘lezen’ wat ik moest ‘lezen’ en me herinneren te doen.

Systematisch begon ik te leren om deze energievelden aan te boren en vervolgens ook het werk met ze te doen dat ik geacht werd te doen. Ik had geen kaarten om naar toe te gaan, voor de zogenaamde leylijnen, en de zogenaamde RICHTLIJNEN (het rastersysteem waar zelfs het leger, de marine, de luchtmacht van op de hoogte zijn).

Ik moest me volledig voorbereiden op iets dat zo oud was, zo hoog in technologie, en niet futuristisch, dat het me de adem benam en mijn geest deed tollen. Ik kon dit niet begrijpen met mijn verstand alleen – ik moest het begrijpen met mijn ziel, verbonden met mijn hart, mijn innerlijk weten.

En toch, met dit alles, moest ik het innerlijke werk doen. Ik moest huid na huid na huid afwerpen, want als ik mezelf niet had toegestaan om opnieuw uitgevonden te worden, opnieuw geboren te worden, had ik dit werk niet kunnen doen.

Het is een immense vernederende reis voor mij geweest en één die ik systematisch heb vastgelegd, en die culmineert in mijn boek-in-editing, “Waarom ik in Afrika ben geboren: – de onvertelde en ongeregistreerde ware geschiedenis van de allereerste beschaving op aarde,  de kristallen piramiden en piramiderasters, en de Bliksemafleider van de Aarde”

Ja, ik ben vernederd tot in het diepst van mijn wezen, want wat ik heb ervaren gaat woorden te boven, gaat uitdrukking te boven, want zo vaak heb ik zo’n onmetelijkheid van wezen en technologie ervaren, zielsverruiming, waarvoor ik moeite heb de menselijke taal te vinden om dit te beginnen uit te drukken.

De menselijke taal werd pas na de zondeval aan de mensheid gegeven, want daarvoor hadden zij geen taal nodig, want zij communiceerden telepathisch.

Dat is ook de reden waarom je hun geschiedenis niet vastgelegd zult vinden op kleitabletten, noch in hiërogliefen, noch in een dergelijke zeer primitieve vorm – want schrift is primitief.

Er waren veel geavanceerdere manieren van optekenen, die zelfs onze IT-vaardigheden en onze eigen opnamemogelijkheden ver te boven gaan. Het is zo’n hoogstaande technologie dat we pas in de komende duizend jaar in staat zullen zijn deze deskundigheid te herwinnen, wanneer de Nieuwe Gouden Eeuw eindelijk zijn intrede doet.

Ik stond vaak met tranen over mijn wangen, na het onuitsprekelijke te hebben ervaren, en wetend dat ik wat ik zojuist had ervaren niet kon delen met enig mens dat ik kende – voornamelijk omdat zij de onmetelijkheid hiervan niet zouden begrijpen, en het diepe WETEN.

Toch is nu de tijd gekomen dat mijn verhaal openbaar moet worden en dat het tot de mensheid doordringt dat we op de drempel staan om terug te keren naar de kudde van Kosmisch Burgerschap.

Ik dank het Leeuwenvolk, de Oude Wezens, mijn kosmische helpers en degenen die hiermee te maken hebben, het Goddelijke (zonder wie ik niet kan functioneren, noch leven, noch ademen), en degenen die mij in deze tijd bijstonden, ook al konden zij niet begrijpen wat er met mij gebeurde, en waarom.

Ik kan alleen maar zeggen dat ik niet in staat zou zijn om mijn Soul Readings te doen, als ik niet op deze reis was gegaan. Sindsdien heb ik deze gave gekregen om me te helpen de reizen te betalen die ik moest ondernemen en voor het schrijven en opnemen hiervan. Dit maakt deel uit van mijn hoogste dienst aan de mensheid, en ik ben oneindig dankbaar dat ik zielen op deze manier kan bijstaan, en door mijn schrijven en onderricht op een dagelijkse basis aan een wereldwijd uitgebreid publiek.

Niets in het leven komt zonder een prijs – maar wat dit mij ook heeft gekost op manieren die weinigen zelfs maar kennen of begrijpen, ik zou niets van de reis veranderd hebben en ik ben dankbaar dat mijn ziel zich vrijwillig opgaf om dit werk te komen doen, en ik ben dankbaar dat, hoezeer ik ook werd uitgedaagd, en hoe moeilijk het ook werd, noch hoe zwaar de inwijdingen en de beproevingen, dat ik nooit opgaf en dat ik nu de mensheid kan schenken met dit boek, de kennis, en dit hoger kosmisch begrip van energievelden.

Hier sta ik – ik kan niet anders, dan dienen met alles wat IKBEN.

 

Door: Judith Kusel

  Bron

 

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥ 

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien