Verschillende Evolutionaire Schalen

Verschillende Evolutionaire Schalen

Door: Judith Kusel – 2 Juli 2021

Wij zijn de optelsom van vele levens en meerdere levens in vele dimensies en leven op verschillende evolutionaire schalen. Daarom zijn we niet echt wat we hier op deze planeet leven, want we zakken weg in een diepe vergeetachtigheidsslaap en dan slapen we ons vaak een weg door het leven en geloven de leugens die we geprogrammeerd zijn om te geloven.

Nergens is dit waarachtiger dan in de sferen van Liefde.

Diep van binnen is er dat verlangen om iemand te vinden die van ons houdt – precies zoals we zijn. De fantasieën ontwikkelen zich, vaak rond het concept van wat het leven naar ons terugkaatst. Dat kan zijn in de vorm van ridders in blinkend harnas die ons van de voeten vegen. Het kan de eeuwige liefdesgeschiedenis van Cleopatra en Antonius zijn – het kan de nooit eindigende zoektocht zijn naar de rijken van de Goden en Godinnen van de Liefde, wiens nimmer gelukzaligheid de essentie wordt van het Nirvana zelf….

Waar men werkelijk naar op zoek is, is datgene wat ons diep van binnenuit zou opvullen… het verlangen opvullen, de leegte….

Alleen in essentie wordt ons nooit de waarheid verteld – toch, als we werkelijk zoeken en de waarheid zoeken zal het ons uiteindelijk vinden. Want de oude vergelijking, zo boven = zo beneden, is in essentie een van de meest vitale sleutels tot begrip. Hoe dieper we ons verdiepen in onze innerlijke gebieden, en die van de eeuwige oneindigheid die onze eigen ziel en zielengroep en de oneindige ziel is, des te meer ontdekken we de oneindige mogelijkheden van liefde – diep in ons.

Liefde is in wezen een hogere frequentieband, en zij weerspiegelt zich in de vortex-energie, die het Goddelijk Vrouwelijke inbrengt. Het is de elektro-magnetische stroom die de levenskracht zelf is. Het is geen toeval dat de hoogste frequentie energieplaatsen in de wereld, en de piramides, allemaal met deze zelfde energie werken, want in essentie is het precies hetzelfde.

De Ouden hebben overal om ons heen aanwijzingen achtergelaten, en de aanwijzingen zijn verwerkt in de Levensbloem, zoals ze in cadeus(?)  zitten, zoals ze in het symbool van de Levensboom zitten.

Allen tonen ons de sleutels tot het vinden van de essentie, de Graal, de Heilige en Verheven levenskracht zelf. Maar om de Graal te vinden, moet men eerst op ontdekkingsreis gaan, en die ontdekkingsreis is in wezen het zoeken naar BETEKENIS.

Maar liefde en zingeving gaan hand in hand, en daarom is de liefdesenergie in wezen datgene wat ons op de been houdt, wat de vlam van de hoop levend houdt, en het allerbelangrijkste, in onze donkerste nachten van de ziel, is het de liefde die ons naar huis leidt.

In zijn boek “The Search for Meaning” vertelt dr. Victor Frankl over zijn ervaringen in een van de concentratiekampen van de nazi’s – waar ze werden uitgekleed – van al hun kleren ontdaan, al hun bezittingen weg. Hierin vraagt hij zich af wat de mens ertoe bracht om de extremen van gaskamers te overleven, of naakt te zijn tot in de kern, van al je menselijkheid, en dan nog in staat te zijn om te overleven?

Hij ontdekte dat zij die overleefden een oorzaak hadden, een hogere betekenis, een hoger REDEN om te leven, want zij hadden iets groters dan de som van zichzelf om zich aan vast te klampen en een visie of zoektocht die groter was dan de som van henzelf.

Ik herinner me dat ik dit las, enkele jaren geleden, en me toen afvroeg: wat gaf mijn leven deze betekenis, deze visie, deze vraag, groter dan de som van mijzelf?

Dat, op zich, is mijn ontdekkingsreis geworden in deze laatste jaren, in deze de hogere betekenis van het leven – zelf.

Want de ware hogere betekenis, de ware liefde, de ware innerlijke zoektocht, begint diep van binnen…. Het kan niet van buitenaf beginnen, want andere mensen zullen altijd hun eigen agenda’s hebben en hun ideeën over wie en wat je zou moeten zijn.

Soms als we van iemand houden (en vooral vrouwen hebben de neiging om dit te doen), geven we delen van onszelf op, om de persoon van wie men houdt te behagen. Ik heb in mijn leven zoveel verhalen gehoord van mensen die hechte vriendschappen en dergelijke opgaven om helemaal het leven van de ander te worden. Op een dag, als de partner uit hun leven wegloopt, of sterft, hebben ze geen life support meer…. Dat betekent dat de kring van goede vrienden en vertrouwelingen verdwenen is, dat het vermogen om compleet in zichzelf te leven, op de een of andere manier verdwenen is…

(Dit betekent geenszins dat men geen hechte band zou mogen hebben, of daar niet van zou mogen genieten…. Eerder dat men nooit alle anderen en de innerlijke zoektocht naar betekenis zou mogen uitsluiten – omdat je een leven bent gaan leiden om een ander te behagen, en daarbij jezelf bent kwijtgeraakt).

In essentie is liefde en al het leven een uitgestrekt energieveld. Het begint in ons eigen hart en onze fysieke lichamen, onze zielen, onze emotionele, mentale en spirituele lichamen, maar het begint vooral door ons te verbinden met dat iets dat groter is dan de som van onszelf, van diep binnenin.

De Boom des Levens, de bron van alle kennis en wijsheid, en de Zoektocht naar de Graal, leven daar allemaal, diep van binnen….. De vortex energie, en zijn centrale sleutels en codes, liggen ook in ons gecodeerd…. Zo zijn wij geschapen – want in essentie dragen wij het ZAAD des Levens, zoals de BOOM VAN HET LEVEN, diep in onszelf.

Sommige mensen zijn altijd op zoek naar IEMAND die hen gelukkig maakt, of naar IETS dat moet gebeuren zodat dit hen geluk zal brengen. Uiteindelijk vinden ze die iemand, en merken dat het niet alleen maar rozengeur en maneschijn is, en vaak komt het gevoel van teleurgesteld te zijn, of hun zeepbel die ergens uit elkaar spat, naar boven. Hetzelfde geldt voor dingen – als ze eindelijk in ons droomhuis staan, merken we dat de leegte diep in ons niet is opgevuld, dus zoeken we naar het volgende ding en het volgende om ons gelukkig te maken.

Het zoeken naar betekenis is in wezen iets dat begint met een heel eenvoudige vraag en die vraag is: “Waarom? Waarom ben ik hier, in deze tijd en op deze planeet? Wat is mijn ziel komen doen, zijn en worden? Wat is het dat mijn ziel is gekomen om een unieke bijdrage te leveren aan het leven op deze planeet? Wat geeft BETEKENIS en DOEL aan mijn leven?”

Je zielenzoektocht, je zielenroeping, zal altijd GROTER zijn dan de som van jezelf. Het is als die onzichtbare kracht die jouw vuur aan de gang houdt, terwijl de rest van de wereld probeert het te doven.

Het is als een fragiele moeder die plotseling de kracht vindt om een auto van haar kind af te tillen – op dat moment wordt het leven van haar kind belangrijker voor haar dan al het andere, en op dat moment boort ze iets diep van binnen aan, dat groter is dan de som van haar eigen beperkte overtuigingen over zichzelf en haar eigen kracht.

Wanneer men deze innerlijke zoektocht heeft, valt al het andere weg: relaties, banen, die dingen….. Men WEET gewoon dit is het!

De ridder gaat op zoek naar de Graal. Hij laat alles achter zich, en hij reist naar het onbekende, de onontgonnen gebieden, de gevaren, de avonturen, die zijn innerlijke kracht en veerkracht zullen testen …. Wat hem door zware inwijdingen en testen zal leiden, maar zijn zoektocht, zijn zoektocht naar betekenis – is wat hem helpt te overleven en niet op te geven, totdat hij de Graal vindt, en dan de LEVENDE GRAAL WORDT.

Daar ligt de essentie. De reis, de zoektocht is slechts datgene wat ons brengt tot het vinden van die innerlijke draaikolk energie, die hogere staat van ZIJN, van bestaan, van STROOM, en dan worden we er EEN mee. Dit is wat ons in de hogere staten van bewustzijn tilt, in de staat waarin we wonderen kunnen zien gebeuren. Dit is de staat waarin men kan opereren op een multidimensionaal niveau en waarin het alledaagse het magische wordt, het betoverende en buitengewone.

De leertijd van de Magiër was in wezen de leertijd in de VRAAG, de Graal, de ALCHEMIE van de Levensboom zelf, de Levensbloem, en om dit vervolgens te WORDEN.

Daar liggen de sleutels en codes.

Alleen in het Worden van de zoektocht, wordt de zoektocht ons, en ZIJN wij datgene waar we altijd naar zochten …. Want wanneer we de hogere betekenis en het hogere doel LEVEN, ZIJN WIJ DAT WAT BETEKENIS EN DOEL geeft aan al het andere leven en levensvormen.

Dit is de centrale sleutel.

 

Judith Kusel

Uittreksel uit mijn boek: “Ware Liefde en Heilige Unie,: Een ode aan liefde en
bemind worden.”

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org