VERGEVING

VERGEVING

Door: Judith Kusel – 16 Juli 2021

We zitten midden in zulke krachtige veranderingen, en daarmee een immense uitstorting van de Heilige Geest, de Shekinah.

De Witte Vlam zuivert nu in de hoogste graad, terwijl de immens krachtige energieroosters worden gereactiveerd en de Heilige Tempels van Licht.

De Nieuwe Aarde staat nu volledig in haar glorieuze nieuwe gewaden en versnelt naar de 7de Dimensionale staat en Hoger.

Te midden van dit alles zullen chaos en vernietiging lijken op te komen, en duizenden zielen zullen de planeet verlaten – de meesten omdat hun zielscontracten vervuld zijn, anderen omdat zij niet in de Nieuwe Aarde wensen te stappen, en sommigen omdat zij de missie wensen af te breken. Dit is hun eigen vrije wil en keuze. In werkelijkheid is er geen dood, alleen een afwerpen van het fysieke vat en dan het zielenbestaan weer oppakken, als men herenigd wordt met zijn andere zielsdelen binnen de Zielengroep en de Melkweg van oorsprong.

Met deze immense zuivering zal er nu zoveel aan de oppervlakte komen in het collectief dat geheeld, gezuiverd, vergeven en inderdaad losgelaten dient te worden.

Ik ontdekte dat met alle chaos en vernietiging in KwaZulu-Natal, ik diep in mijn eigen voorouderlijke geschiedenis moest gaan, en inderdaad alles moest opruimen wat daar was aan collectieve trauma’s en pijn – in welke vorm of op welke manier dan ook. Merk op dat je bij het opruimen van voorouderlijke trauma’s ook de trauma’s en de ellende van het land moet onderzoeken, want elk land heeft inderdaad zijn eigen emotionele bagage en voegt daar zijn eigen karmische residuen aan toe.

Terwijl ik dit aan het opruimen was, moest ik denken aan een voorval dat zich voordeed, in en om alles wat mijn eigen donkere nachten van de ziel veroorzaakte, en waarbij ik uiteindelijk ontslag nam uit mijn doodlopende baan. In die tijd werkte er iemand van de Koninklijke Zoeloe familie met mij samen, als een van de stafleden. Toen ik Natal achter mij had gelaten, en aan het reizen was en mijn boek aan het schrijven, bereikte mij het nieuws dat zij aan AIDS was gestorven.

Ik zal nooit vergeten hoe ik zat te schrijven, toen zij plotseling voor mij verscheen, in haar Ziel of Geest vorm. Het was zo onverwacht, maar ik wist dat ze me iets belangrijks te vertellen had. “Nkosazana, ik moet je om vergeving vragen. Wat ze met je deden, was niet juist en ik heb het toen stil gehouden, omdat ik vreesde voor mijn baan. Ik wil je om vergeving vragen, want ik kan niet weggaan zonder je dit te vragen, want je was altijd goed voor me.”

Ik was diep ontroerd, en ik vergaf haar en zegende haar, met tranen over mijn wangen. Wat er daarna gebeurde, zal ik nooit vergeten, en het werd vanmorgen nog eens herhaald in verband met wat er nu in KwaZulu-Natal gebeurt: – De hele koninklijke familie verscheen achter haar, en zij vulden inderdaad heel Afrika. En zij zegenden mij!

Ik snikte toen ik de kracht van vergeving en de kracht van liefde ervoer.

Vergeving is uiteindelijk bevrijdend. Niet alleen voor jou, maar ook voor alle andere zielen die erbij betrokken zijn!

Gisteravond, tijdens mijn wekelijkse onderwijssessie op Zoom, deelden mijn studenten de kracht van vergeving, van opruiming en reiniging, met mij, zoals ik in mijn cursussen geef. Meer dan dit, ik deed meer reiniging en zuivering, en ook een diep loslaten van pijn, met hen nadien. Vergeving van jezelf, ook hier, want in elke pijn in het lichaam zitten onderliggende emotionele ladingen die opgelost, vergeven en losgelaten moeten worden, met schaamte, schuld en schuldgevoel.

We waren het er allemaal over eens dat hoe meer het innerlijke werk wordt gedaan, hoe vrijer, lichter en helderder men wordt, en men inderdaad steeds hoger wordt opgetild, en dit is waarlijk het proces van transfiguratie, naar de Nieuwe Aarde!

Wat de wereld nu nodig heeft, nu de Oude aarde en de Oude mensheid zijn opgelost, is vergeving en onvoorwaardelijke liefde, meer dan ooit tevoren. Het loslaten van alle schaamte, schuld en schuldgevoel. Meer dan dit, om eindelijk te begrijpen, dat alle oude patronen, het oude gedrag, de oude programmering, de woede, de haat, de angsten, enz. niet met je meegenomen kunnen worden, de Nieuwe Aarde in.

Dit geldt zowel voor het individu, als voor het collectief.

Maar toch, in de ultieme staat, waar men in de Nieuwe Aarde is gestapt, zal men inderdaad in een totaal nieuwe creatie stappen, en creëren vanuit het hart en de ziel van onvoorwaardelijke liefde, en dus Eenheid en Harmonie, niet alleen met andere zielen, maar met Moeder Aarde en allen hier op aarde, aangezien alle schepselen, alle creatie, inderdaad Goddelijk is en dezelfde Goddelijkheid in zich draagt, zoals wij dat ook doen.

Het Goddelijke leeft in ons allen!

Tegelijkertijd.

 

Judith Kusel

 

 

Vertaling: Martien – wakkeremensen.org