Veranderingen in Relaties

Veranderingen in Relaties

Door: Judith Kusel – 6 April 2021

Relaties zullen veranderen en zijn inderdaad aan het veranderen nu de Nieuwe Aarde zich meer en meer laat voelen en de Oude Aarde desintegreert en ook de oude jij.

Wat niet meer authentiek en echt is, wat niet de diepste waarheden in zich kan dragen, zal nu naar buiten en naar binnen spiraliseren en de lagere frequentie creaties desintegreren en inderdaad transformatie brengen in alle en elke vorm en manier. Hoezeer de spiraal ook desintegreert, hij herschept zich ook in veel hogere frequentievormen.

We zijn aan het evolueren. We worden opgetild voorbij datgene wat ooit eerder is geweest.

Dit geldt vooral voor relaties: of het nu de relatie is die je hebt met jezelf, een geliefde (een minnaar of echtgenoot), familie, kinderen, huisdieren, gemeenschap, maatschappij, enz.

Want wat niet waar is, en de hoogste waarheid zal desintegreren. Het kan geen vorm houden.

Laten we door deze immense overgang ons hart open houden en ons laten leiden door de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde en de ware kracht van Vergeving en Liefdevolle Genade.

Laten we lief zijn voor elkaar en onze ware ziel en hart toestaan door ons te spreken en te handelen, en inderdaad, als we een tijdje alleen op het pad moeten gaan – dat is oké, want degenen die we werkelijk liefhebben zullen altijd bij ons zijn, zo niet fysiek, dan wel in ziel en geest, want liefde is eeuwig aanwezig, nooit afwezig en heeft inderdaad eeuwig lief.

Sommigen zullen worden opgeheven, en sommigen zullen ervoor kiezen om achter te blijven.

Geef hen de vrijheid om hun eigen zielskeuzes te maken en hun eigen leven te leiden volgens hun eigen opvattingen en overtuigingen over hoe dat leven eruit zou moeten zien.

Blijf bovenal trouw aan je eigen Zelf, terwijl je het Goddelijke Zielzelf in jezelf omarmt en toestaat dat je hart meer en meer wordt geopend, zodat je inderdaad de Liefde wordt die alles verandert en transformeert in de hoogste en zuiverste Onvoorwaardelijke liefde, en je inderdaad steeds verder uitbreidt in die liefde, die allesomvattend is.

Er zullen altijd zielen zijn die bereid zijn dat pad naast je te bewandelen, net zoals er zielen zullen zijn die ervoor kiezen dat niet te doen.

Op dit cruciale moment, zullen er twee naast elkaar staan.

Eén zal worden opgetild, en één zal ervoor kiezen achter te blijven.

Maar weet dat in de grotere Universele Werkingssfeer geen enkele ziel ooit verloren gaat, en dat allen hun weg naar het ziele thuis en de hoogste waarheid binnenin zullen vinden, zelfs als dit op een andere planeet, een ander sterrensysteem en een ander Universum in een andere incarnatie moet zijn.

Stap eenvoudigweg in de hoogste waarheid van wie en wat je in waarheid bent en leef dit vanuit je hart en ziel en heb vertrouwen en geloof dat je zult worden opgetild en geleid en zo veel grotere en diepere liefde zult ervaren dan ooit tevoren, in je nieuwe belichaming en nieuwe vorm.

Inderdaad, we kunnen ons op dit moment niet eens voorstellen hoe dit zal zijn. Daarin ligt het Goddelijke Geschenk.

Geloof, waarheid en Onvoorwaardelijke Liefde, is wat ons en onze liefdevolle relaties inderdaad zal transformeren terwijl wonderen zullen gebeuren.

Sommigen zullen dichter naar elkaar toegroeien dan ooit tevoren, maar die nabijheid zal veranderen in iets diepers.

Sommigen zullen uit elkaar groeien – maar de zielscontracten zijn vervuld omdat al het karma is opgeheven. Maar sommigen zullen ervoor kiezen het karma opnieuw af te spelen en zullen dus bezwijken onder de oude patronen en ervoor kiezen er niet uit te stappen.

Sommigen zullen er inderdaad voor kiezen om het pad alleen te bewandelen, en zullen dan gezegend zijn met ware zielsgezellen wanneer zij inderdaad allen getransformeerd[ed] zijn en het sublieme ervaren.

Alles ontvouwt zich perfect – zelfs als het lijkt alsof alles uit zijn voegen valt.

 

Judith Kusel

 

Vertaling: Martien