Transfiguratie

Transfiguratie

door: Judith Kusel 11 augustus 2021

We moeten letterlijk sterven aan de Oude Adam en Oude Eva van 3D.

We moeten sterven aan alles wat we ooit waren en creëerden binnen de lagere dimensionale staat, en binnen de droom daarvan.

Want de mensheid schiep de droom na de val van Atlantis.

Wanneer we gestorven zijn, werpen we de oude belichaming af – het spreekwoordelijke sterven van het oude 3D gebeurt nu.

We staan nu op en worden getransfigureerd in het Nieuwe Bron-Zelf van de Ziel, de waarheid van wie en wat we zijn!

Transfiguratie betekent letterlijk dat men zo vervuld raakt van Goddelijke Aanwezigheid en Goddelijk Licht dat men letterlijk bijna doorschijnend begint te worden.

Men straalt nu uit op zo’n hoge trillingsfrequentie, dat men nu volledig in de 7e dimensionale staat is getild, en daarmee in die van de engelen- en aartsengelenrijken. De 7e Hemel!

We hebben allemaal onze eigen unieke paden te bewandelen en dus te volgen.

We zijn nu allemaal geroepen om te ontwaken in de hoogste graden als de Oude Droom van de 3e dimensie en alles wat daarbinnen gecreëerd is, niet meer is.

Ja, we hebben ons vergist. Ja, we hebben fouten gemaakt. Maar de Goddelijke Liefde is nooit eindigend en inderdaad leren we zoveel door onze fouten, als we de verborgen zegeningen beginnen te zien en de hoogste betekenis achter dit alles beginnen te begrijpen.

Uiteindelijk hoe groter de liefdevolle Goddelijke Genade, hoe dieper de liefde groeit en hoe meer we steeds dichter bij de Waarheid in de diepste zin van het woord worden gebracht, de Goddelijke Waarheid, Wijsheid, Licht en Liefde’.

 

Judith Kusel

 

 

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org