Tijd van Overgang en Transfiguratie

Tijd van Overgang en Transfiguratie

Door: Judith Kusel – 14 Juli 2021

Tijdens deze grote tijd van overgang en transfiguratie, weet dat alle oude drek, het oude vuil, de oude, onderdrukte pijn, trauma’s, woede, haat, enz. zal worden omgewoeld. Chaos en vernietiging zullen heersen in de een of andere vorm. Toch, te midden van zware stormen en het zien van chaos worden de zaden van vernieuwing en wedergeboorte gezaaid, evenals die van Nieuwe Beginningen.

Inderdaad, de Oude Aarde moet oplossen en alles wat er ooit in geschapen is, en daarmee de oude dualiteit, de oude verdeeldheid, en alles wat ermee gepaard ging. De destructieve manieren.

Wij, als Lichtwerkers, moeten oppassen dat we niet meegetrokken worden in de massahysterie, terwijl de chaos wordt aangewakkerd. We moeten steeds hoger opstijgen naar de Nieuwe Aarde en zo boven dit alles uitstijgen, terwijl we stevig gecentreerd zijn in onszelf, dus als EEN met het Goddelijke.

In mijn eigen land is er intense chaos en vernietiging aan de gang, net als elders, maar laten we te midden van dit alles gecentreerd blijven in het weten, dat dit allemaal deel uitmaakt van de laatste doodsstrijd van de Oude Aarde en de Oude Mensheid.

We kunnen niet toestaan dat we in de chaos en het moeras worden getrokken, noch in de oude verdeeldheid en oude dualiteiten.

Er gebeurt nu iets diepgaands, zoals mij vanochtend werd getoond. Deze zuivering op de hoogste niveaus, en inderdaad, degenen die vastzitten in de oude dualiteiten zullen niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Zij zullen zich vaak willen afreageren, hun best doen om dualiteiten en verdeeldheid nog steeds in stand te houden, en te midden van dit alles zullen zij ontdekken dat alle oude strategieën en oude werkwijzen en geloofssystemen meer en meer uit hun voegen vallen.

Wij als Lichtwerkers moeten hier nu werkelijk bovenuit stijgen, en stevig verankerd blijven in onszelf, en inderdaad nu Goddelijke Liefde, Goddelijk Licht, Goddelijke Wijsheid worden en onze nieuwe belichaming in de Nieuwe Aarde volledig omarmen.

We kunnen het ons niet veroorloven om achterom te kijken. Noch kunnen we het ons veroorloven om weer verstrikt te raken in het oude. We hebben het overstegen.

Wanneer er innerlijke vrede is, en innerlijke harmonie, dan zullen wij niet worden bewogen, wat er ook in en om ons heen gebeurt. Net zoals het oog van een orkaan het stille punt is, worden wij werkelijk het stille punt voor de rest van de mensheid, omdat wij nu waarlijk van voren leiden met grote onvoorwaardelijke liefde. Wij worden de grote bakens van Liefde en Licht, die de weg wijzen, en in feite naar steeds hogere niveaus worden getild, terwijl we volledig in de Nieuwe Aarde stappen.

Meer dan dit, we moeten ook aarden in het werk, door werkelijk liefdevolle en ondersteunende gemeenschappen te beginnen, organische gemeenschapstuinen die groenten en fruit verbouwen, en daadwerkelijk zelfvoorzienend worden in alle opzichten. Leren leven buiten het Raster, om het zo maar te zeggen. Dingen zullen meer en meer ontrafelen, van de schijnbare structuren die we ooit kenden, en dus moeten we nu de zaden zaaien voor een totaal nieuw begin, en dus Eenheid, Harmonie en samenwerken voor het algemeen welzijn.

Maar deze gemeenschappen zullen gebaseerd zijn op zuiverheid van hart, onvoorwaardelijke liefde, en dus een koestering van de ziel, evenzeer als van de fysieke belichaming, en dus van alle 12 lichamen, Fysiek, Emotioneel, Mentaal, Spiritueel – alle 12. Heelheid. ALS EEN met het Goddelijke, de Goddelijkheid in zich omvattend, en aldus de Goddelijkheid omvattend met alle andere zielen ALS EEN.

Allen worden nu Daden van pure Onvoorwaardelijke Liefde.

Plant de zaden van de Nieuwe Aarde en het Nieuwe Begin, met grote onvoorwaardelijke liefde, en toewijding, in het hier en nu!

Het is tijd!

 

Judith Kusel

 

 

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien