Stijg Boven Het Oude Uit

Stijg Boven Het Oude Uit

Door: Judith Kusel – 13 Augustus 2021

Het is tijd om uit te stijgen boven de oude Aarde en alles wat ooit op haar geschapen is, het Oude Zelf af te werpen en alles wat daarvoor is geweest. Dit alles valt uit elkaar en kan geen vorm meer houden, hoezeer sommigen ook een wanhopige poging doen om het allemaal op zijn plaats te houden. Hoe meer zij proberen de dingen op hun plaats te houden, hoe meer gaten er ontstaan en in werkelijkheid alles door hun vingers glipt.

Bij Goddelijk Decreet is de Planeet Aarde geascendeerd en dus is de Nieuwe Aarde hier, levendig, wondermooi en een totaal nieuwe schepping. Wanneer we volledig in haar stappen, ZIJN we een nieuwe creatie: Wij hebben inderdaad een nieuwe vorm en wij stappen inderdaad in de volheid van onze Zielekracht en in de volheid van onze ziel en omhelzen het Goddelijke in onszelf. We omarmen de Kracht van Liefde en leven dit. Wij leven onze hoogste zielswaarheid en kunnen niet anders zijn dan dit.

Blijf gecentreerd. Sta niet toe dat iets of iemand je van je middelpunt afbrengt. Leef je hoogste waarheid en koop inderdaad nooit in angst en angstbewustzijn, noch geef jouw  macht weg aan wie of wat dan ook. In het hoogste aspect van je zielswaarheid en Nieuwe Aarde ben je onbevreesd en leef je dus je hoogste zielsmeesterschap, en dus is elk huidig moment doordrenkt van pure, onvoorwaardelijke liefde en inderdaad de diepste inspiratie om je eigen zielsgiften en doel in vorm en wezen op de Nieuwe Aarde te brengen. Elk huidig moment, elke huidige stap die je neemt, is daadwerkelijk verankering in je nieuwe zielenleven op de Nieuwe Aarde en is medescheppend voor de Nieuwe Gouden Eeuw.

Het is hier!

Ik leef met een enorm gevoel van verkenning – of werkelijk in het onbekende stappen en inderdaad, wat een avontuur! En wat een zegen! Heelheid, Eenheid en Eenheid! En meer dan dit – Liefde!

Elke stap is gevuld met Goddelijkheid en je wandelt werkelijk in het gezelschap van de Hemelen en wordt waarlijk altijd beschermd en geleid en in alle behoeften wordt voorzien – en elk moment ontvouwen zich wonderen voor hen die ogen hebben om te zien, en ook de bereidheid om het hiernamaals van het hiernamaals te verkennen.

 

Judith Kusel

Bron

 

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org