Nieuwsbrief – Mei / Het is een tijd van Geloof en Vertrouwen.

Judith Küsel – Nieuwsbrief – Mei 2021

Het is een tijd van Geloof en Vertrouwen.

Dierbare en Meest Waardevolle Zielen

Alles is aan het oplossen en wordt tegelijkertijd opnieuw uitgevonden.

Vertrouw blindelings op je eigen innerlijke leiding en volg die tot in de puntjes.

Hou de dingen eenvoudig.

Open je hart om dankbaar en gracieus alles te ontvangen wat je nu wordt geschonken, terwijl je wordt getransformeerd en opgetild voorbij alles wat je ooit eerder hebt gekend.

Je zult geleid worden, je zult krijgen wat je nodig hebt bij elke stap die je in het onbekende zet, en terwijl je dat doet, zul je merken dat visioenen zich verruimen, wonderen gebeuren en meer dan dat, je zult jezelf over een paar maanden nauwelijks meer herkennen.

Het einde van een tijdperk…

En te midden van het Nieuwe ontspruiten…

We staan aan het einde van een Tijdperk – het Tijdperk van de Oude Aarde en alles wat daarin werd geschapen en geschreven, vastgelegd en geprogrammeerd, dat nu uiteenvalt. Het is inderdaad al verdwenen, en bestaat nu in holografische vorm.

We bevinden ons al midden in het Nieuwe Tijdperk en dus in een totaal nieuw begin. Wanneer we een einde meemaken, rouwen we vaak om het verlies van iets dat we niet kunnen definiëren of verwoorden. Ja, het brengt een gevoel van vermindering met zich mee, van droefheid, en soms een zweem van nostalgie. Maar toch, het is voorbij. Het is voor altijd voorbij. Hoe hard we het ook proberen, we kunnen het noch de Oude Aarde en de Oude Mensheid terugbrengen.

Maar nu zitten we midden in een totaal nieuwe Schepping, en we kunnen ons vaak overweldigd voelen, want nu betreden we nieuw en nog niet in kaart gebracht terrein. We zijn allemaal in het proces van vernieuwing, heruitvinden inderdaad, vaak zal verwarring heersen, en daarmee momenten waarop we het geloof verliezen, wanneer we echt met trillende knieën staan, onze ogen moeten sluiten, en die sprongen van geloof moeten nemen, zelfs als we geen idee hebben wat zich werkelijk zal ontvouwen.

Maar in het onbekende, in wat schijnbaar nog niet is ontgonnen, zijn er paden, en inderdaad voetstappen en steunpunten die tevoorschijn zullen komen, portalen die opengaan die voorheen ontoegankelijk waren, en Nieuwe Creaties, Nieuwe Beginningen. Het is aan ons om diep in te gaan op de hoogste niveaus met een gevoel van nieuwsgierigheid, om te onderzoeken voorbij wat we ooit hebben gekend, om een gevoel van avontuur toe te laten, en daarmee zal de inspiratie komen.

Ja, we zullen uitgedaagd worden. Ja, hoezeer we ons ook zullen verheffen, er zullen ook momenten komen waarop er iets gebeurt en we inderdaad op de een of andere manier worden teruggetrokken, ons houvast moeten hervinden, en daarbij plotseling een hogere en betere weg vinden, opgetild door ongeziene handen, steeds hoger en hoger.

Op een dag staan we even stil om op adem te komen – en dan kijken we achterom en zien hoe ver we al gekomen zijn! We staan daar met ontzag en verwondering. We herkennen onszelf niet meer, want nu zijn we lichtgevend, vervuld van zoveel licht en liefde, en inderdaad, wijsheid – inderdaad, er is vreugde! Onuitsprekelijke vreugde, want ontegenzeggelijk, nu we terugkijken, willen we daar nooit meer zijn! We draaien onze hoofden om en zien de eindeloze nieuwe Schepping voor ons, handen vasthoudend met gelijkgestemde zielen, ware zielsgezellen en nu lopen we hand in hand, schouder aan schouder, met vreugde en ALS EEN, vervuld van het Goddelijke van binnen.

We zijn inderdaad verheven als de liederen van uit de diepte van onze harten en zielen in crescendo stijgen!

Een ode aan de vreugde!

 

Judith Küsel

 

 

Vertaling: Martien