Multidimensionaliteit

Multidimensionaliteit

Door: Judith Kusel – 13 juni 2024


“Naarmate ons bewustzijn stijgt, wordt multidimensionaliteit de norm.

De verschuiving is nu die naar het Hogere Hart, waar de Ziel volledig belichaamd is en waar alle oordelen over onszelf en anderen wegvallen, evenals alle afscheiding en vervreemding.

De Hogere Ziel neemt nu de leiding en daarmee wordt het lagere zelf, het ego-zelf, getranscendeerd.

Meer dan dat is het transcendentale liefde – liefde voorbij alles wat we ooit eerder hebben gekend, allesomvattende, oneindige liefde waarvoor geen woorden bestaan, en dit wordt GEVOELD, BEKEND in de Ziel zelf, als Eén met Al Dat Is!

Ik had gisteren zo’n ervaring toen ik tijdens het winkelen een van de nieuwe Centrale Zonnekinderen tegenkwam.

Hij moet ongeveer één jaar oud zijn geweest, en het eerste wat opviel waren zijn ogen, en meer dan dit het schitterende heilige geometrische symbool van zijn eigen ziel op zijn voorhoofd.

Het was een ontmoeting: Ziel tot ziel, ziel leest ziel, en zijn ogen drongen door tot de kern van de ziel.

Hij glimlachte niet, hij knipperde niet, hij communiceerde telepathisch met mij, dat hij hier was als de Nieuwe Mens, en om de Nieuwe Gouden Eeuw volledig te co-creëren.

Ik zei tegen zijn ouders, die allebei aanwezig waren: “Hoe gezegend zijn jullie om dit Zonnekind vorm en bestaan te geven. Hij is een grote zegen voor deze planeet.” Ze keken me allebei aan alsof ik net van een ander sterrenstelsel was gestapt, maar ik kon zien dat er iets heel dieps in hen loskwam.

Daarna maakte het jongetje, dat de hele tijd zweeg en alleen toen ik wilde bewegen, een geluid en strekte zijn hand uit, alsof hij wilde dat ik hem aanraakte.

Alles wat ik zag was verblindend licht.

Multidimensionaliteit stelt je in staat om eindelijk de oude aarde voorgoed van je af te schudden. Je begint te zien wat geen enkele kunstmatige intelligentie ooit kan weerspiegelen, en dat is de oneindigheid die bestaat binnen de hele schepping, zichtbaar en onzichtbaar, bekend en onbekend.

Je begint je af te stemmen op de hogere dimensies en “leest” ze, voelt ze, ervaart ze, want je ziel is grenzeloos. Het herkent alleen wat het al weet.

Hoe meer we dit ervaren, hoe meer we uitbreiden naar de waarheid van wie en wat we zijn, en de oude persona’s, het ego en de oude manier van leven afwerpen, omdat we dat allemaal eenvoudigweg niet langer nodig hebben, omdat we al aan het co-creëren zijn in de Nieuwe Aarde en verankeren in de Nieuwe Gouden Eeuw, met liefde, door liefde en in Liefde, altijd op de hoogste en beste, meest liefdevolle manier, voor het hoogste goed van allen.”

Judith Kusel

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org