Lord Melchizedek: Het Grote Ontwaken

Lord Melchizedek: Het Grote Ontwaken

Gechanneld door: Judith Kusel – 6 Maart 2023

Geplaatst op 03/06/2023 door EraOfLight

Er is een enorm ontwaken gaande op zoveel niveaus en ik zal me nu, zoals mij wordt getoond, richten op en immense ontwaking van de heilige plaatsen in Egypte, de Sinaï en in Jeruzalem.

Vóór de Grote Overstromingen en toen het Leeuwenrijk op zijn hoogtepunt was, was wat nu het Midden-Oosten is, weelderig, tropisch en groen en bestond de Middellandse Zee niet. Bovendien was de Nijl kunstmatig ontstaan, want het is de enige rivier in Afrika die naar het noorden stroomt, in plaats van naar het oosten of westen. Bovendien waren er grote binnenzeeën.

De beschaving floreerde hier, want het was een spreekwoordelijke tuin van Eden.

Het was in deze tijd, dat de Hoge Orde van Melchizedek haar prachtige kristallen Piramidetempels vestigde, een complex van 7, dat rechtstreeks via de Sinaï verbonden was met de piramides (in die tijd), in Egypte, en met name Saqqara, de Sfinx en de eerste Piramide van Gizeh (deze werd later herbouwd) en weerspiegelt hetzelfde heilige getal 7, net als de cataracten in de Nijl en de oorspronkelijke Nijldelta.

In die tijd werd een zeer oud Hogepriesterschap van Melchizedek gevestigd in wat nu Jeruzalem is: De Hogepriesterkap van Seraf, en het Hogepriesterschap van Zadok. Zij waren gelijk in rang.

In dit complex werd de oudste mysterieschool gevestigd, die immens belangrijke heilige leringen bevatte en rechtstreeks in verbinding stond met de kennis die overal in het Leeuwenkoninkrijk aanwezig was, inclusief wat nu Egypte is. Het Leeuwenkoninkrijk omspande inderdaad het hele Afrikaanse continent en wat daarvan is weggezakt, omdat er in die tijd slechts één continent was, dat door de geologen het Supercontinent wordt genoemd.

De tempels van Melchizedek waren uniek omdat zij de sleutels en codes van de Schepping bevatten, en dus de Goddelijke Wetten van de Schepping, evenals de heiligste leringen en zeer esoterische kennis die het Hogepriesterschap van Melchizedek bezit en nog steeds bezit op Universele Niveaus.

Het ontwerp van de tempels met kristallen piramides, die wit-goud glinsterden in de zon, was van zo’n hoog heilig geometrisch, numeriek en wiskundig ontwerp, dat zij ook geluid uitstraalden. Men kon het terrein alleen betreden via bepaalde geluidstrillingen en frequenties, want het tempelcomplex werd bewaakt door de Serafijnen en de hogepriesteres die met de Serafijnen samenwerkte – vandaar hun naam, Seraf.

In het midden van deze hoofdtempel bevond zich de Ark, die de enorme Witte Vlam en de Gouden Kosmische Christusvlam bevatte, ALS EEN, en die van zo’n hoge frequentie en trilling was, dat alleen de Hogepriester en Hogepriesteres het heilige der heiligen konden betreden, omdat zij strenge inwijdingen moesten ondergaan en hun eigen bewustzijn en trilling tot het niveau van de Ark moesten verhogen, om toegang te krijgen tot haar krachten. En dat waren superkrachten.

Deze Ark werd ook bewaard in wat nu de piramide van Gizeh is (Koningskamer) en elders in Afrika (nog steeds zorgvuldig verborgen), en vormde zo een drie-eenheid van macht, triade.

Dit voornamelijk vanwege bepaalde krachten waartoe de mensheid toen nog toegang had, in de 7e dimensionale staat, toen de wereld in vrede was, en toen eenheid, harmonie en eenheid heersten.

Met de immens krachtige kosmische activaties die nu plaatsvinden, worden deze plaatsen (en andere die nog steeds zorgvuldig verborgen zijn) opnieuw geactiveerd en dit zal ervoor zorgen dat immense stroomstoten nu door het Midden-Oosten gaan. Het zal het hele gebied reinigen en zuiveren van alle vernietigingsoorlogen die steeds weer in dat gebied plaatsvonden. Het zal de definitieve desintegratie zijn van alles wat altijd de oorlogen heeft veroorzaakt in de breedtelijnen van de 33-graden optelling 10 aan weerszijden, omdat de aarde sindsdien een paar keer op haar assen is verschoven. Veel hiervan omvat de huidige geschillen, evenals Europa, Groot-Brittannië en natuurlijk Noord-Amerika – want die waren er allemaal bij betrokken, zelfs Atlantis.

Dit zal een beroering teweegbrengen in het collectieve bewustzijn, waarbij de mensheid eindelijk zal beseffen hoe zinloos oorlog is. Dat het nu inderdaad alleen maar destructief is, maar dat het zoveel chaos, trauma en pijn achterlaat in zijn kielzog, die doorwerkt op vele generaties.

Inderdaad, de mensheid zal eindelijk de meest vitale van alle collectieve zielenlessen onder de knie krijgen: -dat er in werkelijkheid niets is om over te vechten, alleen meer om je over te verenigen.

Terwijl Jeruzalem en Egypte nu ontwaken in de diepten van wat vroeger was (en grotendeels vergeten door de mensheid en een van de redenen waarom het “Boek van Henoch” zo werd vereerd door de Essenen), lost alles op wat moet oplossen.

Er zal een schijnbare chaos zijn terwijl dit alles plaatsvindt, omdat de verschuivingen zo diep zullen werken met elke ziel op aarde, terwijl de Kosmische Christus zich van binnen beweegt, dat er van hieruit een massale wedergeboorte zal plaatsvinden naar het Nieuwe Gouden Tijdperk van eenheid, vrede en harmonie.

Lord Melchizedek en de Hoge Orde van Melchizedek, waartoe ik behoor, werken nu intensief aan het herontwaken van de oorspronkelijke 7 Kristallen Piramidetempels die onder Jeruzalem begraven liggen. Meer nog, het ontwaken van de Oude Esoterische kennis die de nieuwe manier van leven zal zijn in het Nieuwe Gouden Tijdperk.

Laat dit daarom bekend zijn: Wat niet zuiver is, zal niet in de schijnwerpers kunnen staan en alles wat niet van liefde is.

Een massaal ontwaken van de diepste geheugenbanken van alle zielen die hier vanaf het begin bij betrokken waren en later zijn binnengekomen.

Een uitstorting van de Heilige Shekinah als de Serafijnen zingen in de veranderingen als het Heilige der Heiligen weer opkomt.

Als er een diepe beroering in jouw ziel is, dan zul je getriggerd worden.

Het zal de Hogepriesterkap van Seraf zijn die de weg zal leiden, en daarna het Hogepriesterschap van Zadok, als beide dan weer gelijk worden.

Het is de volledige geboorte van de 7e Aarde, en het 7e Wortelras van de mensheid, het Gouden Ras, die als EEN verenigd zijn binnen het Kosmische Christusbewustzijn.

Luister!

Alles wordt vervuld!

Lord Melchizedek.

Kanaal: Judith Kusel

Vertaling: Reinier