Jullie Ziel is Onsterfelijk

Jullie Ziel is Onsterfelijk

Door: Judith Kusel – 7 juli 2024

Ver-licht-ing, betekent letterlijk van binnenuit verlicht worden. Het betekent doorzichtig zijn, doorschijnend, omdat er niets meer te verbergen valt. Men doet wat men zegt, men leeft zijn waarheid en men leeft het leven vanuit het hart van Liefde, met volledige omarming van Goddelijke Liefde, Goddelijk Licht, Goddelijke Kracht, Goddelijke Wijsheid. Men is EEN met alles en iedereen!

Men leeft het leven vanuit de diepten van het heilige hart, gevuld met onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf en anderen, en zo diep verbonden met je eigen ziel, zielsgroep en de Goddelijke Bron.

Hoe meer we onze oude persona’s, onze oude acteerrollen, onze pretentie, de maskers, het ego, het onophoudelijke geklets van onze geest afschudden en naar de plaats van stilte, vrede, liefde en EENHEID met het Goddelijke en alles en iedereen gaan, hoe doorzichtiger we worden!

In elk woord hier liggen de zaden van waarheid.

Vanochtend werd me getoond hoe we nu vol vertrouwen onze innerlijke waarheid moeten leven – zelfs als we niet altijd zien waar dit alles toe leidt, op elk gegeven moment. Met elke stap die we zetten, zal de grotere ontvouwing van onze zielenreis in deze gedenkwaardige tijd ons steeds dieper in het onbekende, het onbetredene, het onontdekte van de Nieuwe Aarde brengen.

Wanneer we impliciet vertrouwen hebben in het perfecte ontvouwen van het Goddelijke Meesterplan, en meer dan dit onze intuïtieve leiding volgen, ons innerlijk Zien, Horen, Weten, en al het lawaai, het rumoer van degenen die nog steeds kiezen voor het oude bestaan in de Oude Aarde, buiten sluiten, gaan er nieuwe deuren open en zullen er nieuwe deuren opengaan, wanneer we klaar zijn om er doorheen te stappen!

We krijgen nooit meer dan we aankunnen en als we hulp nodig hebben, hoeven we het alleen maar te vragen. Maar onthoud, als er lessen in zielenmeesterschap zijn die je uiteindelijk moet leren beheersen, zal je gevraagd worden om steeds dieper in je eigen innerlijke reserves te graven en te vertrouwen op je innerlijke leiding en weten, wat er ook gebeurt.

Het Gezelschap van de Hemel kan jou eigen zielentests en inwijdingen niet voor je afleggen, en dat kan geen enkele andere ziel op aarde. Inwijdingen testen het uithoudingsvermogen van de ziel en net als het gesteente dat in extreme hitte wordt gelegd, wordt gesmolten en in de vloeistof komt het fijnste gesmolten goud tevoorschijn!

Mij wordt voortdurend het zaad getoond, dat aan zichzelf moet sterven – maar in werkelijkheid sterft het niet, want er ontspruit nieuw leven. Als het zaad weigert te sterven, kan er geen nieuw leven ontspruiten!

Hoe meer inwijdingen we doormaken, hoe lichter we worden. Hoe minder we gehecht zijn aan alles en iedereen. Men kan diep en diep liefhebben, zonder de behoefte iemand te bezitten of zich aan iets of iemand vast te klampen. Een meester is niet gehecht – een meester is vrij en laat alle anderen vrij en gewoon zichzelf zijn!

Meer dan dit: We hebben de stempel van goedkeuring van niemand nodig. We hebben geen applaus of validaties meer nodig. We staan gewoon in de waarheid van wie en wat we in waarheid zijn, en zo zijn we vrij om steeds hoger en hoger te vliegen naarmate we meer en meer opstijgen naar het 5e en sommigen zijn al aan het opstijgen naar het 7e.

Er zijn vele octaven van spiralen in de spiralen van Omni-tegenwoordig leven, de vele niveaus van Schepping!

Zo zijn er vele graden van hoogste Meesterschap, planetair, galactisch, Universeel, Multi-Universeel, enz. De ziel kiest er inderdaad in haar oneindigheid voor om het allemaal te beheersen.

Wat een geschenk van Goddelijke Liefde – de eeuwige reis en het bestaan van de Ziel!

Je ziel is onsterfelijk.

En oneindig Eén met de Goddelijke Bron, waaruit we zijn voortgekomen!

Onthoud dit de komende weken en maanden!

Judith Kusel

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org