Judith Kusel: Allesomvattende Liefde

Judith Kusel: Allesomvattende Liefde

7 Mei 2021

Onvoorwaardelijke Liefde, Allesomvattende Liefde,

Trilt op de hoogste frequentie en verbindt zich dus direct met het hartcentrum. Wanneer het hart volledig open en geactiveerd is, met de lagere chakra’s en het onderlichaam (de fysieke belichaming en dus de lagere schepping, plus de emotionele, mentale, spirituele en alle 12 lichamen), plus de bovenste chakra’s, 12 in totaal, plus de Interstellaire Portalen en de Wervelkolom, kan men zich letterlijk afstemmen op de Universele frequenties en vibraties en zich omhoog bewegen in de spiralende lagen van de Schepping.

Hoe hoger men komt, hoe minder dicht de belichaming. Wanneer de ware Lichtlichaamsvormen volledig geactiveerd zijn, beweegt zelfs deze belichaming zich door de octaven van trillingsfrequenties van Licht en Geluid, totdat het terugkeert naar de staat van Zuiver Licht. Dus pure Licht en Liefde vibratie, ALS ÉÉN met de Goddelijke Bron.

In deze hoogste staat kunnen de Zielevuren plus de Groepsvuren van de Ziel, ofwel volledig samensmelten met het Goddelijke of kunnen ze er doorheen gaan en herboren worden in een veel hogere creatie, want de Goddelijke Bron vermenigvuldigt zich steeds op zichzelf, en dus evolueert de ziel zelf, zoals de Creatie evolueert.

Niets staat ooit stil. Wat stagneert, sterft op zichzelf.

De hele schepping vindt zichzelf altijd opnieuw uit en vaak is chaos, of wat als chaotisch wordt ervaren, slechts een verjonging, een heruitvinding, en inderdaad, een Nieuwe Schepping.

Deze week werd mij nadrukkelijk verteld dat alles zich nu beweegt naar een veel hoger trillingsbestaan en frequentieband. De Nieuwe Aarde is inderdaad in veel hogere octaven van vibrationele frequentiebanden als de Oude Aarde, en een ziel moet zich afstemmen op de Nieuwe Aarde vibraties en frequenties en dus wanneer zij dit doet, en inderdaad klaar is om de nieuwe lichtlichaamsvorm te ontvangen, zal zij dan communiceren, en inderdaad uitzenden en er energetisch in bestaan.

De fysieke wereld, zoals we die nu kennen en ervaren, zal eenvoudigweg verdwijnen. Alles zal zich energetisch verbinden en op elkaar inwerken op manieren die we ons nu nog niet eens kunnen voorstellen, maar die onze ziel zich wel degelijk herinnert op een heel diep zielsniveau.

Voor mij is de grootste zegening die dit alles inhoudt, dat inderdaad leugens zullen verdwijnen en zo ook bedrog.

Want wanneer men energetisch de frequentie en vibraties van andere zielen kan lezen, en zich volledig op hen kan afstemmen, zullen zij transparant worden. Elke gedachte zal er zijn om gelezen te worden. Inderdaad, wanneer de Ziel in EENHEID, HARMONIE en EENHEID is en volledig afgestemd is op de Hogere Frequentieband, wordt hij transparant, als kristalhelder glas. Elk spoortje vuil en stof kan worden gezien en waargenomen.

Dus alle zielen die worden voorbereid en inderdaad worden getransformeerd in zo’n allerhoogste staat, zullen door intense zuiveringsprocessen gaan en gaan dat ook. Het oude kan eenvoudigweg geen vorm krijgen in de staat van het Nieuwe Lichtlichaam.

Dit proces van transfiguratie kan niet worden geëist. Lippendienst zal het niet voortbrengen. Een halfslachtige poging zal niet voortbrengen wat diep van binnen moet worden voortgebracht. Het is een diep zoeken, een ongelooflijke metamorfose die nodig is. Het is een diepe innerlijke transformatie van de Ziel zelf als zij zich de hoogste waarheid binnenin herinnert. Het is de diepste herverbinding met de Hogere Waarheid, de Goddelijke Waarheid en de ultieme Omniversele Alwetende, Alhorende en Alziende.

Hoe meer mij dit wordt getoond en hoe meer ik transfigureer, hoe nederiger ik word. Hoe meer ik me volledig overgeef aan de Goddelijke Wil.

Wanneer de Goddelijke Wil en jij één en dezelfde worden, kun je niet co-creëren buiten hetzelfde om. Alles is Eén.

“Ervaar de komst van grenzeloze wijsheid.

Ervaar de komst van grenzeloze vreugde.

Ervaar de beperking en de komst van grenzeloze barmhartigheid.

Ervaar de vorm van meesterschap.

Ervaar innerlijke heerschappij binnen het universum.

Ervaar innerlijke volmaaktheid.

Ervaar de boom van het leven.

Ervaar de wedergeboorte in het Lichtlichaam.

Ervaar de krachten van het begin.

Ervaar de heerschappij over een wereld van binnen.

Ervaar de kennis van het leven boven het leven.

Ervaar de klanken van alle niveaus.

Ervaar de onverwoestbare natuur.

Ervaar transparante levensstralingen.

Ervaar opperste kracht met sereniteit.

Ervaar goddelijk mooi mededogen.

Ervaar de natuurlijke vreugdevolle gelukzaligheid.

Ervaar de lofprijzing door volmaakten.

Ervaar de volmaakte kennis.

Ervaar opperste liefde in alles……” (geciteerd uit “Pistis Sophia: Een Koptische tekst van Gnosis” met Commentaar, J.J. Hurtak)

We kunnen dit niet ervaren als we onszelf niet toestaan totaal getransfigureerd te worden.

Inderdaad, de Oude Adam en de Oude Eva en de Oude Lilith worden overbodig als we in de Volheid van de Herinnering stappen voor de Waarheid van wie en wat we in Waarheid zijn.

We merken dat hoe meer we loslaten, hoe meer we alles en iedereen loslaten, hoe lichter en helderder we worden.

Hoe meer het hart zich opent om te ervaren en te leven vanuit de ruimte van onvoorwaardelijke en alomtegenwoordige Liefde, hoe hoger iemands eigen trillingsfrequenties stijgen en daarmee de elektromagnetische vortex-centra binnenin, als de portalen zich openen via de ruggengraat, ontbranden.

Want inderdaad, wanneer men Alomtegenwoordigheid ervaart, en inderdaad binnen de Aanwezigheid leeft, krijgt men toegang tot het Mysterie der Mysteriën, dat inderdaad niet in menselijke taal of menselijk denken kan worden gevat – dat van de Oude Aarde.

Velen hebben dit geprobeerd – en vonden alles wat zij probeerden te onderwijzen, verdraaid en verkeerd begrepen, want zij die van minder begrip zijn, kunnen slechts interpreteren zoals zij begrijpen.

Het diepste weten is energiek en inderdaad doordrenkt van stilte.

Want stilte spreekt inderdaad rechtstreeks in de ziel, want stilte bevat de Heilige Frequenties die zelfs doven kunnen horen en blinden kunnen lezen.

 

Judith Kusel

 

 

Vertaling: Martien