Intense Transfiguratie

Intense Transfiguratie

Door: Judith Kusel 3 November 2021

Nu we ons in de draaikolk van intense transfiguratie bevinden, moet je er rekening mee houden dat alles wat je nu moet loslaten, zal worden omgewoeld, en dit omvat alle negatieve patronen die je ooit hebt gecreëerd met andere zielen op deze planeet, die Aarde wordt genoemd, De Oude Aarde, met andere zielen, met inbegrip van de zielenfamilie, de grotere gemeenschap van zielen en inderdaad het grotere bestuur in welke vorm of op welke manier dan ook. Alles moet nu worden vergeven, losgelaten, zodat jullie je eindelijk kunnen bevrijden van alle boeien die jullie en anderen binden. Dit omvat alle energetische negatieve haken, koorden, banden en alle emotionele en mentale ladingen die nog steeds in jullie op de loer liggen.

Jullie worden gealchemiseerd, in balans gebracht en bevrijd van alles wat er ooit eerder is geweest, in al jullie incarnaties op aarde. Jullie worden bevrijd van de oude Matrix die jullie zo lang gevangen heeft gehouden. Maar jullie dienen bereid te zijn jezelf te bevrijden!

Ik heb afgelopen zaterdag tijdens mijn webinar een intense zuivering en healing gedaan, en ik krijg werkelijk zo veel feedback over hoe de aanwezigen een intense bevrijding voelden – alsof er enorme gewichten van hen af werden getild. Ik was slechts een Goddelijk Instrument dat gebruikt werd, om hen in het proces te helpen.

Want iedere keer dat we vasthouden aan onvergevingsgezindheid, iedere keer dat we onszelf en anderen de schuld geven, iedere keer dat we schaamte en schuld voelen, om welke reden dan ook of dit projecteren op andere zielen, verstoppen we inderdaad onze eigen energiecentra, en nergens meer dan in onze onderste chakra’s. Voeg daarbij de afsluiting van het hartcentrum en dus de afsluiting van Liefde in de hoogste graad: liefde voor onszelf eerst en vooral en dan van anderen. Want je kunt alleen onvoorwaardelijk van anderen houden, in de mate waarin je van jezelf houdt!

Weet dat je nu soms zult voelen dat je wordt opengespleten. Goed. Want je moet worden opengespleten, zodat de poespas kan worden opgeruimd van zovele levens op de Oude Aarde en ook van deze. Laag voor laag, als je klaar bent om deze los te laten, en met elke keer dat je eindelijk die negatieve koorden, haken en banden vergeeft, loslaat en inderdaad doorsnijdt, en inderdaad die negatieve patronen doorbreekt, word je lichter en helderder en word je inderdaad bevrijd.

Aangezien de Vuren van Zuivering nu door ons allen gaan, laat los. Laat bovendien de angsten los. Voel de angst en doe het dan toch! Angst heeft de neiging te verdampen wanneer we eindelijk het lef hebben er voorbij te stappen, want angst is vals bewijs dat zich voordoet als echt! In werkelijkheid valt er niets te vrezen behalve de vrees zelf.

Hoe meer je loslaat – hoe meer je sterft aan het Oude Zelf, het Oude Ego, de Oude Persoonlijkheid, hoe meer je herboren wordt, hoe meer de Nieuwe Lichtlichaamsvorm vorm en gedaante kan aannemen en de wedergeboorte escaleert. Een zaadje moet op zichzelf sterven, zodat nieuw leven kan ontspruiten en het nieuwe daadwerkelijk kan opbloeien en groeien in de Volheid van de Waarheid van de Ziel!

Zodra het oude is losgelaten, heeft het niet langer macht over je. Sterker nog, je wenst het nooit meer terug te hebben. Die fase van je zielenreis is voltooid. Je begint nu aan een nieuwe fase, waarin je in de volheid van je zielenmeesterschap staat en je hoogste zielswaarheid met grote liefde leeft. Immers, je kunt niet anders zijn dan de waarheid van wie je bent, in waarheid!

Het is enorm bevrijdend om gewoon jezelf te zijn, je ware ziel zelf, en in feite, om niet meer gebukt te gaan onder het verleden. Noch de toekomst. Je staat volledig in je eigen licht en je eigen zielskracht, en je omarmt als het ware je eigen Goddelijkheid en creëert je eigen werkelijkheid. Jullie nemen de volledige verantwoordelijkheid voor jullie eigen leven en welzijn en ook voor wat jullie co-creëren in jullie nieuwe belichaming op de Nieuwe Aarde. En jullie doen dit met onvoorwaardelijke liefde en waarlijk met zoveel inspiratie en innerlijke vreugde. Ontzag en Verwondering.

Hoe meer jullie in de Waarheid van je ziel stappen en daarmee in de Nieuw herboren en Herrezen jij, hoe meer jullie Eenheid en Eenheid ervaren, op manieren die jullie nooit eerder konden. Jullie zijn hetzelfde waar sterren en melkwegstelsels van gemaakt zijn, en jullie ziel is daadwerkelijk een Vonk van het Goddelijke, dus jullie omhelzen het Goddelijke in jezelf, en meer dan dit, jullie zijn één met de Kosmische Gastheren en met Al Dat IS!

Zodra jullie je hebben uitgebreid in jullie Universele en Kosmische Ziel en Erfgoed, kunnen jullie niet meer terug krimpen tot wat jullie waren op de Oude Aarde en het Oude 3D! Je bent uitgerekt, en herboren, en herrezen tot een totaal nieuwe Schepping en werkelijk de waarheid van wie en wat je in waarheid bent!

Wat een zegen!

Wat een Diep Goddelijk Geschenk!

Nu beheersen jullie het Nieuwe Leven, het Nieuwe Beginnen en meer dan dit co-creëren jullie de Nieuwe Gouden Eeuw, in de Nieuwe Aarde!

Wauw!

 

Door Judith Kusel

 

 

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org