Het “Vergevingsdecreet”

Het “Vergevingsdecreet”

Door: Judith Kusel – 3 Juni 2021

Op verzoek deel ik het “Vergevingdecreet” opnieuw met jullie.

Je kunt dit zo vaak doen als je wilt, want het bevrijdt jou, en bevrijdt alle andere zielen die ooit met jou te maken hebben gehad, op welk niveau dan ook.

Ga staan met je hoofd naar achteren, en zeg dan 3x hardop, alsof je een leger commandeert.

Vergevingsdecreet

Ik vergeef iedereen die mij ooit pijn heeft gedaan of schade heeft berokkend,

Bewust of onbewust

In dit leven of in een ander leven.

Op elk vlak, niveau of dimensie bekend of onbekend.

Ik bied hen genade aan.

Ik vraag vergiffenis aan iedereen die ik ooit heb gekwetst of geschaad,

bewust of onbewust

In dit leven of in een ander leven.

Op elk vlak, niveau of dimensie bekend of onbekend.

Ik vraag om genade.

Ik vergeef mezelf voor alles wat ik ooit gedaan heb om mezelf en een ander te kwetsen of te schaden, bewust of onbewust

In dit leven of in een ander leven

In dit universum of elk ander.

Op elk vlak, niveau of dimensie bekend of onbekend.

Ik aanvaard Genade.

Ik ben vrij.

Alle ketenen en beperkingen vallen van mij af.

Ik sta in mijn kracht als een meester.

Judith Küsel

(Met dank aan Diana Cooper School voor Engelen en Ascensie waarvan ik een getrainde Leraar ben)

Vertaling: Martien