Het liefdevolle geschenk

Het liefdevolle geschenk

Door: Judith Kusel

We bewegen ons nu in een energiebeweging die ongekend is. Op planetair niveau is dit de versnelde beweging van de Nieuwe Aarde in uitgebreide vorm en wezen, en ze is prachtig. Ze is levendig, creatief, liefdevol en werkelijk ontzagwekkend voorbij woorden.

Als we werkelijk de Oude Aarde verlaten, de oude polariteiten, dualiteiten, alles wat ons verdeelde en afscheidde van onszelf en anderen, wordt nu gebracht in heelheid en eenheid binnenin, met onvoorwaardelijke liefde, stappen we in de waarheid van onze ziel.

Als meesters.

Merk op dat dit alles gebeurt in de nog onzichtbare vlakken, want het is buitengewoon hoogfrequent en het is iets wat de ziel kan aanboren en ervaren en inderdaad in kan gaan leven, op het moment dat het Oude volledig is achtergelaten, en het fysieke lichaam transformeert in een veel lichter lichaam. Dan zullen we leven in volledige belichaming van een veel hoger trillingsfrequentieniveau.

Het kan soms lijken, terwijl dit allemaal gebeurt en transformeert en transfigureert, dat we worden uitgedaagd, en vooral dat alles wordt omgewoeld, wat we niet hebben vergeven of opgelost, noch vrede hebben gesloten binnenin onszelf. Meer nog, het zal er vaak toe leiden dat we ons willen vastklampen aan het vertrouwde, het bekende, maar dit zijn allemaal slechts angsten die door de geest worden opgeroepen.

Het is verstandig om meer en meer naar het hartcentrum te gaan en je opnieuw te verbinden met de hoogste waarheid van jouw eigen ziel. Om stilte binnenin en leiding binnenin te zoeken en je op de diepste niveaus te verbinden met het Goddelijke in jezelf. Hoe meer je hier tijd voor maakt, hoe krachtiger en beter je in staat zult zijn om met deze veranderingen om te gaan en volledig in de hoogste waarheid te stappen van wie en wat je in werkelijkheid bent.

Vraag om leiding en wijsheid. Vraag dat je in het gezelschap van de hemelen wandelt en dat je de weg gewezen zal worden. Open het hartcentrum voor steeds hogere niveaus van Goddelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen. Maak in de diepste zin contact met je eigen ziel, want alle navigatie-instrumenten zijn in jouw eigen ziel aanwezig.

Ik maak elke ochtend tijd,sta op voor zonsopgang, om werkelijk EEN te worden met het Goddelijke en de Goddelijkheid in mezelf te omarmen. Dit zijn de meest kostbare inspirerende momenten, en dit is inderdaad wat mij de hele dag voedt en verheft. Het is hier dat de meest diepgaande begeleiding komt, en daarmee, immense dankbaarheid, ontzag en verwondering.

Als we geen tijd maken om diep naar binnen te gaan en de ultieme Eenheid met de Goddelijke Bron te zoeken, zullen we niet in staat zijn om deze immense veranderingen op alle fronten, nu te navigeren. Want onthoud niet alleen dat jouw eigen fysieke lichaam immense veranderingen doormaakt, maar dat doen ook al je energetische lichamen, en daarmee omarmt je innerlijke zelf zijn goddelijkheid ALS EEN met de Goddelijke Bron en wordt zo opgetild naar de hoogste waarheid van de Ziel. Jullie trillingsfrequenties veranderen, en jullie gaan tot in de kern veranderen, van binnen en van buiten. Dus tijd maken voor stilte, stilte en gebed (of hoe je het ook wilt noemen) helpt jullie op manieren die ik niet eens in woorden kan vatten.

Inderdaad, we stappen in de meest verbazingwekkende Nieuwe Aarde en nieuwe manier van leven en wonen, die me zo vaak, wanneer ik dit te zien krijg, tot tranen van verwondering en ontzag beweegt.

Maar eerst moeten we onszelf toestaan om getransfigureerd te worden en in de volheid te stappen, de waarheid van wie en wat we zijn, voordat we toegang kunnen krijgen tot dit alles.

Wat een immens mooi, krachtig en liefdevol Geschenk.

Judith Kusel

Bron

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
s belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien