Het Huidige Moment

Het Huidige Moment

Door: Judith Kusel – 31 Maart 2021

Het huidige moment is in waarheid het enige moment dat je hebt om werkelijk te leven. Het verleden is voor altijd voorbij, en de Oude Aarde is al in het verleden, alleen bestaand in holografische vorm. De Toekomstige Jij, wordt op dit moment door jezelf gecreëerd: Met elke gedachte die je denkt, met elk woord dat je spreekt, want woorden hebben kracht (geluidstrillingen en frequenties). Met elke actie die je onderneemt. Wat is het dat je werkelijk wenst te creëren?

Meer hetzelfde als in het verleden en dus de oude patronen, de oude angsten, de oude jij en alle emotionele bagage die de negatieve relatiepatronen enz. creëerde?

Of wil je dit alles echt voor altijd achter je laten en je op dit moment concentreren op het creëren van de beste jij, de grootste en meest Liefdevolle, geïnspireerde Meesterziel die je in werkelijkheid bent?

De keuze is aan jou.

Wanneer je een visie hebt, een roeping, een doel dat groter is dan de som van jou, zul je het inderdaad gaan leven, door in dit huidige moment te handelen, en het te co-creëren. Elke kleine stap verandert je inderdaad in jouw toekomstige zelf, en inderdaad in het leven van die visie, die roeping, dat doel vanuit het hart, de ziel en heel je wezen.

Dit weekend kreeg ik zo’n visioen, en ik noteerde het in mijn dagboek en schetste het toen zo goed als ik kon. Voor mij was het symbolisch, want ik schreef het in op de laatste bladzijden van mijn dagboek. Voor mij was het symbolisch, dat ik een ander hoofdstuk in mijn levensverhaal op aarde had afgesloten, en dat ik klaar was om in een totaal nieuw en veel hoger leven te stappen en een nieuw begin te maken, en dat is inderdaad wat ik deed toen ik mijn nieuwe dagboek opende en de visioenen verder uitwerkte en inderdaad een gebed van dankzegging schreef.

Ik moedig mijn studenten altijd aan om dagboeken bij te houden en daarin te schrijven en te schetsen, want ik heb gemerkt dat mijn dagboeken mijn boeken worden, en inderdaad, als ik terugkijk, kan ik zien hoe ik geleid, getransformeerd en inderdaad geleid werd bij elke stap op mijn weg. Zoveel van mijn visioenen zijn uitgekomen, en inderdaad, wanneer je je realiseert dat je het visioen leeft – dan komen tranen van dankbaarheid en ontzag en verwondering.

Want er is hier een veel Groter Goddelijk Meesterplan aan het werk – veel groter dan waar wij ons zelfs maar bewust van kunnen zijn en midden in de grootste Nieuwe Geboorte en het verrijzen van de Nieuwe Aarde, en nieuwe Mensheid, zoals nog nooit eerder is vertoond!

Wat een vreugde om dit te ervaren en te aanschouwen!

Inderdaad, om er een levend deel van te zijn!

 

Judith Kusel

Bron

 

Vertaling: Martien