Goddelijke Omhelzing

Goddelijke Omhelzing

door: Judith Kusel: 12 september 2021

Elke ziel wordt voor altijd vastgehouden in de Goddelijke omhelzing en pure liefde, en het Goddelijke kent waarlijk elke ziel bij haar Zielennaam, want de Zielennaam omhelst in feite de Heilige Geometrieën, de Heilige Tonen en akkoorden, de Heilige Lichttaal en meer dan dit de Heilige Stralen, frequenties en vibraties van het Goddelijke.

Wanneer het Goddelijke een ziel bij haar zielennaam roept, houdt het hele universum de adem in. Want dergelijke oproepen worden namelijk de ultieme activering van de ziel in de diepste herinnering van de Goddelijke Liefde en Goddelijke Alomtegenwoordigheid en zullen dus daadwerkelijk de ziel activeren in de hoogste graden.

Voor wie het Goddelijke bij zijn naam roept – weet dat deze naam voor altijd geschreven staat in het hart en de ziel van het Goddelijke Vrouwelijke en zelfs de Godheid zelf.

Elke laag van de spiraal van Creatie, heeft zijn eigen manifestatie van de Zieleliederen van het Goddelijke. Zoveel als dit lied dan aanwezig is in elke afzonderlijke ziel, zijn er vele octaven van dit lied, en vele nuances en vele verzen en dus melodieën die de Liederen van Liefde vormen.

Want sommige van deze liederen zijn stil. Zij kunnen niet gehoord worden. Zij kunnen het best gevoeld en ervaren worden.

Daarom spreekt de stilte en zingt de stilte en zo kennen de Stille Hoeders deze liederen en vaak zullen zij door hen deze liederen leiden naar de ziel die er klaar voor is en in staat is ze te ontvangen.

Zulke zielen zijn degenen die zullen oprijzen naar de volgende octaaf van de spiraal en zullen werkelijk worden opgetild naar de rijken van zulk een zuivere Liefde, dat zij op een bepaald niveau zullen desintegreren, en dan door intense transfiguratie zullen gaan om in staat te zijn deze liederen te zingen en werkelijk de Kracht van de Goddelijke Liefde  ervaren in een totaal nieuwe en veel hogere trillingsfrequentieband.

 

Judith Kusel

 

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org