Een Nieuw Begin

Een Nieuw Begin

Judith Kusel – 28 Juli 2021

Zoveel als de oude chaos en vernietiging, en de oude trauma’s, pijn, enz. wordt opgerakeld, evenals alle oude dingen die nooit werden opgelost, en zo vaak diep begraven, zoveel is de Kracht van Liefde, die wordt geopenbaard als het hartcentrum van de mensheid zich meer en meer opent, en mensen en gemeenschappen beginnen samen te trekken in eenheid en harmonie, als de Nieuwe Aarde naar de voorgrond treedt.

Mijn moeder, sinds ik me kan herinneren, vertelde me altijd: “Kijk nooit naar de buitenkant van mensen – kijk naar de binnenkant, want ze zijn allemaal zielen en God is in hen allen!”

Ik dank mijn moeder dat zij mij dit van jongs af aan heeft geleerd. Mijn moeder had altijd open armen, en inderdaad de grote keuken in ons huis was de plaats van samenkomst, voor haar verzamelden wij als familie ons rond de grote keukentafel, niet alleen voor de maaltijden, maar ook voor alle sociale bijeenkomsten. Familie, vrienden, vreemden, waren hier altijd welkom, en mijn moeder leek altijd warme thee, koffie en iets te eten voor iedereen te vinden, en ook woorden van hoop, liefde, troost en goede moed. Het is hier dat we baden, het is hier dat we zongen, (want we zongen altijd, en muziek was een deel van ons leven), en wat er ook buiten ons huis gebeurde, op de een of andere manier leek mijn moeder er altijd te zijn, in de een of andere vorm. En zo was de liefde. Waar het leven als familie ons ook bracht, thuis was waar het hart was.

Vanmorgen ben ik dankbaar voor grote open harten, en voor de uiterst verbazingwekkende en prachtige zielen die deze planeet op dit moment vereren. Ja, we hebben allemaal onze uitdagingen (ik ook), maar we hebben ook onze ondersteunende systemen, en inderdaad, als het niet menselijk is, dan Goddelijk en Goddelijk georchestreerd.

Inderdaad, als we nu ascenderen, zal de oude dualiteit inderdaad haar laatste stand maken. Het zal de schijnbare verdeeldheid, de schijnbare afscheiding, de schijnbare onevenwichtigheid opjagen.

Het leven streeft echter naar BALANS en HARMONIE. Met de steeds schijnbaar “slechte” dingen die gebeuren, gebeuren er SIMULTAAL ook “goede” dingen!

Ons land is daar een klassiek voorbeeld van: te midden van chaos, plunderingen, brandstichtingen en vernielingen waren er mensen en gemeenschappen die samenkwamen, en harten gingen open, mensen ervoeren het ware ZIEL broeder- en zusterschap, waar de uiterlijke schijn er werkelijk niet toe deed – wat er toe deed was dat men samen stond voor het grotere goed, en inderdaad elkaar bijstond, men samen zong, men samen bad, en plotseling deed het er niet meer toe wie christen was, wie jood, wie moslim, wie van het Oude Afrikaanse geloof was, en wie atheïst. Wie roze, groen, blauw, paars, enz. was. Allen hadden open harten en allen voelden inderdaad het Goddelijke op diezelfde momenten, ook al konden zij geen woorden vinden voor wat er in hen bewoog.

Immers, te midden van chaos is er altijd een verborgen orde. Temidden van totale ineenstorting en schijnbare nietigheid worden zaden van nieuw leven geboren.

Laten we ons nu herinneren dat de weg naar het Nieuwe Leven en het Nieuwe Begin van de Nieuwe Aarde in de ZIEL en het open Hart ligt, en niet in het verstand, en niet in uiterlijke verschijningen.

Wat wij denken dat werkelijkheid is, is inderdaad illusie.

De energieën die nu binnenstromen zijn in de hoogste graad reinigend en zuiverend. De vuren van zuivering doorwoelen de aarde en doen inderdaad alles opwellen wat eens en voor altijd moet worden aangepakt en losgelaten.

Vergeven en loslaten.

Meer dan dit de Kracht van Liefde – de Kracht van Open hart en inderdaad de Kracht van ZIEL GEVULDE LIEFDE.

Onvoorwaardelijke Liefde.

Wat je ook gedaan hebt – of niet gedaan hebt, je bent het waard om Geliefd te worden.
(Dr. John Demartini)

Wat ik ook gedaan heb – of niet gedaan heb, ik ben liefde waardig.

Wij zijn allen zielen die nu gevraagd worden om eindelijk de innerlijke balans te herstellen, nu we eindelijk de dualiteit overstijgen, waarbij we opmerken dat BEIDE positieve en negatieve polen nodig zijn om balans en eenheid te creëren. Sterker nog, zij creëren de derde kracht: – VERLICHTING!

Wij danken de Oude Aarde dat zij ons immense Zielelessen in Meesterschap heeft gegeven – want wij hebben inderdaad ervaren hoe het voelde om afgescheiden te zijn van het Goddelijke, afgescheiden van onszelf, afgescheiden en vervreemd van elkaar.

We creëerden kunstmatige grenzen om elkaar buiten te sluiten, verdeelden Moeder Aarde in landen, en grenzen, en stukken land. Alle inheemse volkeren over de hele wereld zullen je vertellen dat dit inherent vreemd is aan hun culturen – zij hebben nooit begrepen hoe men de Grote Moeder Aarde kon verdelen en in stukken snijden. Zij begrepen dat als er eenmaal verdeeldheid was gezaaid, men de gevolgen van pijn en lijden oogstte. Zogenaamde beschaving veroorzaakte vaak meer pijn en lijden dan het waard was. Maar diezelfde zogenaamde beschaving, verlichtte ook veel. Opnieuw de schijnbare dualiteit, die uiteindelijk in evenwicht komt.

Waar is de balans oefening die in jou, in jezelf moet plaatsvinden?

Eén ding heb ik de laatste jaren geleerd: zodra er iets negatiefs in mijn leven gebeurt, ga ik onmiddellijk op zoek naar het positieve. En ik vind het altijd! Op het moment dat je dit doet, verdwijnen alle emotionele ladingen, en kom je weer in balans. De geest wordt stil en het hart opent zich, en men wordt dankbaar!

Het is pas wanneer we werkelijk de eenheid en het evenwicht, en de harmonie, en de onvoorwaardelijke liefde, in onszelf aanwezig vinden, dat we die inderdaad buiten onszelf kunnen creëren. Want zolang je oorlog voert in jezelf, zul je oorlog voeren buiten jezelf. Als je eenmaal je in harmonie en evenwicht en GELIJKWAARDIG bent met het Goddelijke, kun je geen disharmonie of vernietiging creëren. Dat is onmogelijk.

Dit hier zijn zulke mooie lessen in Ziel Meesterschap.

Ik buig mijn hoofd in ontzag en dankbaarheid, en meer dan dit, Onvoorwaardelijke Liefde.

Moge jullie een liefdevolle, evenwichtige en mooie, gezegende dag hebben!

 

 

Judith Kusel

 

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org